Kontakty

Oddelenie riaditeľa

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava – Oddelenie riaditeľa
027 41 Oravský Podzámok č. 9

MenoE-mailTelefón
PaedDr. Mária Jagnešákováriaditeľka Oravského múzeariaditel@oravskemuzeum.sk+421 43 581 61 19
MenoE-mailTelefón
Mgr. Iveta Florekovázástupkyňa riaditeľky, vedúca oddelenia Odborných činnostíhistoria@oravskemuzeum.sk+421 43 581 61 12
MenoE-mailTelefón
Jaroslav Belicajsprávca Oravskej lesnej železniceolz@oravskemuzeum.sk+421 43 552 48 91
MenoE-mailTelefón
Ing. Peter Grebáčinvestičný technikpeter.grebac@oravskemuzeum.sk+421 43 581 61 17
MenoE-mailTelefón
Mgr. Katarína Ileninovávedúca Literárnovedného oddeleniabiblioteka@oravskemuzeum.sk+421 43 586 47 80
MenoE-mailTelefón
Ing. Mária Kubicovávedúca Ekonomického oddeleniaekonom@oravskemuzeum.sk+421 43 581 61 30
MenoE-mailTelefón
Mgr. Eva Samčíkovávedúca Marketingového oddeleniaveduca.marketing@oravskemuzeum.sk+421 43 581 61 19
MenoE-mailTelefón
Iveta Strečokováasistentka riaditeľky, mzdová účtovníčkamuzeum@oravskemuzeum.sk+421 43 581 61 19
MenoE-mailTelefón
Bc. Jozef Veličsprávca Oravského hraduspravahradu@oravskemuzeum.sk+421 43 58161 21