Profil verejného obstarávateľa

Názov verejného obstarávateľa: Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava 
Sídlo verejného obstarávateľa: 027 41 Oravský Podzámok č.9
Zastúpený: PaedDr. Mária Jagnešáková, riaditeľka múzea
IČO: 36 145 106
DIČ: 2021437913
Kontaktná osoba: Mgr. Daša Korytárová Lofajová, PhD.

Mgr. Daša Korytárová Lofajová, PhD.

projektová manažérka

PaedDr. Mária Jagnešáková

riaditeľka múzea

Aktuálne zákazky

Nová výzva na predloženie ponuky - 3D 360°VR film o Oravskom hrade a historických kostýmoch a 3D skenovanie historických kostýmov
ZákazkaOdkaz na stiahnutie
17.8. 2020 3D 360°VR film o Oravskom hrade a historických kostýmoch a 3D skenovanie historických kostýmovStiahnuť
26.8.2020 Zápisnica z vyhodnotenia výzvyStiahnuť
Výzva na predloženie ponuky - 3D 360°VR film o Oravskom hrade a historických kostýmoch a 3D skenovanie historických kostýmov
ZákazkaOdkaz na stiahnutie
3D 360°VR film o Oravskom hrade a historických kostýmoch a 3D skenovanie historických kostýmovStiahnuť
Oznam o zrušení Verejného obstarávania na predmet zákazky 3D 360°VR film o Oravskom hrade a historických kostýmoch a 3D skenovanie historických kostýmovStiahnuť
Výzva na predloženie ponuky - Multimediálny informačný totem s príslušenstvom
ZákazkaOdkaz na stiahnutie
Výzva na predloženie ponuky - multimediálny informačný totem s príslušenstvomStiahnuť
Vyhodnotenie výzvy -Multimediálny informačný totem s príslušenstvomStiahnuť

Aktuálne zákazky

Výzva na predloženie ponuky - Nákup vybavenia objektu č. 9 v Oravskom Podzámku
ZákazkaOdkaz na stiahnutie
Výzva na predloženie ponuky - Nákup vybavenia objektu č. 9 v Oravskom PodzámkuStiahnuť
Dátum zverejnenia: 24.04.2020
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Nákup vybavenia objektu č. 9 v Oravskom PodzámkuStiahnuť
Výzva na predloženie ponuky - "Vybavenie senzorickej miestnosti - Senzorické prvky"
ZákazkaOdkaz na stiahnutie
Oznam verejného obstarávateľa o predĺžení lehoty - senzorické prvkyStiahnuť
Výzva na prieskum trhu - "Vybavenie senzorickej miestnosti - Senzorické prvky"Stiahnuť
Príloha č. 1 - Výkaz výmer - senzorické prvkyStiahnuť
Príloha č. 2 - Projektová dokumentácia - 1. časťStiahnuť
Príloha č. 2 - Projektová dokumentácia - 2. časťStiahnuť
Príloha č. 3 - VizualizáciaStiahnuť
Príloha č. 4 - Zmluva o dieloStiahnuť
Dátum zverejnenia: 16.03.2020
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - vybavenie senzorickej miestnosti - senzorické prvkyStiahnuť
Výzva na predloženie ponuky - "Vybavenie senzorickej miestnosti - Interaktívne makety"
ZákazkaOdkaz na stiahnutie
Oznam verejného obstarávateľa o predĺžení lehoty - vybavenie senzorickej miestnosti - interaktívne maketyStiahnuť
Výzva na prieskum trhu - "Vybavenie senzorickej miestnosti - Interaktívne makety"Stiahnuť
Cenová ponukaStiahnuť
Zadanie k modelomStiahnuť
VizualizáciaStiahnuť
Zmluva o dieloStiahnuť
Dátum zverejnenia: 11.03.2020
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - vybavenie senzorickej miestnosti - interaktívne maketyStiahnuť
Výzva na predloženie ponuky - "Nákup vybavenia objektu č. 9 v Oravskom Podzámku"
ZákazkaOdkaz na stiahnutie
Oznam verejného obstarávateľa o predĺžení lehoty - Nákup vybavenia objektu č. 9 v Oravskom PodzámkuStiahnuť
Výzva na prieskum trhu - "Nákup vybavenia objektu č. 9 v Oravskom Podzámku"Stiahnuť
Výkaz výmerStiahnuť
Kúpna zmluvaStiahnuť
Dátum zverejnenia: 11.03.2020
Zákazka s nízkou hodnotou - "Vypracovanie realizačného projektu na sanáciu vnútorného hradného brala pod citadelou na Oravskom hrade"
ZákazkaOdkaz na stiahnutie
Výzva na predloženie ponuky - "Vypracovanie realizačného projektu na sanáciu vnútorného hradného brala pod citadelou na Oravskom hrade"Stiahnuť
Vyhodnotenie - "Vypracovanie realizačného projektu na sanáciu vnútorného hradného brala pod citadelou na Oravskom hrade"Stiahnuť
Zákazka s nízkou hodnotou - „Reštaurovanie kamenného erbu a kamenných portálov, na budove Thurzovho paláca na Oravskom hrade“
ZákazkaOdkaz na stiahnutie
Výzva na predloženie ponuky - Reštaurovanie kamenného erbu a kamenných portálov, na budove Thurzovho paláca na Oravskom hradeStiahnuť
Vyhodnotenie - Reštaurovanie kamenného erbu a kamenných portálov, na budove Thurzovho paláca na Oravskom hradeStiahnuť
Zákazka s nízkou hodnotou - Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie „Reštaurovanie, obnova a dostavba renesančnej budovy č. 9 v Oravskom Podzámku“
ZákazkaOdkaz na stiahnutie
Výzva na predloženie ponuky - „Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie „Reštaurovanie, obnova a dostavba renesančnej budovy č. 9 v Oravskom Podzámku“Stiahnuť
Zákazka s nízkou hodnotou - Reštaurovanie kamenných prvkov a obnova vitráží okien severovýchodnej fasády kaplnky sv. Michala na Oravskom hrade
ZákazkaOdkaz na stiahnutie
Reštaurovanie kamenných prvkov a obnova vitráží okien severovýchodnej fasády kaplnky sv. Michala na Oravskom hrade - súťažné podkladyStiahnuť
Reštaurovanie kamenných prvkov a obnova vitráží okien severovýchodnej fasády kaplnky sv. Michala na Oravskom hrade - vyhodnotenie ponúkStiahnuť
Zákazka s nízkou hodnotou - Reštaurovanie pohrebného koča
ZákazkaOdkaz na stiahnutie
Reštaurovanie pohrebného koča - fotodokumentáciaStiahnuť
Reštaurovanie pohrebného koča - súťažné podkladyStiahnuť
Oprava výhybiek v stanici Beskyd
ZákazkaOdkaz na stiahnutie
Príloha č. 1 - výkaz výmerStiahnuť
Príloha č. 2 - Zmluva o dieloStiahnuť
Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritériíStiahnuť
Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenieStiahnuť
výzva na predkladanie ponúkStiahnuť

