Voľné pracovné miesta

Rušňovodič, údržbár

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Oravskom Podzámku príjme do pracovného pomeru na Oravskú lesnú železnicu v Oravskej Lesnej pracovníka na pozíciu rušňovodič, údržbár.

Termín nástup: dohodou

Hlavnou náplňou sú  vedenie, obsluha a údržba hnacích vozidiel /rušňov/, zabezpečovanie pohybu vlaku OLŽ podľa prepravného a cestovného poriadku, údržbárske práce, sprevádzanie návštevníkov počas jazdy a kúrenie. Podmienkou je zodpovedný prístup k práci, zmysel pre poriadok, spoľahlivosť, dochvíľnosť, bezúhonnosť. Ponúkaný základný plat: 884,00 brutto + príplatky So, Ne, Šs. 

Svoje žiadosti zasielajte poštou na adresu:

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava,

Mzdová učtáreň

027 41 Oravský Podzámok č. 9

alebo  meilom : olz@oravskemuzeum.sk  alebo muzeum@oravskemuzeum.sk   do 31. 5. 2024


Etnológ

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, so sídlom v Oravskom Podzámku, prijme do zamestnania na plný pracovný úväzok odborného pracovníka na pozíciu: etnológ.

Termín nástupu: dohodou

Pracovný úväzok: 37,5 hodín týždenne

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore: etnológia.

Miesto výkonu práce: Oravský Podzámok č. 9

Náplň pracovnej činnosti:

 • odborná správa, spracúvanie, vedecké zhodnocovanie a sprístupňovanie múzejných zbierok v odbore etnografie, ktoré reprezentujú kultúrne dedičstvo Oravy,
 • etnografický prieskum a výskum v rámci regiónu Oravy,
 • publikačná činnosť v rámci odboru,
 • kultúrno-výchovná a vzdelávacia práca,
 • participácia na projektovej činnosti v oblasti správy, ochrany a prezentácie zbierkových predmetov a vedeckej činnosti v danom odbore.

Pracovné miesto vhodné i pre absolventa.

Všeobecné predpoklady:

 • schopnosť tímovej práce,
 • plánovanie a organizovanie odbornej práce,
 • samostatnosť a iniciatívnosť ,
 • komunikatívnosť,
 • kultivované vystupovanie na verejnosti.

Ponúkaný plat: 1 022,00 eur brutto – odmeňovanie podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom záujme. (Mesačný funkčný plat je v závislosti od počtu odpracovaných rokov).

Žiadosti o prijatie do zamestnania a životopis e-mailom na adresu do 31. 5. 2024: narodopis@oravskemuzeum.sk, muzeum@oravskemuzeum.sk  alebo poštou na adresu:

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

Oddelenie odborných činností

Renesančná budova č. 9

027 41 Oravský Podzámok

Číslo pevnej linky: 043 5816124


Prírodovedný pracovník

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Oravskom Podzámku, prijme do zamestnania na plný pracovný úväzok odborného pracovníka na pozíciu prírodovedný pracovník.

Termín nástupu: dohodou

Pracovný úväzok: 37,5 hod. týždenne

Náplň pracovnej činnosti:

 • odborná správa, spracúvanie, vedecké zhodnocovanie a sprístupňovanie múzejných zbierok v odbore prírodných vied, ktoré reprezentujú prírodné dedičstvo Oravy,
 • prírodovedný prieskum a výskum v rámci regiónu Oravy,
 • publikačná činnosť v rámci odboru,
 • kultúrno-výchovná a vzdelávacia práca,
 • participácia na projektovej činnosti v oblasti správy, ochrany a prezentácie zbierkových predmetov a vedeckej činnosti v danom odbore.

Požadované vzdelanie:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prírodných vied.

Pracovné miesto vhodné i pre absolventa.

Všeobecné predpoklady:

 • schopnosť tímovej práce,
 • plánovanie a organizovanie odbornej práce,
 • samostatnosť a iniciatívnosť
 • komunikatívnosť
 • kultivované vystupovanie na verejnosti.

Ponúkaný plat:  1 022,00 eur brutto– odmeňovanie podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom záujme. (Mesačný funkčný plat sa je v závislosti od počtu odpracovaných rokov).

Žiadosti o prijatie do zamestnania a životopis zasielajte e mailom na adresu do 31. 5. 2024: narodopis@oravskemuzeum.sk, muzeum@oravskemuzeum.sk, alebo poštou na adresu

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

Oddelenie odborných činností

Renesančná budova č. 9

027 41 Oravský Podzámok

číslo pevnej linky: 043 5816124