Späť

Projekt – Muzika pod Tatrami

Projekt – Muzika pod Tatrami

logo muzeum krakow logo projekt sk pl

logo om stare

logo unia projekty

 

 

 

 

Názov projektu: Muzika pod Tatrami

 

Projekt „Muzika pod Tatrami“ je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie – Európskeho fondu regionálneho rozvoja

v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007–2013

 

Žiadateľ: Muzeum Narodowe w Krakowie

Partner projektu: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

Názov programu: Program cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007 – 2013

 

Celkové oprávnené náklady: 1.243.668,84 €

Obdobie realizácie projektu: 01/2011 – 09/2013

 

Stručný popis projektu:

Projekt Muzika pod Tatrami je spoločným dielom Múzea Karola Szymanovského – pobočka Národného Múzea v Krakove a Oravského múzea, prijatý za účelom zvýšenia a posilnenia turistickej atraktivity prihraničných regiónov. Tento cieľ bol zrealizovaný prostredníctvom kultúrnych a investičných aktivít uskutočnených na oboch stranách prihraničného regiónu. Koncerty skladieb Karola Szymanowského a tiež iných poľských a slovenských skladateľov, pre ktorých bola inšpiráciou krása Tatier a prírodného bohatstva, mali nielen propagovať prácu známych skladateľov, ale tiež vytvorili ponuku oboch inštitúcií ako trvalý účinok našej spolupráce. Poukázali sme na naše inštitúcie ako atraktívne turistické destinácie, ktoré ponúkajú bohatú a modernú ponuku pre rôzne cieľové skupiny – zahraničných susedov, deti a mládež, milovníkov hudby, v neposlednom rade pre všetkých turistov. Organizovaním spoločných kultúrnych a vzdelávacích podujatí na oboch stranách hranice bol projekt zameraný na rozvoj turistického ruchu – kultúrnej turistiky.

Hlavné aktivity projektu:

KULTÚRNE AKTIVITY
Koncerty – najdôležitejšou súčasťou projektu bola séria koncertov v priestoroch oboch partnerov. Vystupovali rôzni umelci a študenti hudobných škôl, hudobníci z Poľska aj Slovenska. V repertoári bola hudba Karola Szymanowského, ale aj iných skladateľov, poľských aj slovenských, hudba z rôzneho historického obdobia, poslucháči z radov širokej turistickej verejnosti mali možnosť rôzne hudobné nástroje a obohatiť sa neopakovateľnými hudobnými zážitkami.

VZDELÁVACIE AKTIVITY
Workshopy pre deti – prázdninové dielne založené na inovačnej hodnote zlúčenia hudobnej improvizácie a hľadania nových zvukov.
Mestská hra v Zakopanom – deti z Poľska a Slovenska nasledovali skladateľa „Po stopách Karola Szymanovského“.

INVESTÍCIE
Aktivity na slovenskej strane – zrealizovala sa výstavba Turistického centra Oravského hradu, ktoré je hlavným informačným bodom pre všetkých návštevníkov. V Infocentre je možné nájsť informácie nielen o činnostiach múzea, ale tiež o významných historických a kultúrnych pamiatkach ako aj o podujatiach cezhraničného regiónu. V Turistickom centre sa nachádzajú pokladne pre zakúpenie tiketov do Oravského hradu, je tam miniexpozícia a informácie pre turistov formou dotykovej obrazovky, ďalej miesto pre oddych turistov, verejné WC. Súčasťou investície je tiež osvetlenie prístupovej cesty do Oravského hradu, úprava okolia pamiatky vybudovaním parku a oddychových zón. Aktivity na poľskej strane – bola zrealizovaná rekonštrukcia vily Atma v Zakopanom, kde býval skladateľ Karol Szymanowsky a jej okolia. Obidve stavby boli prispôsobené aj pre vstup do objektov pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.

„Muzika pod Tatrami“ a nová publikácia Juraj Turzo na Oravskom hrade

Oravský Podzámok, 21. 10. 2012 – V nedeľu 21. 10. 2012 sa na pôde Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, konalo ďalšie kultúrne podujatie „Muzika pod Tatrami.“ Projekt, ktorého partnerom Oravského múzea je Muzeum Narodowe v Krakowe. má u návštevníkov veľký ohlas. Kaplnka Sv. Michala na Oravskom hrade sa stala miestom stretnutia aj významných osobností, ktoré sa podieľali na zrode publikácie Juraj Turzo – veľká kniha o uhorskom palatínovi. Slávnostný koncert začal o 13.00 hod. Riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková vo svojom príhovore predstavila projekt „Muzika pod Tatrami.“ a priblížila návštevníkom osobnosť Juraja Turzu. Koncert bol ďalšou z plánovaných kultúrnych aktivít projektu, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie – Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013, z ktorého Oravské múzeum a Muzeum Narodowe v Krakowe získalo finančné prostriedky vo výške 1 243 668,84 €. V prvej časti koncertu husľového tria zazneli diela významných hudobných slovenských i poľských skladateľov. Na koncerte bola uvedená do života nová knižná publikácia, ktorej slávnostný akt uvedenia vykonal samotný palatín Juraj Turzo a súčasný župán – Predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing Juraj Blanár. Dvojitým úderom mečom uviedli do života publikáciu Pavla Dvořáka a kolektívu autorov: Juraj Turzo – veľká kniha o uhorskom palatínovi. Slávnostnú chvíľu umocnili aj slová Ing. Juraja Blanára, ktorý spomenul aj svoju vlastnú previazanosť s rodom Turzo. Autor publikácie Pavel Dvořák vo svojom príhovore poďakoval všetkým, ktorí svojím dielom prispeli k tomu, aby publikácia uzrela svetlo sveta. Zdôraznil aj význam Kaplnky Sv. Michala, miesta, kde autori svoje dielo odovzdali do rúk čitateľom. V druhej časti koncertu zazneli rockové skladby v podaní husľového tria. Koncert bol nezabudnuteľným zážitkom v historických priestoroch Oravského hradu.

