Kontakty

Literárnovedné oddelenie

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava – Literárnovedné oddelenie
Hviezdoslavovo nám. 7
Dolný Kubín
026 01

Literárnovedné oddelenie
MenoE-mailTelefón
Mgr. Katarína Ileninovávedúca oddelenia, knihovníkbiblioteka@oravskemuzeum.sk0905 240 320
Sekcia literárna
MenoE-mailTelefón
Mgr. Lukáš Tkáč. PhD.literárny historikliterarne@oravskemuzeum.sk+421 43 586 47 80
PhDr. Zdenka Porubčinová, PhD.literárna historička+421 43 586 47 80
Margita Golákoválektorka, Hájovňa+421 907 114 021
Mgr. Barbora Gustiňákoválektorka, dokumentátorkabarbora.gustinakova@oravskemuzeum.sk+421 43 586 47 80
Zuzana Remkoválektorka, Pamätný dom M. Kukučína+421 908 130 841
Sekcia Bibliotéky Čaplovičiany
MenoE-mailTelefón
Mgr. Renata Jedlákováknihovníkbibliotekadk@oravskemuzeum.sk+421 43 586 47 80