Projekty

Projekty

Interreg PL SK

FPU

Vzácne levočské vydanie Komenského Orbis Sensualium Pictus

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava vOravskom Podzámku, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa úspešne zapojilo do výzvy Fondu na podporu...

Viac informácií

„Nové tóny starých hudobných nástrojov“

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava vOravskom Podzámku, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj sa úspešne zapojilo do výzvy Fondu na podporu umenia...

Viac informácií

Stopy času

Zreštaurované nástenné hodiny zo zbierok Oravského múzea P.O. Hviezdoslava v Oravskom Podzámku.Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava Oravský Podzámok (ďalej Oravské...

Viac informácií

Inovatívna expozícia P. O. Hviezdoslava

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa neustále snaží modernizovať a zlepšovať svoje služby. V roku 2021 si pre...

Viac informácií

Portréty v zbierkach Oravského hradu

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava sa úspešne zapojilo do výzvy Fondu na podporu umenia, program 5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov s projektom...

Viac informácií

Reštaurovanie z fondu ČK

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava sa úspešne zapojilo do výzvy Fondu na podporu umenia, program 5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov sprojektom...

Viac informácií

Programové obdobie 2021 - 2027

Podhalie, Orava a oblasť Tešínska – udržateľný cestovný ruch poľsko-slovenského pohraničia založený na prírodných a kultúrnych hodnotách

Verejné konzultácie /diskusie k projektu „Podhalie, Orava aoblasť Tešínska – udržateľný cestovný ruch poľsko-slovenského pohraničia založený na prírodných...

Viac informácií

Programové obdobie 2014-2020

„Spájajú nás Beskydy“

 Malý projekt „SPÁJAJÚ NÁS BESKYDY“ je implementovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika- Česká republika...

Viac informácií

Objavte tajomstvá hradných pevností -novinky na Oravskom hrade

Oravský Podzámok 24. marec 2022 – Oravské múzeum v rámci malého projektu „Objavte tajomstvá hradných pevností“ SK/FMP/6c/06/022, ktorý je...

Viac informácií

Konferencia v rámci projektu „Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí”

 Sumarizačná konferenciana realizácie projektu „Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom...

Viac informácií

Objavte tajomstvá hradných pevností

Projekt "OBJAVTE TAJOMSTVÁ HRADNÝCH PEVNOSTÍ" je implementovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika- Česká republika...

Viac informácií

VR film o Oravskom hrade a historických kostýmoch

Oravský Podzámok 4. február 2021 – Oravské múzeum v rámci mikroprojektu „Odhaľovanie sprístupňovaním – spoznávame dedičstvo pohraničia Poľska a...

Viac informácií

3D MODELY HISTORICKÝCH ODEVOV

Oravský Podzámok 2. február 2021 – Oravské múzeum vrámci mikroprojektu „Odhaľovanie sprístupňovaním – spoznávame dedičstvo pohraničia Poľska...

Viac informácií

Inštalácia nového multimediálneho informačného totemu

V rámci mikroprojektu "Odhaľovanie sprístupňovaním - spoznávame dedičstvo pohraničia Poľska a Slovenska" č. INT/ET/TAT/1/III/B/0238 bol v informačnom centre...

Viac informácií

Profil verejného obstarávateľa

Názov verejného obstarávateľa:Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava Sídlo verejného obstarávateľa: 027 41 Oravský Podzámok č.9 Zastúpený:PaedDr. Mária...

Viac informácií

Odhaľovanie sprístupňovaním – spoznávame dedičstvo pohraničia Poľska a Slovenska

 Projekt „Odhaľovanie sprístupňovaním – spoznávame dedičstvo pohraničia Poľska a Slovenska“ bol schválený monitorujúcim výborom v rámci Programu...

Viac informácií

Mikroprojekt – Na oravskom salaši

Oravské múzeum v rámci program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 realizuje mikroprojekt „Na oravskom salaši".Cezhraničným...

Viac informácií

Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych išntitúcií v poľsko-slovenkom pohraničí

 Projekt „Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych išntitúcií vpoľsko-slovenkom pohraničí“ bol schválený...

Viac informácií

Mikroprojekt „Múzeum na koľajniciach – objavujeme históriu úzkorozchodných železníc na poľsko-slovenskom pohraničí“

Mikroprojekt „Múzeum na koľajniciach – objavujeme históriu úzkorozchodných železníc na poľsko-slovenskom pohraničí“ bol schválený monitorujúcim výborom...

Viac informácií

„Pri ceste na dedine“ – v rytme práce dávnych priemyselných závodov a remeselných dielní

"Pri ceste na dedine" - v rytme práce dávnych priemyselných závodov a remeselných dielní "Przy wieskiej drodze" - w rytmie pracy dawnych zakładów prezemysłowych i...

Viac informácií

Projekt – Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia

Projekt - Rašeliniská vrchoviskové - európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia Projekt s názvom Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát...

Viac informácií

Programové obdobie 2007-2013

Mikroprojekt – Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení

Mikroprojekt - Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umeníNázov mikroprojektu:Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a...

Viac informácií

Projekt – Tajomstvá stredoveku

Projekt - Tajomstvá stredovekuNázov projektu: Tajomstvá stredoveku Projekt je spolufinancovaný v rámci mikroprojektu "Tajomstvá stredoveku" kód...

Viac informácií

Projekt – Gorali včera a dnes

Projekt - Gorali včera a dnesNázov projektu: Gorali včera a dnes Projekt „Gorali včera aj dnes“ je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie...

Viac informácií

Projekt – Muzika pod Tatrami

Projekt - Muzika pod Tatrami    Názov projektu: Muzika pod Tatrami Projekt „Muzika pod Tatrami“ je...

Viac informácií

Projekt – Príroda Oravy nás spája

Projekt - Príroda Oravy nás spájaNázov projektu: Prírody Oravy nás spájaDonor projektu: Európska únia z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a...

Viac informácií

Mikroprojekt – Juraj Tranovský- Posol piesňovej kultúry

Mikroprojekt - Juraj Tranovský- Posol piesňovej kultúryNázov mikroprojektu: Juraj Tranovský – posol piesňovej kultúry Projekt je spolufinancovaný v...

Viac informácií

Mikroprojekt – V hrade a podhradí

Mikroprojekt - V hrade a podhradí    Názov mikroprojektu: V hrade a v podhradíProjekt „V hrade a v podhradí“ je...

Viac informácií

Projekt – História je svedkom doby, životom pamiatky a majstrom života

Projekt - História je svedkom doby, životom pamiatky a majstrom života Názov projektu: História je svedkom doby, životom pamiatky a majstrom...

Viac informácií