Zrealizované zákazky

Rekonštrukcia Hviezdoslavovej horárne - zadné stavy, Oravská Polhora
ZákazkaOdkaz na stiahnutie
Rekonštrukcia Hviezdoslavovej horárne - zadné stavy, Oravská Polhora - Výzva na predkladanie ponúkStiahnuť
prílohy - https://drive.google.com/open?id=1Bn65JhJUiXt8X2tkaxO2NXDwx5Q-5PdX

Prílohy – Reštaurovanie, obnova a dostavba renesančnej budovy č. 9 v Oravskom Podzámku

Stiahnuť

Zákazka s nízkou hodnotou
ZákazkaOdkaz na stiahnutie
Zákazka s nízkou hodnotou- Oravský hrad - fasáda- Kaplnka sv. Michala a Thurzov palác - Vyhodnotenie, ZmluvaStiahnuť
Stiahnuť
Stiahnuť
Stiahnuť
Zákazka s nízkou hodnotou- Oravský hrad - fasáda- Kaplnka sv. Michala a Thurzov palác - Výzva na predloženie ponukyStiahnuť
Expozičné prvky a nábytok v rámci multimediálnej expozície rašelinísk Oravy- Výzva na predkladanie ponúkStiahnuť
Oprava lokomotívy DH 100/4Stiahnuť

Stavba Objektu pre remeslá – Oravská lesná železnica, Oravská Lesná - Tanečník
ZákazkaOdkaz na stiahnutie
Stavba Objektu pre remeslá – Oravská lesná železnica, Oravská Lesná - Tanečník (Príloha č. 1 - výkaz výmer arch)Stiahnuť
Stavba Objektu pre remeslá – Oravská lesná železnica, Oravská Lesná - Tanečník (Príloha č. 1 - výkaz výmer Montáž a dodávka ZTI)Stiahnuť
Stavba Objektu pre remeslá – Oravská lesná železnica, Oravská Lesná - Tanečník (Príloha č. 1 - výkaz výmer NN prípojka)Stiahnuť
Stavba Objektu pre remeslá – Oravská lesná železnica, Oravská Lesná - Tanečník (Príloha č. 1 - výkaz výmer Bleskozvod)Stiahnuť
Stavba Objektu pre remeslá – Oravská lesná železnica, Oravská Lesná - Tanečník (Príloha č. 1 - výkaz výmer Elektroinštalácia)Stiahnuť
Stavba Objektu pre remeslá – Oravská lesná železnica, Oravská Lesná - Tanečník (Príloha č. 2 PD elektro)Stiahnuť
Stavba Objektu pre remeslá – Oravská lesná železnica, Oravská Lesná - Tanečník (Príloha č. 2 PD ZTI)Stiahnuť

Stavba Objektu pre remeslá – Oravská lesná železnica, Oravská Lesná – Tanečník (Príloha č. 2 PD arch)

Stiahnuť

ZákazkaOdkaz na stiahnutie
Stavba Objektu pre remeslá – Oravská lesná železnica, Oravská Lesná - Tanečník (Príloha č. 3 - Zmluva o dielo)Stiahnuť
Stavba Objektu pre remeslá – Oravská lesná železnica, Oravská Lesná - Tanečník (Príloha č. 4 - Návrh na plnenie kritérií)Stiahnuť
Stavba Objektu pre remeslá – Oravská lesná železnica, Oravská Lesná - Tanečník (Výzva na predkladanie ponúk)Stiahnuť

Realizované zákazky

Múzeum na koľajniciach - objavujeme históriu úzkorozchodných železníc na poľsko-slovenskom pohraničí
ZákazkaOdkaz na stiahnutie
Komplexná obnova historického železničného vozňa DHM II 60107 - Vyhodnotenie ponúkStiahnuť
Komplexná obnova historického železničného vozňa DHM II 60107- Výzva na predkladanie ponúkStiahnuť
Výzva na predloženie cenovej ponuky "mobilná plošina pre imobilné osoby" v rámci mikroprojektu "Múzeum na koľajniciach - objavujeme históriu úzkorozchodných železníc na poľsko-slovenskom pohraničí"Stiahnuť
Vyhodnotenie zákazky "mobilná plošina pre imobilné osoby" v rámci mikroprojektu "Múzeum na koľajniciach - objavujeme históriu úzkorozchodných železníc na poľsko-slovenskom pohraničí"Stiahnuť
Výzva na predkladanie ponúk „Výroba, dodávka a montáž zariadenia a inštalačných prvkov historického vozňa DHM II 60107“Stiahnuť
Vyhodnotenie cenových ponúk „Výroba, dodávka a montáž zariadenia a inštalačných prvkov historického vozňa DHM II 60107“Stiahnuť

Realizované zákazky

ZákazkaOdkaz na stiahnutie
Zákazka s nízkou hodnotou - interaktívny informačný systém v rámci multimediálnej expozície rašelinísk Oravy - VyhodnotenieStiahnuť
Interaktívny informačný systém v rámci multimediálnej expozície rašelinísk Oravy - Výzva na predkladanie ponúkStiahnuť
Reštaurovanie listín - Vyhodnotenie ponúkStiahnuť
Reštaurovanie listín - Výzva na predkladanie ponúkStiahnuť
Projekt pre stavebné povolenie v rámci projektu „Otvorené múzeá“Stiahnuť
Projekt pre stavebné povolenie v rámci projektu Otvorené múzeá - Vyhodnotenie prieskumu trhuStiahnuť
Výroba prírodovedného dokumentárneho filmu - vyhodnotenie ponúkStiahnuť
Výroba prírodovedného dokumentárneho filmu v rámci projektu „Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia“Stiahnuť
Verejná súťaž „Oravský hrad - adaptácia objektu Fary na expozíciu rašelinísk“
ZákazkaOdkaz na stiahnutie
Otváranie časti ponúk KritériáStiahnuť
Informácia podľa §52 zákona o VOStiahnuť
Súťažné podklady 1Stiahnuť
Súťažné podklady 2Stiahnuť
ZákazkaOdkaz na stiahnutie
Výzva na predkladanie ponúk - realizácia procesu verejného obstarávania na podlimitnú zákazku „Oravský hrad - adaptácia objektu Fary na expozíciu rašelinísk Oravy“Stiahnuť
Zákazka s nízkou hodnotou - vypracovanie Ekonomickej a finančnej analýzy pre projekt „Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia“Stiahnuť
Verejná súťaž "Klimatizovaná vitrína pre reštaurované renesančné textílie" - súťažné podkladyStiahnuť
Verejná súťaž "Klimatizovaná vitrína pre reštaurované renesančné textílie" - Výkaz výmerStiahnuť
Verejná súťaž "Výroba, dodávka a montáž zariadenia a inštalačných prvkov historického železničného vozňa DHM II 60107"Stiahnuť
Verejná súťaž "Klimatizovaná vitrína pre reštaurované renesančné textílie" - dodatok č.1Stiahnuť
Verejná súťaž "Reštaurovanie a obnova prízemia Thurzovho paláca" - súťažné podkladyStiahnuť
Verejná súťaž "Reštaurovanie a obnova prízemia Thurzovho paláca" - Výkaz výmerStiahnuť
Verejná súťaž "Reštaurovanie a obnova prízemia Thurzovho paláca" - dodatok č.1Stiahnuť
Verejná súťaž "Reštaurovanie a obnova prízemia Thurzovho paláca" - dodatok č.2Stiahnuť
Ponukové konanie „Oddychová zóna pod Oravským hradom“ – Zápisnica z vyhodnoteniaStiahnuť
Zákazka s nízkou hodnotou "Drevenica Oravská Lesná" - Zápisnica z vyhodnotenia ponúkStiahnuť
Zákazka s nízkou hodnotou "Systém na zavesenie obrazov, drevorezieb, krížov a ďalších plošných výrobkov z dreva" - VyhodnotenieStiahnuť
Zákazka s nízkou hodnotou "Systém na zavesenie obrazov, drevorezieb, krížov a ďalších plošných výrobkov z dreva" - Výzva na predloženie ponúkStiahnuť