Späť

Projekt – História je svedkom doby, životom pamiatky a majstrom života

Projekt – História je svedkom doby, životom pamiatky a majstrom života

projekty logo cr srlogo eu unia projekty logo narodny pamiatkovy ustav logo om stare

 

Názov projektu: História je svedkom doby, životom pamiatky a majstrom života

Program: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Žiadateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Partner projektu: Národní památkový ústav, Územní památková správa v Kroměříži

Celkové oprávnené náklady projektu: 235 200,00 €
Obdobie realizácie projektu: 1.7.2014 – 31.8.2015

 

Stručný popis projektu:
Projekt „História je svedkom doby, životom pamiatky a majstrom života“ je spoločným projektom Oravského múzea konkrétne sa jedná o objekt Oravského hradu a Národního památkového ústavu – Územní odborné pracovište v Kroměříži, konkrétne hradu Pernštejn, ktorý je v ich správe.
Základným podnetom realizácie projektu je vzájomná výmena skúseností v oblasti prezentácie kultúrneho bohatstva regiónov s využitím vzájomných skúseností.
Cieľom projektu je širokej turistickej verejnosti predstaviť obdobie 13.- 17. storočia a to život rytierov z tých najdôležitejších stránok ako sú boj, zbrane, kostýmy zábava, členstvo v rytierskych rádoch a pod.
Tento cieľ sa zrealizuje prostredníctvom organizovania kultúrno-vzdelávacieho podujatia na Oravskom hrade i hrade Pernštejn, kde sa odprezentuje život rytierov z viacerých aspektov.
Dejiny Oravského hradu sa spájajú s menom Stibor zo Stiboríc, ktorý dostal Oravský hrad do majetku v r. 1420 a bol členom Dračieho rádu. História hradu Pernštejn je spojená s osobnosťou Vratislav z Pernštejna a tento český šľachtic bol členom Dračieho rádu.
Súčasťou projektu sú aj investičné akcie:
„Reštaurovanie a obnova prízemia Thurzovho paláca“ – ide o obnovu priestorov Oravského hradu, ktoré dlhodobo neboli z adaptačných príčin sprístupnené pre návštevníkov hradu (realizácia pamiatkových výskumov). V obnovených priestoroch prízemia Thurzovho paláca bude nainštalovaná tzv. Klenotnica Oravského hradu, kde budú môcť návštevníci uvidieť unikátne zbierkové predmety (zreštaurované šaty Juraja Thurzu a jeho potomkov, šperky a iné umelecké predmety z obdobia renesancie) a nálezové situácie z výskumov tohto priestoru.
„Obnova bašty a 1.hradnej brány na hrade Pernštejn“ – Podkovovitá dvojplášťová bašta so strieľňami bola na výbežku skalného chrbta postupne vybudovaná na prelome 15. a 16. storočia ako posledná fáza v rámci opevnenia hradu Pernštejn. Spolu s vysunutou bránou, ktorá stojí vedľa nej, tak uzavrela posledné hradné nádvorie. V rámci obnovy bašty a 1.hradnej brány ide o znovusprístupnenie týchto zaujímavých priestorov hradu, ktorými sa rozšíri ponuka a služby v oblasti kultúry. V sprístupnenej miestnosti bude umiestnená menšia expozícia venovaná statočnej a úspešnej obrane. V priestoroch bašty bude osadená informačná tabuľa, venovaná hradnému parku, ktorého súčasťou je i bašta.

Marketingové aktivity projektu:

„Za tajemstvím středověku, aneb pážatá, pánoši a rytíří“ – 9.8.2014, hrad Pernštejn
Išlo o aktivitu, ktorá sa konala na hrade Pernštejn. V priebehu dňa mohli návštevníci spoznať spôsob života mladého šľachtica od jeho služby na pánskom dvore ako páža, cez plnenie povinnosti a služby panoša až po pasovanie na rytiera, jeho systém povinností a hodnôt. Na rytierskom turnaji predviedli rytieri svoje schopnosti v boji i v love, atmosféru dotvárala stredoveká hudba, návštevníci sa pobavili na vtipnom predstavení „Rytířem snadno a rychle“. Deti sa mohli aktívne zapojiť do pásma „Staň se rytířem Zlatého rúna“, kde po splnení jednotlivých úloh na 8 stanovištiach získali pamätný list, diplom a tie, ktoré splnili všetky úlohy boli slávnostne pasované za rytiera Zlatého rúna.

„V znamení draka a rúna“ – 17.8.2014, Oravský hrad
Pre návštevníkov bol pripravený celodenný program, ktorý sa odohrával na Hlavnom nádvorí Oravského hradu. Počas celého dňa mohli návštevníci nazrieť do techniky boja rytierov a vidieť ich v plnom nasadení pri boji na koňoch. Podujatie poukázalo aj na ďalšie stránky rytierskeho systému hodnôt. Neoddeliteľnou súčasťou spoločenskou života v stredoveku bola hudba, tanec i spôsob zábavy, ktoré si návštevníci mohli aj osobne vyskúšať. Príjemným oživením podujatia boli vtipné divadelné predstavenia z rytierskeho života. Pre deti bolo pripravené interaktívne pásmo vyhradené pre deti pod názvom Staň sa rytierom Dračieho rádu. Po úspešnom absolvovaní pripravených úloh na štyroch stanovištiach boli deti pasované do rytierskeho stavu a dostali odznak s motívom Dračieho rádu.

 

Fotografická dokumentácia

Späť na predchádzajúcu stránku