Aktuálne výstavy

„Modrotlač na Orave“ v „Múzeu na koľajniciach“ v areáli Oravskej lesnej železnice

Modrotlačiarstvo bolo na území Slovenska rozšírené od 18. storočia predovšetkým v odeve mestského obyvateľstva. Do ľudového odevu a bytového textilu začalo prenikať v priebehu 19. storočia. Špecializované odvetvie farbiarstva upravovalo ľanové a konopné plátna nanášaním tlačených vzorov a farbením za studena v indigovom roztoku. Negatívne vzorovanie sa docieľovalo tzv. rezervou „papom“, ktorá zamedzovala zafarbeniu látky v mieste vzoru.

Na konci 19. storočia existovalo v našom regióne približne päťdesiat mangľov a farbiarní. Najdlhšie pracujúcou bola farbiareň bratov Páltikovcov vo Veličnej, ktorá svoju pracovnú činnosť ukončila v roku 1956. Modrotlač je jedným z kultúrnych prvkov, ktorý vďaka svojím estetickým a praktickým úžitkovým vlastnostiam, prenikol postupne do všetkých sociálnych vrstiev spoločnosti a udržal sa až do súčasnosti. Stále živá technika farbenia textílie – modrotlač a jej tradícia sa stala súčasťou Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

 

Modrotlačová výstava v Múzeu na koľajniciach

Výstava Miroslava Knapa v Stĺpovej sále renesančnej budovy č.9

Miro Knap  je absolventom vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, odbor Voľná grafika a knižná ilustrácia u akad. mal. Dušana Kállaya.  Venuje sa  grafike, grafickému dizajnu, ex librisu, ilustráciám, kresbe, maľbe a voľnej tvorbe. Historik umenia, profesor Klivar, ktorý posudzoval tvorbu Miroslava Knapa ho nazval “Majstrom monštruóznej duše”. pri prehliadke výstavy budete mať možnosť nazrieť do jeho tajuplného sveta nekonečnej rozprávkovej fantázie.

V jeho širokospektrálnej tvorbe je častým motívom aj Oravský hrad. Naša vzájomná spolupráca je zhmotnená aj do loga Oravského múzea, ktorého je pán Knap autorom.

Počas svojej umeleckej kariéry získal viacero významných medzinárodných ocenení, ako napríklad ocenenie  Nositeľ Identifikačného kódu Slovenska, Svetovú cenu Salvadora Dalího, Cenu Európskej medaily Franza Kafku za umenie, Cenu Európskej únie umenia za výtvarnú činnosť, Cenu Lea Winkelera, Prvá cena medzinárodnej poroty Perly Adrie a mnoho ďalších iných.

Vystavoval Lyone, Paríži, Miláne, písali o ňom  v Rakúsku, Portugalsku, či Belgicku. Jeho diela sa nachádzajú v umeleckých zbierkach po celom svete.