Aktuálne výstavy

 

 

Výstava Cechy – strážcovia remesla

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja  pripravilo v obnovených výstavných priestoroch Florinovho domu v Dolnom Kubíne výstavu pod názvom Cechy – strážcovia remesla, ktorá prináša okrem prezentácie jednotlivých typov remesiel, uplatňujúcich sa v regióne Oravy,  používaných pracovných nástrojov a výrobkov, aj odborné informácie o ich vzniku a vývoji.   Návštevník má zároveň možnosť získať historické informácie o remeselných cechoch, ktoré vznikli a pôsobili na Orave v období 17. a 18. storočia. Napriek tomu, že sa na území Oravy stretávame skoro so všetkými druhmi remesiel, len niekoľko z nich si vytvorilo samostatné cechy. Výstava potrvá od 3. júla 2022 do  31. 12. 2022.

Z technických dôvodov je v pracovných dňoch (pondelok – piatok 8.00 – 16.00 h.) nutná telefonická rezervácia na t.č. 0905 240320. Výstava počas júla a augusta bude otvorená v nedele v čase 10.00 – 17.00 hod. v nasledujúcich termínoch: 3. júl, 17. júl, 31. júl, 14. august a 28. august. V uvedené termíny nie je potrebná telefonická rezervácia. Ďakujeme

Výstava „Upír Nosferatu“

Výstava „Upír Nosferatu“ vznikla v spolupráci Oravského múzea P. O. Hviezdoslava a Spojenej školy v Nižnej. Študenti umeleckých odborov pripravili diela spojené so 100. výročím natočenia kultového hororového filmu „Nosferatu symfónia hrôzy“ na motívy románu Brama Stokera „Dracula“ v réžii Friedricha Wilhelma Murnaa. Výstava bude inštalovaná v priestoroch Citadely Oravského hradu. Umelecké diela si budú môcť pozrieť návštevníci  počas letných mesiacov (jún – august). Vernisáž výstavy „Upír Nosferatu“ sa bude konať 14.6.2022 o 10.30 hod. v Citadele na Oravskom hrade.

„Modrotlač na Orave“ v „Múzeu na koľajniciach“ v areáli Oravskej lesnej železnice

Modrotlačiarstvo bolo na území Slovenska rozšírené od 18. storočia predovšetkým v odeve mestského obyvateľstva. Do ľudového odevu a bytového textilu začalo prenikať v priebehu 19. storočia. Špecializované odvetvie farbiarstva upravovalo ľanové a konopné plátna nanášaním tlačených vzorov a farbením za studena v indigovom roztoku. Negatívne vzorovanie sa docieľovalo tzv. rezervou „papom“, ktorá zamedzovala zafarbeniu látky v mieste vzoru.

Na konci 19. storočia existovalo v našom regióne približne päťdesiat mangľov a farbiarní. Najdlhšie pracujúcou bola farbiareň bratov Páltikovcov vo Veličnej, ktorá svoju pracovnú činnosť ukončila v roku 1956. Modrotlač je jedným z kultúrnych prvkov, ktorý vďaka svojím estetickým a praktickým úžitkovým vlastnostiam, prenikol postupne do všetkých sociálnych vrstiev spoločnosti a udržal sa až do súčasnosti. Stále živá technika farbenia textílie – modrotlač a jej tradícia sa stala súčasťou Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.