Aktuálne výstavy

 

 

Výstava „Od Kataríny do Hromníc“

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo v priestoroch Florinovho domu v Dolnom Kubíne tematickú výstavu s názvom „Od Kataríny do Hromníc“.

Výstava zachytáva tradičné podoby predvianočného a vianočného obdobia, prezentuje pestrosť ľudových obyčajou, tradícií i liturgických zaujímavostí. Návštevníci sa prostredníctvom zbierkových predmetov, textových banerov a dobových fotografií symbolicky prenesú do čarovného obdobia od Kataríny do Hromníc.

Výstava bude širokej verejnosti sprístupnená od 20. novembra 2023 do 11. februára 2024.

Z technických dôvodov je v pracovných dňoch (pondelok – piatok 8.00 – 16.00 h.) nutná telefonická rezervácia na t. č. 0905 240 320.

Galéria fotografií z výstavy:

Výstava „Lesné a malé železnice na území Oravy“ v „Múzeu na koľajniciach“ v areáli Oravskej lesnej železnice

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava pripravilo v priestoroch výstaviska v opravenom vagóne (výstavný vagón bol prebudovaný v rámci projektu Múzeum na koľajniciach v roku 2019) v areáli Oravskej lesnej železnice v lokalite Oravská Lesná Tanečník novú tematickú výstavu pod názvom „Lesné a malé železnice na Orave“. Výstava si kladie za cieľ priblížiť návštevníkom dejiny koľajovej dopravy na území regiónu a predovšetkým upriamiť ich pozornosť na menšie, málo známe a väčšinou už zaniknuté železnice, ktoré tvoria svojráznu kapitolu našich dejín.