Branding

Podmienky používania

Fotografie na našom webe sú chránené autorskými právami. Ich použitie je potrebné vopred odsúhlasiť. Pri ich použití je taktiež potrebné uvádzať autora a zdroj.

 

Fotografie expozícií Oravského múzea

Logo Oravského múzea – 150 rokov

Pri príležitosti 150. výročia založenia Oravského múzea bolo vytvorené logo v niekoľkých variantoch. Logo je platné iba na rok 2018. Od roku 2019 sa používa štandardné logo.

Horizontálne logo

logo 150 PL horizontálne na stiahnutie

logo 150 AJ horizontálne na stiahnutie

logo 150 SK horizontálne na stiahnutie

Vertikálne logo

logo 150 PL vertikálne na stiahnutie

logo 150 SK+AJ horizontálne na stiahnutie

Logo Oravského múzea

logo Oravského múzea na stiahnutie

Logo Oravskej lesnej železnice

logo OLŽ na stiahnutie