Projekty

Projekty

Interreg PL SK

FPU

Inovatívna expozícia P. O. Hviezdoslava

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa neustále snaží modernizovať a zlepšovať svoje služby. V roku 2021 si pre...

Viac informácií

Portréty v zbierkach Oravského hradu

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava sa úspešne zapojilo do výzvy Fondu na podporu umenia, program 5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov s projektom...

Viac informácií

Reštaurovanie z fondu ČK

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava sa úspešne zapojilo do výzvy Fondu na podporu umenia, program 5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov sprojektom...

Viac informácií

Programové obdobie 2014-2020

„Spájajú nás Beskydy“

 Malý projekt „SPÁJAJÚ NÁS BESKYDY“ je implementovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika- Česká republika...

Viac informácií

Objavte tajomstvá hradných pevností -novinky na Oravskom hrade

Oravský Podzámok 24. marec 2022 – Oravské múzeum v rámci malého projektu „Objavte tajomstvá hradných pevností“ SK/FMP/6c/06/022, ktorý je...

Viac informácií

Konferencia v rámci projektu „Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí”

 Sumarizačná konferenciana realizácie projektu „Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom...

Viac informácií

Objavte tajomstvá hradných pevností

Projekt "OBJAVTE TAJOMSTVÁ HRADNÝCH PEVNOSTÍ" je implementovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika- Česká republika...

Viac informácií

VR film o Oravskom hrade a historických kostýmoch

Oravský Podzámok 4. február 2021 – Oravské múzeum v rámci mikroprojektu „Odhaľovanie sprístupňovaním – spoznávame dedičstvo pohraničia Poľska a...

Viac informácií

3D MODELY HISTORICKÝCH ODEVOV

Oravský Podzámok 2. február 2021 – Oravské múzeum vrámci mikroprojektu „Odhaľovanie sprístupňovaním – spoznávame dedičstvo pohraničia Poľska...

Viac informácií

Inštalácia nového multimediálneho informačného totemu

V rámci mikroprojektu "Odhaľovanie sprístupňovaním - spoznávame dedičstvo pohraničia Poľska a Slovenska" č. INT/ET/TAT/1/III/B/0238 bol v informačnom centre...

Viac informácií

Profil verejného obstarávateľa

Názov verejného obstarávateľa:Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava Sídlo verejného obstarávateľa: 027 41 Oravský Podzámok č.9 Zastúpený:PaedDr. Mária...

Viac informácií

Odhaľovanie sprístupňovaním – spoznávame dedičstvo pohraničia Poľska a Slovenska

 Projekt „Odhaľovanie sprístupňovaním – spoznávame dedičstvo pohraničia Poľska a Slovenska“ bol schválený monitorujúcim výborom v rámci Programu...

Viac informácií

Mikroprojekt – Na oravskom salaši

Oravské múzeum v rámci program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 realizuje mikroprojekt „Na oravskom salaši".Cezhraničným...

Viac informácií

Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych išntitúcií v poľsko-slovenkom pohraničí

 Projekt „Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych išntitúcií vpoľsko-slovenkom pohraničí“ bol schválený...

Viac informácií

Mikroprojekt „Múzeum na koľajniciach – objavujeme históriu úzkorozchodných železníc na poľsko-slovenskom pohraničí“

Mikroprojekt „Múzeum na koľajniciach – objavujeme históriu úzkorozchodných železníc na poľsko-slovenskom pohraničí“ bol schválený monitorujúcim výborom...

Viac informácií

„Pri ceste na dedine“ – v rytme práce dávnych priemyselných závodov a remeselných dielní

"Pri ceste na dedine" - v rytme práce dávnych priemyselných závodov a remeselných dielní "Przy wieskiej drodze" - w rytmie pracy dawnych zakładów prezemysłowych i...

Viac informácií

Projekt – Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia

Projekt - Rašeliniská vrchoviskové - európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia Projekt s názvom Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát...

Viac informácií

Programové obdobie 2007-2013

Mikroprojekt – Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení

Mikroprojekt - Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umeníNázov mikroprojektu:Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a...

Viac informácií

Projekt – Tajomstvá stredoveku

Projekt - Tajomstvá stredovekuNázov projektu: Tajomstvá stredoveku Projekt je spolufinancovaný v rámci mikroprojektu "Tajomstvá stredoveku" kód...

Viac informácií

Projekt – Gorali včera a dnes

Projekt - Gorali včera a dnesNázov projektu: Gorali včera a dnes Projekt „Gorali včera aj dnes“ je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie...

Viac informácií

Projekt – Muzika pod Tatrami

Projekt - Muzika pod Tatrami    Názov projektu: Muzika pod Tatrami Projekt „Muzika pod Tatrami“ je...

Viac informácií

Mikroprojekt – Juraj Tranovský- Posol piesňovej kultúry

Mikroprojekt - Juraj Tranovský- Posol piesňovej kultúryNázov mikroprojektu: Juraj Tranovský – posol piesňovej kultúry Projekt je spolufinancovaný v...

Viac informácií

Projekt – Príroda Oravy nás spája

Projekt - Príroda Oravy nás spájaNázov projektu: Prírody Oravy nás spájaDonor projektu: Európska únia z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a...

Viac informácií

Mikroprojekt – V hrade a podhradí

Mikroprojekt - V hrade a podhradí    Názov mikroprojektu: V hrade a v podhradíProjekt „V hrade a v podhradí“ je...

Viac informácií

Projekt – História je svedkom doby, životom pamiatky a majstrom života

Projekt - História je svedkom doby, životom pamiatky a majstrom života Názov projektu: História je svedkom doby, životom pamiatky a majstrom...

Viac informácií