Projekty

Projekty

Programové obdobie 2014-2020

Mikroprojekt – Na oravskom salaši

Oravské múzeum v rámci program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 realizuje mikroprojekt „Na oravskom salaši". Cezhraničným...

Viac informácií

Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych išntitúcií v poľsko-slovenkom pohraničí

  Projekt „Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych išntitúcií vpoľsko-slovenkom pohraničí“ bol schválený...

Viac informácií

Mikroprojekt „Múzeum na koľajniciach – objavujeme históriu úzkorozchodných železníc na poľsko-slovenskom pohraničí“

Mikroprojekt „Múzeum na koľajniciach – objavujeme históriu úzkorozchodných železníc na poľsko-slovenskom pohraničí“ bol schválený monitorujúcim výborom...

Viac informácií

„Pri ceste na dedine“ – v rytme práce dávnych priemyselných závodov a remeselných dielní

"Pri ceste na dedine" - v rytme práce dávnych priemyselných závodov a remeselných dielní "Przy wieskiej drodze" - w rytmie pracy dawnych zakładów prezemysłowych i...

Viac informácií

Projekt – Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia

Projekt - Rašeliniská vrchoviskové - európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia   Projekt s názvom Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát...

Viac informácií

Programové obdobie 2007-2013

Mikroprojekt – Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení

Mikroprojekt - Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení Názov mikroprojektu:Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a...

Viac informácií

Projekt – Tajomstvá stredoveku

Projekt - Tajomstvá stredoveku Názov projektu: Tajomstvá stredoveku   Projekt je spolufinancovaný v rámci mikroprojektu "Tajomstvá stredoveku" kód...

Viac informácií

Projekt – Gorali včera a dnes

Projekt - Gorali včera a dnes Názov projektu: Gorali včera a dnes   Projekt „Gorali včera aj dnes“ je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie...

Viac informácií

Projekt – Muzika pod Tatrami

Projekt - Muzika pod Tatrami         Názov projektu: Muzika pod Tatrami   Projekt „Muzika pod Tatrami“ je...

Viac informácií

Projekt – Príroda Oravy nás spája

Projekt - Príroda Oravy nás spája Názov projektu: Prírody Oravy nás spája Donor projektu: Európska únia z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a...

Viac informácií

Mikroprojekt – Juraj Tranovský- Posol piesňovej kultúry

Mikroprojekt - Juraj Tranovský- Posol piesňovej kultúry Názov mikroprojektu: Juraj Tranovský – posol piesňovej kultúry   Projekt je spolufinancovaný v...

Viac informácií

Mikroprojekt – V hrade a podhradí

Mikroprojekt - V hrade a podhradí         Názov mikroprojektu: V hrade a v podhradí Projekt „V hrade a v podhradí“ je...

Viac informácií

Projekt – História je svedkom doby, životom pamiatky a majstrom života

Projekt - História je svedkom doby, životom pamiatky a majstrom života   Názov projektu: História je svedkom doby, životom pamiatky a majstrom...

Viac informácií

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.