Aktuálne výstavy

„STRETNUTIE“ – výstava v Renesančnej budove pod Oravským hradom

Autor výstavy Braňo Jánoš sa narodil 12. augusta 1963 v Banskej Štiavnici. Od r. 1996 pôsobí ako výtvarník v slobodnom povolaní. Venuje sa komornej a interiérovej tvorbe a monumentálnym prácam v architektúre. Vystavuje nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Jeho diela sú zastúpené v domácich akvizičných fondoch a súkromných zbierkach. Žije a tvorí vo Vyšnom Kubíne.

Názov výstavy vyjadruje stretnutie troch ťažiskových tém autora: ľudia, krajina, história. Ide aj o stretnutie súčasných motívov s tradičnou – historickou technológiou a v neposlednom rade o stretnutie ľudí, ktorí po dlhšej prestávke môžu opäť žiť plnohodnotným spoločenským životom.

Výstava bude verejnosti sprístupnená od 30. apríla 2022 v Stĺpovej sále Renesančnej budovy pod Oravským hradom a potrvá do konca júna.

„Remeslo v meste“ vo Florinovom dome

V priestoroch Florinovho domu v Dolnom Kubíne máte možnosť navštíviť výstavu zameranú na rôzne druhy tradičných remesiel. Textová časť výstavy je doplnená o autentické zbierkové predmety z fondu Oravského múzea.

Florinov dom, ktorý sa nachádza neďaleko Hviezdoslavovho námestia pochádza z 18. storočia a pôvodne sa jednalo o farbiarsky dom. V týchto autentických priestoroch sa môžete dozvedieť o včelárstve, plátenníctve, modrotlači, garbiarstve, drotárstve a iných remeslách. Taktiež sa dozviete, akým spôsobom boli späté významné osobnosti ako Hviezdoslav, Janko Matúška, či Jégé s týmito remeslami.

Remeslo v meste

„Modrotlač na Orave“ v „Múzeu na koľajniciach“ v areáli Oravskej lesnej železnice

Modrotlačiarstvo bolo na území Slovenska rozšírené od 18. storočia predovšetkým v odeve mestského obyvateľstva. Do ľudového odevu a bytového textilu začalo prenikať v priebehu 19. storočia. Špecializované odvetvie farbiarstva upravovalo ľanové a konopné plátna nanášaním tlačených vzorov a farbením za studena v indigovom roztoku. Negatívne vzorovanie sa docieľovalo tzv. rezervou „papom“, ktorá zamedzovala zafarbeniu látky v mieste vzoru.

Na konci 19. storočia existovalo v našom regióne približne päťdesiat mangľov a farbiarní. Najdlhšie pracujúcou bola farbiareň bratov Páltikovcov vo Veličnej, ktorá svoju pracovnú činnosť ukončila v roku 1956. Modrotlač je jedným z kultúrnych prvkov, ktorý vďaka svojím estetickým a praktickým úžitkovým vlastnostiam, prenikol postupne do všetkých sociálnych vrstiev spoločnosti a udržal sa až do súčasnosti. Stále živá technika farbenia textílie – modrotlač a jej tradícia sa stala súčasťou Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

 

Modrotlačová výstava v Múzeu na koľajniciach

Výstava Miroslava Knapa v Stĺpovej sále renesančnej budovy č.9

Miro Knap  je absolventom vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, odbor Voľná grafika a knižná ilustrácia u akad. mal. Dušana Kállaya.  Venuje sa  grafike, grafickému dizajnu, ex librisu, ilustráciám, kresbe, maľbe a voľnej tvorbe. Historik umenia, profesor Klivar, ktorý posudzoval tvorbu Miroslava Knapa ho nazval “Majstrom monštruóznej duše”. pri prehliadke výstavy budete mať možnosť nazrieť do jeho tajuplného sveta nekonečnej rozprávkovej fantázie.

V jeho širokospektrálnej tvorbe je častým motívom aj Oravský hrad. Naša vzájomná spolupráca je zhmotnená aj do loga Oravského múzea, ktorého je pán Knap autorom.

Počas svojej umeleckej kariéry získal viacero významných medzinárodných ocenení, ako napríklad ocenenie  Nositeľ Identifikačného kódu Slovenska, Svetovú cenu Salvadora Dalího, Cenu Európskej medaily Franza Kafku za umenie, Cenu Európskej únie umenia za výtvarnú činnosť, Cenu Lea Winkelera, Prvá cena medzinárodnej poroty Perly Adrie a mnoho ďalších iných.

Vystavoval Lyone, Paríži, Miláne, písali o ňom  v Rakúsku, Portugalsku, či Belgicku. Jeho diela sa nachádzajú v umeleckých zbierkach po celom svete.