Kontakty

Ekonomické oddelenie

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava – Ekonomické oddelenie
Hviezdoslavovo nám. 1692/7
Dolný Kubín 026 01

 

Meno E-mail Telefón
Mgr. Mária Kubicovávedúca oddelenia, ekonómka ekonom@oravskemuzeum.sk +421 905 240 320
Štefánia Hepfelováúčtovníčka, správkyňa majetku pokladna@oravskemuzeum.sk +421 43 586 4780
Jana Náhlafinančná účtovníčka ormuzdk@vuczilina.sk +421 43 586 4780

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.