Späť

Reštaurovanie z fondu ČK

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava sa úspešne zapojilo do výzvy Fondu na podporu umenia, program 5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov s projektom „Reštaurovanie z fondu ČK“ a získalo dotáciu vo výške 2000 €.

Cieľom projektuje bolo reštaurovanie dvoch vzácnych slovacikálnych tlačí z rokov 1599 a 1771. Hlavnou projektovou aktivitou bolo odborné zreštaurovanie týchto unikátnych diel, ktoré patria k významným exemplárom Bibliotéky Čaplovičiany.  Cieľovou skupinou projektu je odborná i laická verejnosť, ktorá navštevuje Bibliotéku Čaplovičianu vrátane bádateľov a študujúcej mládeže.

Prvá, s názvom Nowě zhotowený Slabykář, a ginj Křesťanského Náboženstwj Začátkowé : w kterýchžto Křesťanských Wěcech Djtky hned z mládi se cwjčiti magj pochádza z roku 1771. Tento náboženský (katolícky) šlabikár pre deti obsahuje abecedu, čísla, rozličné modlitby (ranná, večerná, pred jedlom, Otčenáš, Anjelské pozdravenie) a rôzne ďalšie (napr. k sv. Jánovi Nepomuckému), ďalej vyznanie viery (krédo), Desatoro, ďalšie prikázania, sviatosti, cnosti a blahoslavenstvá. Spomenuté časti sú dobovým katechizmom pre deti. Na titulnej strane je čiernobiely drevorez zobrazujúci školskú sieň s dvoma oknami a svätojánskou hviezdou medzi nimi, naľavo sedí učiteľ a vyučuje deti. V texte knihy sa nachádza niekoľko figurálnych drevorezov. Zaujímavosťou tejto útlej tlače je, že v Knihopise českých a slovenských tlačí od najstarších dôb do konca 18. storočia sa uvádza, že sa nachádza zachovaný iba v Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne.

Druha historická celokožená knižná väzba, tlačená na ručný papier má názov M. Ioannis Bocatii Poëtae Laureati Caesarei. Hvngaridos Libri Poematvm V. … Bartphae. Ide o prvú kompozične ucelenú knihu básní v Uhorsku vydanú v Bardejove v roku 1599. Jej autorom je známy literát, pedagóg, historik a diplomat Ján Bocatious (1569-1621), ktorý žil na prelome 16. a 17. storočia v Košiciach.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

fond na podporu umenia
Fond na podporu umenia
Späť na predchádzajúcu stránku