3D MODELY HISTORICKÝCH ODEVOV

LOGO INTERREG                logo om zlate

Oravský Podzámok 2. február 2021 –  Oravské múzeum v rámci mikroprojektu „Odhaľovanie sprístupňovaním – spoznávame dedičstvo pohraničia Poľska a Slovenska“ č. INT/ET/TAT/III/B/0238, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v Programe cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A- PL-SK 2014-2020 realizovalo na Oravskom hrade 3D digitalizáciu historických kostýmov. Odevy pochádzajú z hrobiek Thurzovcov a Henkelovcov, ktoré sa nachádzajú v Kaplnke sv. Michala. Celkovo bolo v rámci mikroprojektu digitalizovaných päť odevných elementov, ktoré pochádzajú zo 17. storočia a  v súčasnosti sú vystavené v špeciálnej klimatizovanej vitríne v Klenotnici Oravského hradu. Cieľom 3D digitalizácie bolo uchovanie odevov pre nasledujúce generácie aj vo virtuálnom priestore. Oravské múzeum patrí do malej skupiny múzeí v rámci Európy, ktoré sa môžu pýšiť zbierkovými predmetmi takéhoto druhu. Zámerom múzea je   vzácne exponáty priblížiť aj osobám so špeciálnymi potrebami. Odevy sú prístupné na platforme sketchfab s krátkym opisom v troch jazykových mutáciách.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk