Mikroprojekt – Na oravskom salaši

LOGO INTERREGlogo žilinského samosprávneho kraja

Oravské múzeum v rámci program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 realizuje mikroprojekt „Na oravskom salaši“.

Cezhraničným partnerom je: Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej: http://www.orawa.eu/projekty

 Celkové oprávnené výdavky za celý projekt: 120 076,76,- €

Celkové oprávnené výdavky za Oravské múzeum:  103 840,76,- €

Obdobie realizácie: júl 2018 – jún 2019

 

V rámci mikroprojektu realizuje OM nasledujúce úlohy: 

  • Kultúrno-vzdelávacie podujatie na OLŽ:

Cieľom podujatia  „Keď som ja valašil“ je poukázať na zaujímavé aspekty života valachov, pričom návštevníci podujatia si budú môcť vlastnoručne vyrobiť syr, vystrúhať píšťalku či zahrať na gajdy. Na podujatie plánujeme pozvať rezbárov vyrábajúcich bačovský riad, alebo pastierske hudobné nástroje (píšťalky, gajdy a pod). Nebude chýbať ukážka spracovania mliečnej produkcie (výroba syrov, ťahanie korbáčikov a pod.), ukážka výroby ovčích zvoncov. Celé podujatie bude spestrené ochutnávkou tradičných jedál pastierskej produkcie.

  • Stavba Objektu pre remeslá

V areáli Oravskej lesnej železnice bude postavený tzv. Objekt pre remeslá, v ktorom budú prebiehať rôzne kultúrno-vzdelávacie podujatia. Bude poskytovať zázemie a ochranu pre remeselníkov približujúcich svojou prácou tradície pastierstva na Orave, zároveň bude polyfunkčným objektom pre akékoľvek iné kultúrne podujatia. Dom pre remeselníkov bude jedinečný na Orave, nakoľko objekt takéhoto určenia zatiaľ nie je zrealizovaný na celom území prihraničného regiónu.

  • Výstava a vydanie publikácie

Výstava sa bude venovať valaskej kolonizácii a pastierskym tradíciám na Orave. Bude putovná s cieľom priblížiť uvedené poznatky širokej laickej aj odbornej verejnosti – návštevníkom expozícií v obidvoch partnerských inštitúciách. Výstava bude umiestnená v Oravskom hrade v Oravskom Podzámku, vo Florinovom dome v Dolnom Kubíne, v meštianskej kúrii v Zuberci, v OPE v Zubrzycy Górnej.

Vydaním publikácie o oravských črpákoch a drevených formách na výrobu oštiepkov chceme prezentovať bohatý zbierkový fond odboru etnografie. Predstavujú drevené nádoby, ktoré zaujmú nielen svojou rozmanitou formou, ale obzvlášť najpozoruhodnejším rezbárskym prejavom a  výzdobou. V nej sa odráža  miestny štýl a jeho špecifické individuálne prejavy.

 

 

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.