Projekty

Profil verejného obstarávateľa

Názov verejného obstarávateľa: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
Sídlo verejného obstarávateľa: Hviezdoslavovo nám. č. 1692/7, 026 01 Dolný Kubín
Zastúpený: PaedDr. Mária Jagnešáková, riaditeľka múzea
IČO: 36 145 106
DIČ: 2021437913
Kontaktná osoba: Mgr. Barbora Danielová

Mgr. Barbora Danielová

projektová manažérka

PaedDr. Mária Jagnešáková

riaditeľka múzea

Aktuálne zákazky

Zákazka s nízkou hodnotou
Zákazka Odkaz na stiahnutie
Expozičné prvky a nábytok v rámci multimediálnej expozície rašelinísk Oravy- Výzva na predkladanie ponúk Stiahnúť
Komplexná obnova historického železničného vozňa DHM II 60107- Výzva na predkladanie ponúk Stiahnúť
Komplexná obnova historického železničného vozňa DHM II 60107 - vyhodnotenie ponúk Stiahnúť

Realizované zákazky

Zákazka s nízkou hodnotou
Zákazka Odkaz na stiahnutie
Zákazka s nízkou hodnotou - interaktívny informačný systém v rámci multimediálnej expozície rašelinísk Oravy - Vyhodnotenie Stiahnúť
Interaktívny informačný systém v rámci multimediálnej expozície rašelinísk Oravy - Výzva na predkladanie ponúk Stiahnúť
Reštaurovanie listín - Vyhodnotenie ponúk Stiahnúť
Reštaurovanie listín - Výzva na predkladanie ponúk Stiahnúť
Projekt pre stavebné povolenie v rámci projektu „Otvorené múzeá“ Stiahnúť
Projekt pre stavebné povolenie v rámci projektu Otvorené múzeá - Vyhodnotenie prieskumu trhu Stiahnúť
Výroba prírodovedného dokumentárneho filmu - vyhodnotenie ponúk Stiahnúť
Výroba prírodovedného dokumentárneho filmu v rámci projektu „Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia“ Stiahnúť
Verejná súťaž „Oravský hrad - adaptácia objektu Fary na expozíciu rašelinísk“
Zákazka Odkaz na stiahnutie
Otváranie časti ponúk Kritériá Stiahnúť
Informácia podľa §52 zákona o VO Stiahnúť
Súťažné podklady 1 Stiahnúť
Súťažné podklady 2 Stiahnúť
Zákazka Odkaz na stiahnutie
Výzva na predkladanie ponúk - realizácia procesu verejného obstarávania na podlimitnú zákazku „Oravský hrad - adaptácia objektu Fary na expozíciu rašelinísk Oravy“ Stiahnúť
Zákazka s nízkou hodnotou - vypracovanie Ekonomickej a finančnej analýzy pre projekt „Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia“ Stiahnúť
Verejná súťaž "Klimatizovaná vitrína pre reštaurované renesančné textílie" - súťažné podklady Stiahnúť
Verejná súťaž "Klimatizovaná vitrína pre reštaurované renesančné textílie" - Výkaz výmer Stiahnúť
Verejná súťaž "Klimatizovaná vitrína pre reštaurované renesančné textílie" - dodatok č.1 Stiahnúť
Verejná súťaž "Reštaurovanie a obnova prízemia Thurzovho paláca" - súťažné podklady Stiahnúť
Verejná súťaž "Reštaurovanie a obnova prízemia Thurzovho paláca" - Výkaz výmer Stiahnúť
Verejná súťaž "Reštaurovanie a obnova prízemia Thurzovho paláca" - dodatok č.1 Stiahnúť
Verejná súťaž "Reštaurovanie a obnova prízemia Thurzovho paláca" - dodatok č.2 Stiahnúť
Ponukové konanie „Oddychová zóna pod Oravským hradom“ – Zápisnica z vyhodnotenia Stiahnúť
Zákazka s nízkou hodnotou "Drevenica Oravská Lesná" - Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Stiahnúť