Kontakty

Správa OLŽ

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava – Oddelenie správy Oravskej lesnej železnice
Oravská lesná železnica – Tanečník
Oravská Lesná
029 57

Meno E-mail Telefón
Jaroslav Belicajsprávca OLŽ, rušňovodič olz@oravskemuzeum.sk +421 905 500 646
Vladimír Branickýrušňovodič, zástupca správcu OLŽ olz@oravskemuzeum.sk +421 905 500 646
Martina Michalicovápokladňa, suveníry pokladnaolz@oravskemuzeum.sk +421 905 500 646
Jozef Ferenčíkrušňovodič, sprievodca pokladnaolz@oravskemuzeum.sk +421 905 500 646
Vladimír Branickýrušňovodič, traťmajster pokladnaolz@oravskemuzeum.sk +421 905 500 646

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.