Kontakty

Oddelenie riaditeľa

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava – Oddelenie riaditeľa
027 41 Oravský Podzámok č. 9

MenoE-mailTelefón
PaedDr. Mária Jagnešákováriaditeľka Oravského múzeariaditel@oravskemuzeum.sk+421 43 581 61 19
MenoE-mailTelefón
Bc. Jozef Veličzástupca riaditeľky, správca Oravského hraduspravahradu@oravskemuzeum.sk+421 43 581 61 21
MenoE-mailTelefón
Mgr. Eva Samčíkovázástupkyňa riaditeľky, vedúca Marketingového oddeleniaveduca.marketing@oravskemuzeum.sk+421 43 581 61 19
MenoE-mailTelefón
Jaroslav Belicajsprávca Oravskej lesnej železniceolz@oravskemuzeum.sk+421 43 552 48 91
MenoE-mailTelefón
PhDr. Erika Kulášovávedúca Odd. odborných činností, etnografkanarodopis@oravskemuzeum.sk+421 43 581 61 24
MenoE-mailTelefón
Mgr. Katarína Ileninovávedúca Literárnovedného oddeleniabiblioteka@oravskemuzeum.sk+421 43 586 47 80
MenoE-mailTelefón
Ing. Ivan Snovákinvestičný manažérinvesticie@oravskemuzeum.sk+421 43 581 61 17
MenoE-mailTelefón
Iveta Strečokováasistentka riaditeľky, mzdová účtovníčkamuzeum@oravskemuzeum.sk+421 43 581 61 19
Ing. Ivan Snovákinvestičný technikinvesticie@oravskemuzeum.sk+421 43 581 61 17