Profil verejného obstarávateľa

Názov verejného obstarávateľa: Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava 
Sídlo verejného obstarávateľa: 027 41 Oravský Podzámok č.9
Zastúpený: PaedDr. Mária Jagnešáková, riaditeľka múzea
IČO: 36 145 106
DIČ: 2021437913
Kontaktná osoba: Ing. Ivan Snovák, investičný technik

Ing. Ivan Snovák

investičný technik

PaedDr. Mária Jagnešáková

riaditeľka múzea

Aktuálne zákazky

01/2021 Oravský hrad – reštaurovanie kultúrnej pamiatky, Stavba obytná II – Administratívny trakt 2. etapa
ZákazkaOdkaz na stiahnutie
Výzva na predloženie ponúkStiahnuť
príloha č.1Stiahnuť
príloha č. 2aStiahnuť
príloha č.2bStiahnuť
príloha č. 2cStiahnuť
príloha č. 2dStiahnuť
príloha č.3Stiahnuť
príloha č.4Stiahnuť
Nová výzva na predloženie ponuky - 3D 360°VR film o Oravskom hrade a historických kostýmoch a 3D skenovanie historických kostýmov
ZákazkaOdkaz na stiahnutie
17.8. 2020 3D 360°VR film o Oravskom hrade a historických kostýmoch a 3D skenovanie historických kostýmovStiahnuť
26.8.2020 Zápisnica z vyhodnotenia výzvyStiahnuť
Výzva na predloženie ponuky - 3D 360°VR film o Oravskom hrade a historických kostýmoch a 3D skenovanie historických kostýmov
ZákazkaOdkaz na stiahnutie
3D 360°VR film o Oravskom hrade a historických kostýmoch a 3D skenovanie historických kostýmovStiahnuť
Oznam o zrušení Verejného obstarávania na predmet zákazky 3D 360°VR film o Oravskom hrade a historických kostýmoch a 3D skenovanie historických kostýmovStiahnuť
Výzva na predloženie ponuky - Multimediálny informačný totem s príslušenstvom
ZákazkaOdkaz na stiahnutie
Výzva na predloženie ponuky - multimediálny informačný totem s príslušenstvomStiahnuť
Vyhodnotenie výzvy -Multimediálny informačný totem s príslušenstvomStiahnuť