Poklopávanie základného kameňa

Oravský Podzámok, 16. 9. 2012 – V nedeľu 16.9.2012 privítal palatín Juraj Turzo v podhradí Oravského hradu významných hostí pri príležitostí poklopania základného kameňa objektu Turistického centra Oravského hradu. Stavba Turistického centra sa realizuje vďaka úspešnému projektu „Muzika pod Tatrami“ z prostriedkov Európskej únie – Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007–2013, v ktorom Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava spolu s partnerom Muzeum narodowe v Krakowe získali finančné prostriedky vo výške 1 243 668,84 €. Slávnostného aktu poklopania sa zúčastníli predseda ŽSK Juraj Blanár, riaditeľka múzea PaedDr. Mária Jagnešáková, konateľ spoločnosti, ktorá stavbu realizuje Ing. Milan Hanuliak a starosta obce Oravský Podzámok Bc. Jozef Záhora. K príjemnej atmosfére prispela aj FS „Skorušina“ a detský divadelný súbor ÚSMEV pri Základnej škole s materskou školou Babín pod vedením A. Kurčinovej, ktorý predviedol netradičné spracovanie balady Žltá ľalia. Riaditeľka PaedDr. Jagnešáková vo svojom príhovore priblížila charakter celého projektu a jeho aktivity. „Verím, že keď sa takto o rok stretneme, bude na tomto mieste stáť krásna, účelová budova, ktorá bude reprezentatívna a bude spĺňať všetky kritéria modernosti, funkčnosti a inovatívnosti a bude architektonicky zapadať do obce.“, vyjadrila svoje želanie.

Koncert „Muzika pod Tatrami“

Oravský Podzámok, 13.06. 2011 – V Oravskom múzeu P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa v nedeľu 12.06.2011 o 17:00 hod. na nádvorí Oravského hradu uskutočnil koncert 18-členného Tatranského klimatického orchestra pod vedením uznávanej dirigentky Agnieszki Kreiner. Projekt „Muzika pod Tatrami,“ ktorý popri investičnej časti zahŕňa aj umelecké podujatia, je spoločným dielom Múzea Karola Szymanovského vo Ville Atma v Zakopanom a Oravského múzea POH v Dolnom Kubíne. Je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie – Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. Tento koncert prilákal mnoho domácich, ale aj poľských návštevníkov. V úvode všetkých privítala a predstavila účinkujúcich riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková. Program uviedla Katarína Ileninová. Prvá rytmická a vynikajúco naštudovaná skladba Tatranského klimatického orchestra z Albumu tatranského č.1 od významného poľského skladateľa a politika Ignacya Jana Paderewského uistila všetkých, že budeme svedkami kvalitného umeleckého zážitku. V zaujímavom výbere repertoáru nechýbali ani ďalšie zvučné mená známych poľských a slovenských skladateľov a dirigentov: Karol Krupiński, Milan Lichard, Ján Cikker, Mikuláš Schneider-Trnavský, Karol Szymanowski, Wojciech Kilar, Barbara Kaszuba a Eugen Suchoň. Spoločným menovateľom tohto výberu boli hudobné osobnosti, ktoré boli vo svojej inštrumentálnej a vokálnej tvorbe inšpirované Tatrami a v niektorých svojich dielach zvlášť goralským folklórom. Publiku sa bravúrnymi sólovými výkonmi predstavila rodáčka z Prešova Pavlína Arvayová (spev) a koncertmajster orchestra Janusz Miryński (husle). Nadšený aplauz prítomných si vyžiadal dvojnásobný prídavok. Po prvom úspešnom koncerte Tatranského klimatického orchestra na Oravskom hrade sa môžeme tento rok tešiť na ďalšie jeho hudobné pokračovania, o ktorých budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky.

