Projekt – Tajomstvá stredoveku

Projekt – Tajomstvá stredoveku

projekty logo cr sr logo unia projekty logo narodny pamiatkovy ustav logo om stare

Názov projektu: Tajomstvá stredoveku

 

Projekt je spolufinancovaný v rámci mikroprojektu „Tajomstvá stredoveku“
kód projektu SK/FMP/06/023, Fond mikroprojektov OPCS SR – ČR 2007 – 2013.

 

Program: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Žiadateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Partner projektu: Národní památkový ústav, Územní odborné pracovište v Kroměříži

Celkové oprávnené náklady projektu: 22 146,61 €
Obdobie realizácie projektu: 2.5.2012 – 31.10.2012

 

Stručný popis projektu:
Projekt „Tajomstvá stredoveku“ je spoločným projektom Oravského múzea konkrétne sa jedná o objekt Oravského hradu,
ktorý spravuje a Národního památkového ústavu – Územní odborné pracovište v Kroměříži, konkrétne hradu Buchlov, ktorý je v ich správe.
Základným podnetom realizácie projektu je vzájomná výmena skúseností v oblasti prezentácie kultúrneho bohatstva regiónov s využitím vzájomných skúseností.
Pri skúmaní spoločnej histórie sa našlo niekoľko osobností, ktoré oba hrady spájali ako napr. Stibor zo Stiboríc.
Cieľom projektu je širokej turistickej verejnosti predstaviť obdobie stredoveku – kultúru obliekania, stolovania, dobový spôsob stravovania, hudby, tanca, justície,
remesiel, hier, hygieny a bojového umenia. Tento cieľ sa zrealizuje prostredníctvom organizovania kultúrno-vzdelávacieho podujatia na Oravskom hrade i hrade Buchlov,
kde sa odprezentuje život v stredoveku z viacerých aspektov.

Aktivity projektu: Stredoveké dni na Oravskom hrade
Ide o kultúrno-vzdelávacie podujatie, na ktorom bude prezentácia stredovekých odevov, hudby, spevu, tanca, stravovania, stolovania, hygieny, hrané scénky zo života v stredoveku-zásnuby, lovecké právo,ukážky bojového umenia, stredovekých remesiel

Stredoveké dni na Oravskom hrade
Oravský Podzámok, 1. 8. 2012 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo na víkend 4. – 5. 8. 2012 v spolupráci s českým hradom Buchlov nové podujatie. „Stredoveké dni na Oravskom hrade“ sú prvou aktivitou, ktorá bude realizovaná v rámci projektu „Tajomstvá stredoveku“ z fondu mikroprojektov Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007- 2013. Počas víkendu sa na Oravskom hrade predstavia viaceré historické skupiny, ktoré návštevníkom priblížia stredoveký spôsob života, boja, remesiel i kultúry. Nebudú chýbať ukážky dobových jedál aj s ochutnávkou, móda, hygiena a rôzne iné zaujímavosti. Na programe sa budú hlavnou mierou podieľať skupiny a občianske združenia spolupracujúce s hradom Buchlov, ktoré sa venujú histórii, remeslám, tancu a iným aktivitám podporujúcim kultúrny život aj na iných hradoch a zámkoch. Podujatie bude trvať počas soboty a nedele od 9.30 hod. do 17.00 hod. a vstup na nádvorie Oravského hradu bude pre všetkých záujemcov voľný. Priamo na nádvorí bude prebiehať remeselný jarmok, na ktorom sa zúčastní okrem iných aj Združenie cechov historických remesiel. Nebudú chýbať tradičné staré remeslá ako košikárstvo, drotárstvo, či rezbárstvo, ale svoje umenie predvedie aj stredoveký pisár, včelári – brtníci s replikami historických úľov, a návštevníci tiež budú môcť na vlastné oči vidieť výrobu krúžkovej zbroje. Dobová hudba bude znieť v podaní skupiny Rattus Rattusz Přerova, o módnu prehliadku sa postará občianske združenie HB Collegium a skupina historických a scénických tancov Porta Temporis predvedie dobové tance. Spestrením programu budú určite aj scénky zo stredovekej justície, loveckého práva a ukážky z obradového života šľachty. Na Veľkej terase Oravského hradu bude cech Terra de Selinanpredvádzať ukážky stredovekej hygieny a kuchyne. „Srdečne pozývam všetkých priaznivcov histórie, aby si nenechali ujsť toto výnimočné podujatie a navštívili počas víkendu Oravský hrad. Určite nebudú ľutovať, veď naši susedia z Česka sú známi svojím výborným vzťahom k histórii, kultúre i umeniu, a tak verím, že budú dobrou inšpiráciou aj pre nás“, povedala PaedDr. Mária Jagnešáková, riaditeľka Oravského múzea na základe poverenia.

Tajemství středověku „Dobývaní hradu Buchlova“
Pôjde o podobné kultúrno-vzdelávacie podujatie ako na Oravskom hrade, ale najväčší dôraz sa bude klásť na ukážku dobýjania hradu Buchlov a jeho obranu.

„Tajomstvá stredoveku“ na hrade Buchlov
Dňa 1.-2.9.2012 sa pracovníci marketingového oddelenia OM zúčastnili podujatia na hrade Buchlov v rámci projektu „Tajomstvá stredoveku“, ktorý bol podporený Fondom mikroprojektov z programu cezhraničnej spolupráce Českej a Slovenskej republiky 2007 – 2013. Podujatie organizovalo Oravské múzeum P.O.H v spolupráci s hradom Buchlov a Národným pamiatkovým ústavom – územným odborným pracoviskom v Kroměříži. Pre návštevníkov bol pripravený bohatý program, ktorý prebiehal počas obidvoch dní od 10:00 do 16:00 v celom areáli hradu Buchlov. Hlavným bodom programu bolo dobíjanie hradu Buchlov protihabsburskými povstalcami, ktorí predviedli presvedčivú historickú bitku, ktorá sa tu pred mnohými rokmi skutočne odohrala. Dobové tance z obdobia gotiky prezentovala skupina Porta Temporis, svoje umenie predviedol aj stredoveký kováč a hranými scénkami z histórie Oravského hradu pod názvom „Oravský Dracula“ sa prezentovalo Oravské múzeum P.O.H. Návštevníci mohli ochutnať rôzne gurmánske špeciality a tiež slovenské syrové výrobky. Hlavným cieľom projektu bolo zintenzívniť česko-slovenskú spoluprácu, posilniť cestovný ruch v daných regiónoch a vytvoriť základ pre ďalšiu spoluprácu.

Výstava
Hrady sa prostredníctvom výstavy fotografií odprezentujú u svojich partnerov, a tak sa návštevníci dozvedia niečo o histórií hradu, jeho expozíciach, spoznajú interiér, exteriér a niektoré obľúbené podujatia, ktoré sa na hrade organizujú.

Fotografická dokumentácia