Aktuálne zákazky

Výzva na predloženie ponuky - Nákup vybavenia objektu č. 9 v Oravskom Podzámku
ZákazkaOdkaz na stiahnutie
Výzva na predloženie ponuky - Nákup vybavenia objektu č. 9 v Oravskom PodzámkuStiahnuť
Dátum zverejnenia: 24.04.2020
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Nákup vybavenia objektu č. 9 v Oravskom PodzámkuStiahnuť
Výzva na predloženie ponuky - "Vybavenie senzorickej miestnosti - Senzorické prvky"
ZákazkaOdkaz na stiahnutie
Oznam verejného obstarávateľa o predĺžení lehoty - senzorické prvkyStiahnuť
Výzva na prieskum trhu - "Vybavenie senzorickej miestnosti - Senzorické prvky"Stiahnuť
Príloha č. 1 - Výkaz výmer - senzorické prvkyStiahnuť
Príloha č. 2 - Projektová dokumentácia - 1. časťStiahnuť
Príloha č. 2 - Projektová dokumentácia - 2. časťStiahnuť
Príloha č. 3 - VizualizáciaStiahnuť
Príloha č. 4 - Zmluva o dieloStiahnuť
Dátum zverejnenia: 16.03.2020
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - vybavenie senzorickej miestnosti - senzorické prvkyStiahnuť
Výzva na predloženie ponuky - "Vybavenie senzorickej miestnosti - Interaktívne makety"
ZákazkaOdkaz na stiahnutie
Oznam verejného obstarávateľa o predĺžení lehoty - vybavenie senzorickej miestnosti - interaktívne maketyStiahnuť
Výzva na prieskum trhu - "Vybavenie senzorickej miestnosti - Interaktívne makety"Stiahnuť
Cenová ponukaStiahnuť
Zadanie k modelomStiahnuť
VizualizáciaStiahnuť
Zmluva o dieloStiahnuť
Dátum zverejnenia: 11.03.2020
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - vybavenie senzorickej miestnosti - interaktívne maketyStiahnuť
Výzva na predloženie ponuky - "Nákup vybavenia objektu č. 9 v Oravskom Podzámku"
ZákazkaOdkaz na stiahnutie
Oznam verejného obstarávateľa o predĺžení lehoty - Nákup vybavenia objektu č. 9 v Oravskom PodzámkuStiahnuť
Výzva na prieskum trhu - "Nákup vybavenia objektu č. 9 v Oravskom Podzámku"Stiahnuť
Výkaz výmerStiahnuť
Kúpna zmluvaStiahnuť
Dátum zverejnenia: 11.03.2020
Zákazka s nízkou hodnotou - "Vypracovanie realizačného projektu na sanáciu vnútorného hradného brala pod citadelou na Oravskom hrade"
ZákazkaOdkaz na stiahnutie
Výzva na predloženie ponuky - "Vypracovanie realizačného projektu na sanáciu vnútorného hradného brala pod citadelou na Oravskom hrade"Stiahnuť
Vyhodnotenie - "Vypracovanie realizačného projektu na sanáciu vnútorného hradného brala pod citadelou na Oravskom hrade"Stiahnuť
Zákazka s nízkou hodnotou - „Reštaurovanie kamenného erbu a kamenných portálov, na budove Thurzovho paláca na Oravskom hrade“
ZákazkaOdkaz na stiahnutie
Výzva na predloženie ponuky - Reštaurovanie kamenného erbu a kamenných portálov, na budove Thurzovho paláca na Oravskom hradeStiahnuť
Vyhodnotenie - Reštaurovanie kamenného erbu a kamenných portálov, na budove Thurzovho paláca na Oravskom hradeStiahnuť
Zákazka s nízkou hodnotou - Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie „Reštaurovanie, obnova a dostavba renesančnej budovy č. 9 v Oravskom Podzámku“
ZákazkaOdkaz na stiahnutie
Výzva na predloženie ponuky - „Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie „Reštaurovanie, obnova a dostavba renesančnej budovy č. 9 v Oravskom Podzámku“Stiahnuť
Zákazka s nízkou hodnotou - Reštaurovanie kamenných prvkov a obnova vitráží okien severovýchodnej fasády kaplnky sv. Michala na Oravskom hrade
ZákazkaOdkaz na stiahnutie
Reštaurovanie kamenných prvkov a obnova vitráží okien severovýchodnej fasády kaplnky sv. Michala na Oravskom hrade - súťažné podkladyStiahnuť
Reštaurovanie kamenných prvkov a obnova vitráží okien severovýchodnej fasády kaplnky sv. Michala na Oravskom hrade - vyhodnotenie ponúkStiahnuť
Zákazka s nízkou hodnotou - Reštaurovanie pohrebného koča
ZákazkaOdkaz na stiahnutie
Reštaurovanie pohrebného koča - fotodokumentáciaStiahnuť
Reštaurovanie pohrebného koča - súťažné podkladyStiahnuť
Oprava výhybiek v stanici Beskyd
ZákazkaOdkaz na stiahnutie
Príloha č. 1 - výkaz výmerStiahnuť
Príloha č. 2 - Zmluva o dieloStiahnuť
Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritériíStiahnuť
Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenieStiahnuť
výzva na predkladanie ponúkStiahnuť

Zrealizované zákazky

Rekonštrukcia Hviezdoslavovej horárne - zadné stavy, Oravská Polhora
ZákazkaOdkaz na stiahnutie
Rekonštrukcia Hviezdoslavovej horárne - zadné stavy, Oravská Polhora - Výzva na predkladanie ponúkStiahnuť
prílohy - https://drive.google.com/open?id=1Bn65JhJUiXt8X2tkaxO2NXDwx5Q-5PdX

Prílohy – Reštaurovanie, obnova a dostavba renesančnej budovy č. 9 v Oravskom Podzámku