Veľkolepý úspech Agnešky Vráblovej v Zakopanom

Dňa 29. mája 2011 sa v poľskom Zakopanom uskutočnilo ďalšie podujatie projektu „Muzika pod Tatrami“, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie – Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. Partnermi v tomto projekte sú Národné múzeum v Krakove a Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktoré toto nedeľné podujatie zorganizovalo. O 19:00 hod sa vo vile Atma v priestoroch Múzea Karola Szymanovského začal koncert sopranistky Agnešky Vráblovej, rodáčky z Oravy a bývalej žiačky Luciana Pavarottiho. Zazneli diela Mikuláša Schneidera Trnavského, Eugena Suchoňa a Karola Szymanovského. Fantasticý výkon sólistky podčiarkol klavírny doprovod Erika Jambora. Program uvádzal a účinkujúcich bližšie predstavil publiku Maciej Pinkwart. Záujem o koncert Agnešky Vráblovej bol v Zakopanom mimoriadny a medzi divákmi bolo aj veľa významných hostí. Pozvanie prijal aj konzul Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Krakowe JUDr. Marián Baláž. Atmosféra podujatia bola fantastická a úspech našej rodáčky, ktorého svedkami boli aj jej rodinní príslušníci, veľký. Svedčí o tom aj „standing ovation“ publika a trojnásobný prídavok sopranistky. „Som nesmierne šťastná, že koncert Agnešky Vráblovej mal tu v Zakopanom takú vrúcnu odozvu. Je to jedinečná sopranistka, a tak dúfam, že aj u nás na Oravskom hrade bude 17.07.2011 na jej ďalšom koncerte taká fantastická atmosféra“, povedala PaedDr. Mária Jagnešáková, riaditeľka Oravského múzea P. O. Hviezdoslava.

Oravský Podzámok, víkend17. – 18. augusta 2013 bol venovaný dobovej hudbe. Počas klasických prehliadok hradu si návštevníci v jednotlivých miestnostiach vypočuli ukážky z tvorby starých majstrov v podaní mladých interpretov hrajúcich na akordeón, flautu, husle a harfu. Podujatie „Stará hudba v starom hrade“ trvalo od 10.00 do 17.30 hod.

Nové turistické centrum Oravského hradu otvorené

Oravský Podzámok, 23.08.2013 – Neprešiel ani rok od poklopania základného kameňa a budova „Turistického centra Oravského hradu“ bola slávnostne otvorená. V novej budove turistického centra sa nachádzajú dve pokladne, miniexpozícia, malá knižnica, informačné panely a kancelárske priestory. Súčasťou projektu je aj oddychová zóna pre návštevníkov a podsvietenie prístupovej cesty na Oravský hrad. Veľkým prínosom je najmä priestor pre návštevníkov hradu, v ktorom si budú môcť krátiť čas čakania na prehliadku a zároveň získať nové informácie o jednotlivých expozíciách múzea, zaujímavostiach Oravy, Žilinského kraja a okolitých regiónoch ako aj o aktivitách poľského partnera. Priestory novej budovy boli sprístupnené verejnosti v piatok 23. 8. 2013 v poobedňajších hodinách. Všetci veríme, že nové priestory ešte zvýšia atraktivitu Oravského hradu a prispejú k úplnej spokojnosti návštevníkov.

Oravským hradom znela organová hudba
V nedeľu 29. 9. 2013 sa Oravský hrad a jeho blízke okolie stalo svedkom výnimočnej udalosti. Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo na tento deň záverečné podujatie projektu „Muzika pod Tatrami“.

Program tohto výnimočného dňa sa začal v novej budove Turistického centra, kde si partneri pripomenuli celý priebeh projektu. Po príhovoroch riaditeľky Oravského múzea PaedDr. Márie Jagnešákovej, vicedirektorky Národného múzea v Krakowe p. Krystyny Pankau a koordinátorky projektu za poľskú stranu p. Gražiny Kulawik sa všetci presunuli do kaplnky sv. Michala, kde sa konala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval Mons. Anton Tyrol, generálny vikár Spišskej diecézy. Súčasťou svätej omše bolo aj posvätenie zreštaurovaného historického organu, ktorý sa potom po mnohých rokoch rozozvučal v kaplnke sv. Michala. Na koncerte, ktorého hlavnými aktérkami boli Simona Eisinger – soprán a Zuzana Mausen-Ferjenčíková – hra na organe, zazneli skladby Franza Schuberta, Georga Friedricha Händla a Amadea Mozarta. Majstrovské umenie organistky a nádherný soprán Simony Eisinger zanechali vo všetkých zúčastnených neopakovateľný umelecký zážitok. Nestáva sa každý deň, aby sa takéto dve umelkyne stretli na jednom pódiu, a tak ich výkony boli ocenené dlhotrvajúcim potleskom. Pozvaní hostia, medzi ktorými bol aj Ing. Jozef Štrba – podpredseda ŽSK, sa po koncerte ešte dlho rozprávali o doznievajúcich dojmoch z tohto prekrásneho podujatia.

Fotografická dokumentácia

V rámci implementácie projektu „Muzika pod Tatrami“ začala v septembri 2012 realizácia stavby „Turistické centrum Oravského hradu“, ktorá sa skladá z troch stavebných objektov: výstavba Infocentra, parkové úpravy a osvetlenie prístupovej komunikácie do Oravského hradu. Priebeh výstavby predkladáme na fotodokumentácii.

Fotodokumentácia z výstavby Informačného centra

Späť na predchádzajúcu stránku