Projekty

Projekty

Programové obdobie 2014-2020

Mikroprojekt – Na oravskom salaši

Oravské múzeum v rámci program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 realizuje mikroprojekt „Na oravskom salaši". Cezhraničným...

Viac informácií

Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych išntitúcií v poľsko-slovenkom pohraničí

  Projekt „Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych išntitúcií vpoľsko-slovenkom pohraničí“ bol schválený...

Viac informácií

Mikroprojekt „Múzeum na koľajniciach – objavujeme históriu úzkorozchodných železníc na poľsko-slovenskom pohraničí“

Mikroprojekt „Múzeum na koľajniciach – objavujeme históriu úzkorozchodných železníc na poľsko-slovenskom pohraničí“ bol schválený monitorujúcim výborom...

Viac informácií

„Pri ceste na dedine“ – v rytme práce dávnych priemyselných závodov a remeselných dielní

"Pri ceste na dedine" - v rytme práce dávnych priemyselných závodov a remeselných dielní "Przy wieskiej drodze" - w rytmie pracy dawnych zakładów prezemysłowych i...

Viac informácií

Projekt – Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia

Projekt - Rašeliniská vrchoviskové - európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia   Projekt s názvom Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát...

Viac informácií

Programové obdobie 2007-2013

Mikroprojekt – Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení

Mikroprojekt - Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení Názov mikroprojektu:Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a...

Viac informácií

Projekt – Tajomstvá stredoveku

Projekt - Tajomstvá stredoveku Názov projektu: Tajomstvá stredoveku   Projekt je spolufinancovaný v rámci mikroprojektu "Tajomstvá stredoveku" kód...

Viac informácií

Projekt – Gorali včera a dnes

Projekt - Gorali včera a dnes Názov projektu: Gorali včera a dnes   Projekt „Gorali včera aj dnes“ je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie...

Viac informácií

Projekt – Muzika pod Tatrami

Projekt - Muzika pod Tatrami         Názov projektu: Muzika pod Tatrami   Projekt „Muzika pod Tatrami“ je...

Viac informácií

Projekt – Príroda Oravy nás spája

Projekt - Príroda Oravy nás spája Názov projektu: Prírody Oravy nás spája Donor projektu: Európska únia z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a...

Viac informácií

Mikroprojekt – Juraj Tranovský- Posol piesňovej kultúry

Mikroprojekt - Juraj Tranovský- Posol piesňovej kultúry Názov mikroprojektu: Juraj Tranovský – posol piesňovej kultúry   Projekt je spolufinancovaný v...

Viac informácií

Mikroprojekt – V hrade a podhradí

Mikroprojekt - V hrade a podhradí         Názov mikroprojektu: V hrade a v podhradí Projekt „V hrade a v podhradí“ je...

Viac informácií

Projekt – História je svedkom doby, životom pamiatky a majstrom života

Projekt - História je svedkom doby, životom pamiatky a majstrom života   Názov projektu: História je svedkom doby, životom pamiatky a majstrom...

Viac informácií