Literárne expozície

Medzi literárne expozície Oravského múzea patria Literárna expozícia P.O. Hviezdoslava a Florinov dom v Dolnom Kubíne, Pamätný dom Martina Kukučína v Jasenovej, Hviezdoslavova hájovňa a Literárna expozícia Mila Urbana v Oravskej Polhore.

Orava je rodiskom veľkého množstva literárne činných osobností, čoho odrazom je aj počet literárnych expozícií v správe Oravského múzea. Keďže nie je momentálne možné vytvoriť každej významnej osobe samostatnú expozíciu, či pamätnú izbu, pokúšame sa približovať našich literátov prostredníctvom krátkodobých výstav, prednášok a kultúrnych podujatí.

Kontakt

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.