Interreg PL SK    logo projektu otvorené múzeá       

RENESANČNÁ BUDOVA

Rekonštrukcia Renesančnej budovy č. 9 v Oravskom podzámku bola realizovaná v rámci projektu „Otvorené múzeá- rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí“ č. PLSK 01.01.00-12-0098/17-00, Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Projekt umožnil:

  • Komplexne zreštaurovať renesančný objekt, ktorý patrí medzi najstaršie budovy v obci Oravský Podzámok – dendrochronológia časti trámu určila datovanie z roku 1647.
  • Vybudovať modernú prístavbu so zázemím pre obslužný personál a pre návštevníkov Oravského hradu a ľudí so špeciálnymi potrebami.
  • Vytvorenie  3D modelov Oravského hradu a Oravskej lesnej železnice, interaktívnej miestnosti, výstavnej a koncertnej sály, dielne pre konzervátorov a reštaurátorov, sídlo múzea.
  • Vytvorenie mobilnej aplikácie- multimediálneho sprievodcu, ktorý priblíži návštevníkom objekty, dejiny stavby a iné dôležité informácie.

Renesančná budova v Oravskom Podzámku sa stala v roku 2021 novým sídlom Oravského múzea P. O. Hviezdoslava.