Aktuálne výstavy

 

 

Výstava „Život je krásny alebo krčma a jej miesto v našej histórii“

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava pripravilo v priestoroch  Florinovho domu novú tematickú výstavu pod názvom Život je krásny alebo krčma a jej miesto v našej histórii. Jej zámerom je poukázať na úlohu, ktorú zohrali hostince, krčmy a čiastočne aj hotely v našich dejinách od najstarších čias. Výstava zachytáva a prezentuje základné informácie o vzniku a fungovaní krčiem a hostincov, o spoločenskom živote, sociálnych dimenziách a kultúrnom odkaze inštitúcií, ktoré odjakživa existovali v našich mestách a obciach.

Výstava potrvá od 10. júna do 15. septembra 2024. Z technických príčin je v pracovných dňoch (pondelok – piatok 8.00 – 16.00 h.) potrebná telefonická rezervácia na tel. č.: 0905 240 320.

 

Galéria fotografií:

Výstava „Slovenské hrady a zámky“

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava pripravilo pre návštevníkov Oravského hradu  v spolupráci s profesionálnym fotografom a autorom Marekom Hajkovským tematickú foto výstavu  s názvom „Slovenské hrady a zámky“. Výstava sa nachádza v najstaršej a v najvyššie položenej časti Oravského hradu –  v Citadele a je súčasťou prehliadky Veľkého a Základného okruhu. Umelecké fotografie  si budú môcť návštevníci  pozrieť počas hlavnej letnej turistickej sezóny  od 6.5. do 30.9.2024.

Galéria fotografií:

Výstava „Farebné reminiscencie“ v Renesančnej budove v Oravskom Podzámku

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava pripravilo v spolupráci s akademickým maliarom Stanislavom Harangozóom pre návštevníkov  výstavu  s názvom „Farebné reminiscencie“. Výstava sa nachádza v Stĺpovej sále Renesančnej budovy v Oravskom Podzámku. Umelecké diela  si budú môcť návštevníci  pozrieť počas hlavnej letnej turistickej sezóny  od 13.6. do 30.8.2024.

 

Galéria fotografií:

Výstava „Lesné a malé železnice na území Oravy“ v „Múzeu na koľajniciach“ v areáli Oravskej lesnej železnice

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava pripravilo v priestoroch výstaviska v opravenom vagóne (výstavný vagón bol prebudovaný v rámci projektu Múzeum na koľajniciach v roku 2019) v areáli Oravskej lesnej železnice v lokalite Oravská Lesná Tanečník novú tematickú výstavu pod názvom „Lesné a malé železnice na Orave“. Výstava si kladie za cieľ priblížiť návštevníkom dejiny koľajovej dopravy na území regiónu a predovšetkým upriamiť ich pozornosť na menšie, málo známe a väčšinou už zaniknuté železnice, ktoré tvoria svojráznu kapitolu našich dejín.

 

Galéria fotografií: