Projekty

Profil verejného obstarávateľa

Názov verejného obstarávateľa: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
Sídlo verejného obstarávateľa: Hviezdoslavovo nám. č. 1692/7, 026 01 Dolný Kubín
Zastúpený: PaedDr. Mária Jagnešáková, riaditeľka múzea
IČO: 36 145 106
DIČ: 2021437913
Kontaktná osoba: Mgr. Barbora Lofajová Danielová

Mgr. Barbora Lofajová Danielová

projektová manažérka

PaedDr. Mária Jagnešáková

riaditeľka múzea

Zákazka s nízkou hodnotou

Rekonštrukcia Hviezdoslavovej horárne - zadné stavy, Oravská Polhora
Zákazka Odkaz na stiahnutie
Rekonštrukcia Hviezdoslavovej horárne - zadné stavy, Oravská Polhora - Výzva na predkladanie ponúk Stiahnuť
Rekonštrukcia Hviezdoslavovej horárne - zadné stavy, Oravská Polhora - prílohy (9 MB, rar.)

Aktuálne zákazky

Zákazka s nízkou hodnotou - "Vypracovanie realizačného projektu na sanáciu vnútorného hradného brala pod citadelou na Oravskom hrade"
Zákazka Odkaz na stiahnutie
Výzva na predloženie ponuky - "Vypracovanie realizačného projektu na sanáciu vnútorného hradného brala pod citadelou na Oravskom hrade" Stiahnuť
Vyhodnotenie - "Vypracovanie realizačného projektu na sanáciu vnútorného hradného brala pod citadelou na Oravskom hrade" Stiahnuť
Zákazka s nízkou hodnotou - „Reštaurovanie kamenného erbu a kamenných portálov, na budove Thurzovho paláca na Oravskom hrade“
Zákazka Odkaz na stiahnutie
Výzva na predloženie ponuky - Reštaurovanie kamenného erbu a kamenných portálov, na budove Thurzovho paláca na Oravskom hrade Stiahnuť
Vyhodnotenie - Reštaurovanie kamenného erbu a kamenných portálov, na budove Thurzovho paláca na Oravskom hrade Stiahnuť
Zákazka s nízkou hodnotou - Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie „Reštaurovanie, obnova a dostavba renesančnej budovy č. 9 v Oravskom Podzámku“
Zákazka Odkaz na stiahnutie
Výzva na predloženie ponuky - „Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie „Reštaurovanie, obnova a dostavba renesančnej budovy č. 9 v Oravskom Podzámku“ Stiahnuť
Zákazka s nízkou hodnotou - Reštaurovanie kamenných prvkov a obnova vitráží okien severovýchodnej fasády kaplnky sv. Michala na Oravskom hrade
Zákazka Odkaz na stiahnutie
Reštaurovanie kamenných prvkov a obnova vitráží okien severovýchodnej fasády kaplnky sv. Michala na Oravskom hrade - súťažné podklady Stiahnuť
Reštaurovanie kamenných prvkov a obnova vitráží okien severovýchodnej fasády kaplnky sv. Michala na Oravskom hrade - vyhodnotenie ponúk Stiahnuť
Zákazka s nízkou hodnotou - Reštaurovanie pohrebného koča
Zákazka Odkaz na stiahnutie
Reštaurovanie pohrebného koča - fotodokumentácia Stiahnuť
Reštaurovanie pohrebného koča - súťažné podklady Stiahnuť
Výzva na predkladanie ponúk - Oprava výhybiek v stanici Beskyd
Zákazka Odkaz na stiahnutie
výzva na predkladanie ponúk Stiahnuť
Príloha č. 1 - výkaz výmer Stiahnuť
Príloha č. 2 - Zmluva o dielo Stiahnuť
Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritérií Stiahnuť
Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie Stiahnuť

Prílohy – Reštaurovanie, obnova a dostavba renesančnej budovy č. 9 v Oravskom Podzámku

Stiahnuť

Aktuálne zákazky

Zákazka s nízkou hodnotou
Zákazka Odkaz na stiahnutie
Zákazka s nízkou hodnotou- Oravský hrad - fasáda- Kaplnka sv. Michala a Thurzov palác - Vyhodnotenie Stiahnuť
Zákazka s nízkou hodnotou- Oravský hrad - fasáda- Kaplnka sv. Michala a Thurzov palác - Výzva na predloženie ponuky Stiahnuť
Expozičné prvky a nábytok v rámci multimediálnej expozície rašelinísk Oravy- Výzva na predkladanie ponúk Stiahnuť

Stavba Objektu pre remeslá – Oravská lesná železnica, Oravská Lesná - Tanečník
Zákazka Odkaz na stiahnutie
Stavba Objektu pre remeslá – Oravská lesná železnica, Oravská Lesná - Tanečník (Príloha č. 1 - výkaz výmer arch) Stiahnuť
Stavba Objektu pre remeslá – Oravská lesná železnica, Oravská Lesná - Tanečník (Príloha č. 1 - výkaz výmer Montáž a dodávka ZTI) Stiahnuť
Stavba Objektu pre remeslá – Oravská lesná železnica, Oravská Lesná - Tanečník (Príloha č. 1 - výkaz výmer NN prípojka) Stiahnuť
Stavba Objektu pre remeslá – Oravská lesná železnica, Oravská Lesná - Tanečník (Príloha č. 1 - výkaz výmer Bleskozvod) Stiahnuť
Stavba Objektu pre remeslá – Oravská lesná železnica, Oravská Lesná - Tanečník (Príloha č. 1 - výkaz výmer Elektroinštalácia) Stiahnuť
Stavba Objektu pre remeslá – Oravská lesná železnica, Oravská Lesná - Tanečník (Príloha č. 2 PD elektro) Stiahnuť
Stavba Objektu pre remeslá – Oravská lesná železnica, Oravská Lesná - Tanečník (Príloha č. 2 PD ZTI) Stiahnuť

Stavba Objektu pre remeslá – Oravská lesná železnica, Oravská Lesná – Tanečník (Príloha č. 2 PD arch)

Stiahnuť

Zákazka Odkaz na stiahnutie
Stavba Objektu pre remeslá – Oravská lesná železnica, Oravská Lesná - Tanečník (Príloha č. 3 - Zmluva o dielo) Stiahnuť
Stavba Objektu pre remeslá – Oravská lesná železnica, Oravská Lesná - Tanečník (Príloha č. 4 - Návrh na plnenie kritérií) Stiahnuť
Stavba Objektu pre remeslá – Oravská lesná železnica, Oravská Lesná - Tanečník (Výzva na predkladanie ponúk) Stiahnuť

Realizované zákazky

Múzeum na koľajniciach - objavujeme históriu úzkorozchodných železníc na poľsko-slovenskom pohraničí
Zákazka Odkaz na stiahnutie
Komplexná obnova historického železničného vozňa DHM II 60107 - Vyhodnotenie ponúk Stiahnuť
Komplexná obnova historického železničného vozňa DHM II 60107- Výzva na predkladanie ponúk Stiahnuť
Výzva na predloženie cenovej ponuky "mobilná plošina pre imobilné osoby" v rámci mikroprojektu "Múzeum na koľajniciach - objavujeme históriu úzkorozchodných železníc na poľsko-slovenskom pohraničí" Stiahnuť
Vyhodnotenie zákazky "mobilná plošina pre imobilné osoby" v rámci mikroprojektu "Múzeum na koľajniciach - objavujeme históriu úzkorozchodných železníc na poľsko-slovenskom pohraničí" Stiahnuť
Výzva na predkladanie ponúk „Výroba, dodávka a montáž zariadenia a inštalačných prvkov historického vozňa DHM II 60107“ Stiahnuť
Vyhodnotenie cenových ponúk „Výroba, dodávka a montáž zariadenia a inštalačných prvkov historického vozňa DHM II 60107“ Stiahnuť

Realizované zákazky

Zákazka s nízkou hodnotou
Zákazka Odkaz na stiahnutie
Zákazka s nízkou hodnotou - interaktívny informačný systém v rámci multimediálnej expozície rašelinísk Oravy - Vyhodnotenie Stiahnuť
Interaktívny informačný systém v rámci multimediálnej expozície rašelinísk Oravy - Výzva na predkladanie ponúk Stiahnuť
Reštaurovanie listín - Vyhodnotenie ponúk Stiahnuť
Reštaurovanie listín - Výzva na predkladanie ponúk Stiahnuť
Projekt pre stavebné povolenie v rámci projektu „Otvorené múzeá“ Stiahnuť
Projekt pre stavebné povolenie v rámci projektu Otvorené múzeá - Vyhodnotenie prieskumu trhu Stiahnuť
Výroba prírodovedného dokumentárneho filmu - vyhodnotenie ponúk Stiahnuť
Výroba prírodovedného dokumentárneho filmu v rámci projektu „Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia“ Stiahnuť
Verejná súťaž „Oravský hrad - adaptácia objektu Fary na expozíciu rašelinísk“
Zákazka Odkaz na stiahnutie
Otváranie časti ponúk Kritériá Stiahnuť
Informácia podľa §52 zákona o VO Stiahnuť
Súťažné podklady 1 Stiahnuť
Súťažné podklady 2 Stiahnuť
Zákazka Odkaz na stiahnutie
Zákazka Odkaz na stiahnutie
Výzva na predkladanie ponúk - realizácia procesu verejného obstarávania na podlimitnú zákazku „Oravský hrad - adaptácia objektu Fary na expozíciu rašelinísk Oravy“ Stiahnuť
Zákazka s nízkou hodnotou - vypracovanie Ekonomickej a finančnej analýzy pre projekt „Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia“ Stiahnuť
Verejná súťaž "Klimatizovaná vitrína pre reštaurované renesančné textílie" - súťažné podklady Stiahnuť
Verejná súťaž "Klimatizovaná vitrína pre reštaurované renesančné textílie" - Výkaz výmer Stiahnuť
Verejná súťaž "Výroba, dodávka a montáž zariadenia a inštalačných prvkov historického železničného vozňa DHM II 60107" Stiahnuť
Verejná súťaž "Klimatizovaná vitrína pre reštaurované renesančné textílie" - dodatok č.1 Stiahnuť
Verejná súťaž "Reštaurovanie a obnova prízemia Thurzovho paláca" - súťažné podklady Stiahnuť
Verejná súťaž "Reštaurovanie a obnova prízemia Thurzovho paláca" - Výkaz výmer Stiahnuť
Verejná súťaž "Reštaurovanie a obnova prízemia Thurzovho paláca" - dodatok č.1 Stiahnuť
Verejná súťaž "Reštaurovanie a obnova prízemia Thurzovho paláca" - dodatok č.2 Stiahnuť
Ponukové konanie „Oddychová zóna pod Oravským hradom“ – Zápisnica z vyhodnotenia Stiahnuť
Zákazka s nízkou hodnotou "Drevenica Oravská Lesná" - Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Stiahnuť
Zákazka s nízkou hodnotou "Systém na zavesenie obrazov, drevorezieb, krížov a ďalších plošných výrobkov z dreva" - Vyhodnotenie Stiahnuť
Zákazka s nízkou hodnotou "Systém na zavesenie obrazov, drevorezieb, krížov a ďalších plošných výrobkov z dreva" - Výzva na predloženie ponúk Stiahnuť

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.