Kontakty

Oddelenie riaditeľa

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava – Oddelenie riaditeľa
027 41 Oravský Podzámok č. 9

MenoE-mailTelefón
PaedDr. Mária Jagnešákováriaditeľka Oravského múzeariaditel@oravskemuzeum.sk+421 43 581 61 19
MenoE-mailTelefón
Mgr. Iveta Florekovázástupkyňa riaditeľky, vedúca oddelenia Odborných činnostíhistoria@oravskemuzeum.sk+421 43 581 61 12
Iveta Strečokováasistentka riaditeľky, mzdová účtovníčkamuzeum@oravskemuzeum.sk+421 43 581 61 19
Ing. Peter Grebáčinvestičný technikprojekty@oravskemuzeum.sk+421 43 581 61 17
Mgr. Katarína Ileninovávedúca Literárnovedného oddeleniabiblioteka@oravskemuzeum.sk+421 43 586 47 80
Mgr. Mária Kubicovávedúca Ekonomického oddeleniaekonom@oravskemuzeum.sk+421 43 586 47 80
Mgr. Eva Samčíkovávedúca oddelenia Marketinguveduca.marketing@oravskemuzeum.sk+421 43 581 61 19
Jaroslav Belicajsprávca Oravskej lesnej železniceolz@oravskemuzeum.sk+421 43 552 48 91
Bc. Jozef Veličsprávca Oravského hraduspravahradu@oravskemuzeum.sk+421 43 58161 21