Aktuálne výstavy

 

 

Výstava Lásky Našich Dejateľov

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo výstavu odborných pracovníkov Literárnovedného oddelenia Oravského múzea P. O. Hviezdoslava s názvom Lásky našich dejateľov.

Cieľom výstavy je priblížiť širokej verejnosti lásky, životy a osudy žien, ktoré stáli po boku významných oravských dejateľov. Boli im oporou, inšpiráciou, múzami, domovom ale aj učiteľkami života. Na výstave je možné vidieť dobové fotografie, ktoré dopĺňajú sprievodné texty, ukážky básní a osobné predmety z pozostalostí rodín Matúškovcov, Novákovcov, Nádašiovcov, Bencúrovcov a Országhovcov. Florinov dom tak prináša atmosféru doby, v ktorej tieto významné ženy žili. Vystavené predmety a fotografie približujú aj ich činnosť v spolkoch ako bol Červený kríž, Živena, alebo ich prínos pre divadelnú scénu.

Výstavu je možné navštíviť od 02.05.2023 do 23.07.2023 v priestoroch Florinovho domu v Dolnom Kubíne.

Z technických dôvodov je v pracovných dňoch (pondelok – piatok 8.00 – 16.00 h.) nutná telefonická rezervácia na t. č. 0905 240 320.

Výstava „Lesné a malé železnice na území Oravy“ v „Múzeu na koľajniciach“ v areáli Oravskej lesnej železnice

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava pripravilo v priestoroch výstaviska v opravenom vagóne (výstavný vagón bol prebudovaný v rámci projektu Múzeum na koľajniciach v roku 2019) v areáli Oravskej lesnej železnice v lokalite Oravská Lesná Tanečník novú tematickú výstavu pod názvom „Lesné a malé železnice na Orave“. Výstava si kladie za cieľ priblížiť návštevníkom dejiny koľajovej dopravy na území regiónu a predovšetkým upriamiť ich pozornosť na menšie, málo známe a väčšinou už zaniknuté železnice, ktoré tvoria svojráznu kapitolu našich dejín.