Aktuálne výstavy

 

 

Výstava Ján Brodňanský

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sa podieľalo ako spoluorganizátor spolu so Slovenskou speleologickou spoločnosťou – oblastnou skupinou Orava na realizácii výstavy s názvom Ján Brodňanský fotograf, jaskyniar, archeológ, divadelník, dokumentátor Oravy, ktorá je prezentovaná vo výstavných priestoroch Florinovho domu v Dolnom Kubíne.

Cieľom výstavy je priblížiť širokej verejnosti život a dielo Jána Brodňanského – čestného občana mesta Dolný Kubín v celej palete jeho záslužných činnosti pre rozvoj regiónu Oravy. Výstava prezentuje jeho najdôležitejšie aktivity v oblasti  jaskyniarstva, horolezectva a turistiky, ďalej archeológie, divadelníctva a fotografovania, ako aj jeho ostatných činností.

Výstava potrvá od 16. 1. 2023 do  16. 4. 2023.

Z technických dôvodov je v pracovných dňoch (pondelok – piatok 8.00 – 16.00 h.) nutná telefonická rezervácia na t. č. 0905 240320.

„Modrotlač na Orave“ v „Múzeu na koľajniciach“ v areáli Oravskej lesnej železnice

Modrotlačiarstvo bolo na území Slovenska rozšírené od 18. storočia predovšetkým v odeve mestského obyvateľstva. Do ľudového odevu a bytového textilu začalo prenikať v priebehu 19. storočia. Špecializované odvetvie farbiarstva upravovalo ľanové a konopné plátna nanášaním tlačených vzorov a farbením za studena v indigovom roztoku. Negatívne vzorovanie sa docieľovalo tzv. rezervou „papom“, ktorá zamedzovala zafarbeniu látky v mieste vzoru.

Na konci 19. storočia existovalo v našom regióne približne päťdesiat mangľov a farbiarní. Najdlhšie pracujúcou bola farbiareň bratov Páltikovcov vo Veličnej, ktorá svoju pracovnú činnosť ukončila v roku 1956. Modrotlač je jedným z kultúrnych prvkov, ktorý vďaka svojím estetickým a praktickým úžitkovým vlastnostiam, prenikol postupne do všetkých sociálnych vrstiev spoločnosti a udržal sa až do súčasnosti. Stále živá technika farbenia textílie – modrotlač a jej tradícia sa stala súčasťou Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.