Aktuálne výstavy

 

 

Výstava „Lekári a liečenie na Orave v minulosti“

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo pre svojich návštevníkov novú výstavu, ktorá nesie názov „Lekári a liečenie na Orave v minulosti“. Cieľom výstavy je priblížiť širokej laickej aj odbornej verejnosti dejiny zdravotnej starostlivosti na území Oravy od stredoveku po koniec 20. storočia a predstaviť zaujímavé a neraz i veľmi pohnuté životné osudy vybraných priekopníkov oravskej medicíny a ľudového liečiteľstva. Textovú časť dopĺňajú ilustrácie z dobových dokumentov a predmety zo zbierok Oravského múzea.

Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 26. februára 2024 o 15.00 hod. v priestoroch Florinovho domu v Dolnom Kubíne.

Výstava potrvá od 26. februára do 26. mája 2024. Z technických príčin je v pracovných dňoch (pondelok – piatok 8.00 – 16.00 h.) potrebná telefonická rezervácia na tel. č.: 0905 240 320.

 

Galéria fotografií:

Výstava „Lesné a malé železnice na území Oravy“ v „Múzeu na koľajniciach“ v areáli Oravskej lesnej železnice

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava pripravilo v priestoroch výstaviska v opravenom vagóne (výstavný vagón bol prebudovaný v rámci projektu Múzeum na koľajniciach v roku 2019) v areáli Oravskej lesnej železnice v lokalite Oravská Lesná Tanečník novú tematickú výstavu pod názvom „Lesné a malé železnice na Orave“. Výstava si kladie za cieľ priblížiť návštevníkom dejiny koľajovej dopravy na území regiónu a predovšetkým upriamiť ich pozornosť na menšie, málo známe a väčšinou už zaniknuté železnice, ktoré tvoria svojráznu kapitolu našich dejín.

 

Galéria fotografií: