Projekty

Profil verejného obstarávateľa

Názov verejného obstarávateľa: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
Sídlo verejného obstarávateľa: Hviezdoslavovo nám. č. 1692/7, 026 01 Dolný Kubín
Zastúpený: PaedDr. Mária Jagnešáková, riaditeľka múzea
IČO: 36 145 106
DIČ: 2021437913
Kontaktná osoba: Mgr. Barbora Lofajová Danielová

Mgr. Barbora Lofajová Danielová

projektová manažérka

PaedDr. Mária Jagnešáková

riaditeľka múzea

Zákazka s nízkou hodnotou

Rekonštrukcia Hviezdoslavovej horárne - zadné stavy, Oravská Polhora
Zákazka Odkaz na stiahnutie
Rekonštrukcia Hviezdoslavovej horárne - zadné stavy, Oravská Polhora - Výzva na predkladanie ponúk Stiahnuť
Rekonštrukcia Hviezdoslavovej horárne - zadné stavy, Oravská Polhora - prílohy (9 MB, rar.)

Aktuálne zákazky

Výzva na predloženie ponuky - "Vybavenie senzorickej miestnosti - Senzorické prvky"
Zákazka Odkaz na stiahnutie
Oznam verejného obstarávateľa o predĺžení lehoty - senzorické prvky Stiahnuť
Výzva na prieskum trhu - "Vybavenie senzorickej miestnosti - Senzorické prvky" Stiahnuť
Príloha č. 1 - Výkaz výmer - senzorické prvky Stiahnuť
Príloha č. 2 - Projektová dokumentácia - 1. časť Stiahnuť
Príloha č. 2 - Projektová dokumentácia - 2. časť Stiahnuť
Príloha č. 3 - Vizualizácia Stiahnuť
Príloha č. 4 - Zmluva o dielo Stiahnuť
Výzva na predloženie ponuky - "Vybavenie senzorickej miestnosti - Interaktívne makety"
Zákazka Odkaz na stiahnutie
Oznam verejného obstarávateľa o predĺžení lehoty - vybavenie senzorickej miestnosti - interaktívne makety Stiahnuť
Výzva na prieskum trhu - "Vybavenie senzorickej miestnosti - Interaktívne makety" Stiahnuť
Cenová ponuka Stiahnuť
Zadanie k modelom Stiahnuť
Vizualizácia Stiahnuť
Zmluva o dielo Stiahnuť
Výzva na predloženie ponuky - "Nákup vybavenia objektu č. 9 v Oravskom Podzámku"
Zákazka Odkaz na stiahnutie
Oznam verejného obstarávateľa o predĺžení lehoty - Nákup vybavenia objektu č. 9 v Oravskom Podzámku Stiahnuť
Výzva na prieskum trhu - "Nákup vybavenia objektu č. 9 v Oravskom Podzámku" Stiahnuť
Výkaz výmer Stiahnuť
Kúpna zmluva Stiahnuť
Zákazka s nízkou hodnotou - "Vypracovanie realizačného projektu na sanáciu vnútorného hradného brala pod citadelou na Oravskom hrade"
Zákazka Odkaz na stiahnutie
Výzva na predloženie ponuky - "Vypracovanie realizačného projektu na sanáciu vnútorného hradného brala pod citadelou na Oravskom hrade" Stiahnuť
Vyhodnotenie - "Vypracovanie realizačného projektu na sanáciu vnútorného hradného brala pod citadelou na Oravskom hrade" Stiahnuť
Zákazka s nízkou hodnotou - „Reštaurovanie kamenného erbu a kamenných portálov, na budove Thurzovho paláca na Oravskom hrade“
Zákazka Odkaz na stiahnutie
Výzva na predloženie ponuky - Reštaurovanie kamenného erbu a kamenných portálov, na budove Thurzovho paláca na Oravskom hrade Stiahnuť
Vyhodnotenie - Reštaurovanie kamenného erbu a kamenných portálov, na budove Thurzovho paláca na Oravskom hrade Stiahnuť
Zákazka s nízkou hodnotou - Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie „Reštaurovanie, obnova a dostavba renesančnej budovy č. 9 v Oravskom Podzámku“
Zákazka Odkaz na stiahnutie
Výzva na predloženie ponuky - „Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie „Reštaurovanie, obnova a dostavba renesančnej budovy č. 9 v Oravskom Podzámku“ Stiahnuť
Zákazka s nízkou hodnotou - Reštaurovanie kamenných prvkov a obnova vitráží okien severovýchodnej fasády kaplnky sv. Michala na Oravskom hrade
Zákazka Odkaz na stiahnutie
Reštaurovanie kamenných prvkov a obnova vitráží okien severovýchodnej fasády kaplnky sv. Michala na Oravskom hrade - súťažné podklady Stiahnuť
Reštaurovanie kamenných prvkov a obnova vitráží okien severovýchodnej fasády kaplnky sv. Michala na Oravskom hrade - vyhodnotenie ponúk Stiahnuť
Zákazka s nízkou hodnotou - Reštaurovanie pohrebného koča
Zákazka Odkaz na stiahnutie
Reštaurovanie pohrebného koča - fotodokumentácia Stiahnuť
Reštaurovanie pohrebného koča - súťažné podklady Stiahnuť
Výzva na predkladanie ponúk - Oprava výhybiek v stanici Beskyd
Zákazka Odkaz na stiahnutie
výzva na predkladanie ponúk Stiahnuť
Príloha č. 1 - výkaz výmer Stiahnuť
Príloha č. 2 - Zmluva o dielo Stiahnuť
Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritérií Stiahnuť
Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie Stiahnuť

Prílohy – Reštaurovanie, obnova a dostavba renesančnej budovy č. 9 v Oravskom Podzámku

Stiahnuť

Aktuálne zákazky

Zákazka s nízkou hodnotou
Zákazka Odkaz na stiahnutie
Zákazka s nízkou hodnotou- Oravský hrad - fasáda- Kaplnka sv. Michala a Thurzov palác - Vyhodnotenie Stiahnuť
Zákazka s nízkou hodnotou- Oravský hrad - fasáda- Kaplnka sv. Michala a Thurzov palác - Výzva na predloženie ponuky Stiahnuť
Expozičné prvky a nábytok v rámci multimediálnej expozície rašelinísk Oravy- Výzva na predkladanie ponúk Stiahnuť

Stavba Objektu pre remeslá – Oravská lesná železnica, Oravská Lesná - Tanečník
Zákazka Odkaz na stiahnutie
Stavba Objektu pre remeslá – Oravská lesná železnica, Oravská Lesná - Tanečník (Príloha č. 1 - výkaz výmer arch) Stiahnuť
Stavba Objektu pre remeslá – Oravská lesná železnica, Oravská Lesná - Tanečník (Príloha č. 1 - výkaz výmer Montáž a dodávka ZTI) Stiahnuť
Stavba Objektu pre remeslá – Oravská lesná železnica, Oravská Lesná - Tanečník (Príloha č. 1 - výkaz výmer NN prípojka) Stiahnuť
Stavba Objektu pre remeslá – Oravská lesná železnica, Oravská Lesná - Tanečník (Príloha č. 1 - výkaz výmer Bleskozvod) Stiahnuť
Stavba Objektu pre remeslá – Oravská lesná železnica, Oravská Lesná - Tanečník (Príloha č. 1 - výkaz výmer Elektroinštalácia) Stiahnuť
Stavba Objektu pre remeslá – Oravská lesná železnica, Oravská Lesná - Tanečník (Príloha č. 2 PD elektro) Stiahnuť
Stavba Objektu pre remeslá – Oravská lesná železnica, Oravská Lesná - Tanečník (Príloha č. 2 PD ZTI) Stiahnuť

Stavba Objektu pre remeslá – Oravská lesná železnica, Oravská Lesná – Tanečník (Príloha č. 2 PD arch)

Stiahnuť

Zákazka Odkaz na stiahnutie
Stavba Objektu pre remeslá – Oravská lesná železnica, Oravská Lesná - Tanečník (Príloha č. 3 - Zmluva o dielo) Stiahnuť
Stavba Objektu pre remeslá – Oravská lesná železnica, Oravská Lesná - Tanečník (Príloha č. 4 - Návrh na plnenie kritérií) Stiahnuť
Stavba Objektu pre remeslá – Oravská lesná železnica, Oravská Lesná - Tanečník (Výzva na predkladanie ponúk) Stiahnuť

Realizované zákazky

Múzeum na koľajniciach - objavujeme históriu úzkorozchodných železníc na poľsko-slovenskom pohraničí
Zákazka Odkaz na stiahnutie
Komplexná obnova historického železničného vozňa DHM II 60107 - Vyhodnotenie ponúk Stiahnuť
Komplexná obnova historického železničného vozňa DHM II 60107- Výzva na predkladanie ponúk Stiahnuť
Výzva na predloženie cenovej ponuky "mobilná plošina pre imobilné osoby" v rámci mikroprojektu "Múzeum na koľajniciach - objavujeme históriu úzkorozchodných železníc na poľsko-slovenskom pohraničí" Stiahnuť
Vyhodnotenie zákazky "mobilná plošina pre imobilné osoby" v rámci mikroprojektu "Múzeum na koľajniciach - objavujeme históriu úzkorozchodných železníc na poľsko-slovenskom pohraničí" Stiahnuť
Výzva na predkladanie ponúk „Výroba, dodávka a montáž zariadenia a inštalačných prvkov historického vozňa DHM II 60107“ Stiahnuť
Vyhodnotenie cenových ponúk „Výroba, dodávka a montáž zariadenia a inštalačných prvkov historického vozňa DHM II 60107“ Stiahnuť

Realizované zákazky

Zákazka s nízkou hodnotou
Zákazka Odkaz na stiahnutie
Zákazka s nízkou hodnotou - interaktívny informačný systém v rámci multimediálnej expozície rašelinísk Oravy - Vyhodnotenie Stiahnuť
Interaktívny informačný systém v rámci multimediálnej expozície rašelinísk Oravy - Výzva na predkladanie ponúk Stiahnuť
Reštaurovanie listín - Vyhodnotenie ponúk Stiahnuť
Reštaurovanie listín - Výzva na predkladanie ponúk Stiahnuť
Projekt pre stavebné povolenie v rámci projektu „Otvorené múzeá“ Stiahnuť
Projekt pre stavebné povolenie v rámci projektu Otvorené múzeá - Vyhodnotenie prieskumu trhu Stiahnuť
Výroba prírodovedného dokumentárneho filmu - vyhodnotenie ponúk Stiahnuť
Výroba prírodovedného dokumentárneho filmu v rámci projektu „Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia“ Stiahnuť
Verejná súťaž „Oravský hrad - adaptácia objektu Fary na expozíciu rašelinísk“
Zákazka Odkaz na stiahnutie
Otváranie časti ponúk Kritériá Stiahnuť
Informácia podľa §52 zákona o VO Stiahnuť
Súťažné podklady 1 Stiahnuť
Súťažné podklady 2 Stiahnuť
Zákazka Odkaz na stiahnutie
Zákazka Odkaz na stiahnutie
Výzva na predkladanie ponúk - realizácia procesu verejného obstarávania na podlimitnú zákazku „Oravský hrad - adaptácia objektu Fary na expozíciu rašelinísk Oravy“ Stiahnuť
Zákazka s nízkou hodnotou - vypracovanie Ekonomickej a finančnej analýzy pre projekt „Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia“ Stiahnuť
Verejná súťaž "Klimatizovaná vitrína pre reštaurované renesančné textílie" - súťažné podklady Stiahnuť
Verejná súťaž "Klimatizovaná vitrína pre reštaurované renesančné textílie" - Výkaz výmer Stiahnuť
Verejná súťaž "Výroba, dodávka a montáž zariadenia a inštalačných prvkov historického železničného vozňa DHM II 60107" Stiahnuť
Verejná súťaž "Klimatizovaná vitrína pre reštaurované renesančné textílie" - dodatok č.1 Stiahnuť
Verejná súťaž "Reštaurovanie a obnova prízemia Thurzovho paláca" - súťažné podklady Stiahnuť
Verejná súťaž "Reštaurovanie a obnova prízemia Thurzovho paláca" - Výkaz výmer Stiahnuť
Verejná súťaž "Reštaurovanie a obnova prízemia Thurzovho paláca" - dodatok č.1 Stiahnuť
Verejná súťaž "Reštaurovanie a obnova prízemia Thurzovho paláca" - dodatok č.2 Stiahnuť
Ponukové konanie „Oddychová zóna pod Oravským hradom“ – Zápisnica z vyhodnotenia Stiahnuť
Zákazka s nízkou hodnotou "Drevenica Oravská Lesná" - Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Stiahnuť
Zákazka s nízkou hodnotou "Systém na zavesenie obrazov, drevorezieb, krížov a ďalších plošných výrobkov z dreva" - Vyhodnotenie Stiahnuť
Zákazka s nízkou hodnotou "Systém na zavesenie obrazov, drevorezieb, krížov a ďalších plošných výrobkov z dreva" - Výzva na predloženie ponúk Stiahnuť