Stiahnuť

Zákazka s nízkou hodnotou
ZákazkaOdkaz na stiahnutie
Zákazka s nízkou hodnotou- Oravský hrad - fasáda- Kaplnka sv. Michala a Thurzov palác - Vyhodnotenie, ZmluvaStiahnuť
Stiahnuť
Stiahnuť
Stiahnuť
Zákazka s nízkou hodnotou- Oravský hrad - fasáda- Kaplnka sv. Michala a Thurzov palác - Výzva na predloženie ponukyStiahnuť
Expozičné prvky a nábytok v rámci multimediálnej expozície rašelinísk Oravy- Výzva na predkladanie ponúkStiahnuť
Oprava lokomotívy DH 100/4Stiahnuť

Stavba Objektu pre remeslá – Oravská lesná železnica, Oravská Lesná - Tanečník
ZákazkaOdkaz na stiahnutie
Stavba Objektu pre remeslá – Oravská lesná železnica, Oravská Lesná - Tanečník (Príloha č. 1 - výkaz výmer arch)Stiahnuť
Stavba Objektu pre remeslá – Oravská lesná železnica, Oravská Lesná - Tanečník (Príloha č. 1 - výkaz výmer Montáž a dodávka ZTI)Stiahnuť
Stavba Objektu pre remeslá – Oravská lesná železnica, Oravská Lesná - Tanečník (Príloha č. 1 - výkaz výmer NN prípojka)Stiahnuť
Stavba Objektu pre remeslá – Oravská lesná železnica, Oravská Lesná - Tanečník (Príloha č. 1 - výkaz výmer Bleskozvod)Stiahnuť
Stavba Objektu pre remeslá – Oravská lesná železnica, Oravská Lesná - Tanečník (Príloha č. 1 - výkaz výmer Elektroinštalácia)Stiahnuť
Stavba Objektu pre remeslá – Oravská lesná železnica, Oravská Lesná - Tanečník (Príloha č. 2 PD elektro)Stiahnuť
Stavba Objektu pre remeslá – Oravská lesná železnica, Oravská Lesná - Tanečník (Príloha č. 2 PD ZTI)Stiahnuť

Stavba Objektu pre remeslá – Oravská lesná železnica, Oravská Lesná – Tanečník (Príloha č. 2 PD arch)

Stiahnuť

ZákazkaOdkaz na stiahnutie
Stavba Objektu pre remeslá – Oravská lesná železnica, Oravská Lesná - Tanečník (Príloha č. 3 - Zmluva o dielo)Stiahnuť
Stavba Objektu pre remeslá – Oravská lesná železnica, Oravská Lesná - Tanečník (Príloha č. 4 - Návrh na plnenie kritérií)Stiahnuť
Stavba Objektu pre remeslá – Oravská lesná železnica, Oravská Lesná - Tanečník (Výzva na predkladanie ponúk)Stiahnuť

Realizované zákazky

Múzeum na koľajniciach - objavujeme históriu úzkorozchodných železníc na poľsko-slovenskom pohraničí
ZákazkaOdkaz na stiahnutie
Komplexná obnova historického železničného vozňa DHM II 60107 - Vyhodnotenie ponúkStiahnuť
Komplexná obnova historického železničného vozňa DHM II 60107- Výzva na predkladanie ponúkStiahnuť
Výzva na predloženie cenovej ponuky "mobilná plošina pre imobilné osoby" v rámci mikroprojektu "Múzeum na koľajniciach - objavujeme históriu úzkorozchodných železníc na poľsko-slovenskom pohraničí"Stiahnuť
Vyhodnotenie zákazky "mobilná plošina pre imobilné osoby" v rámci mikroprojektu "Múzeum na koľajniciach - objavujeme históriu úzkorozchodných železníc na poľsko-slovenskom pohraničí"Stiahnuť
Výzva na predkladanie ponúk „Výroba, dodávka a montáž zariadenia a inštalačných prvkov historického vozňa DHM II 60107“Stiahnuť
Vyhodnotenie cenových ponúk „Výroba, dodávka a montáž zariadenia a inštalačných prvkov historického vozňa DHM II 60107“Stiahnuť

Realizované zákazky

ZákazkaOdkaz na stiahnutie
Zákazka s nízkou hodnotou - interaktívny informačný systém v rámci multimediálnej expozície rašelinísk Oravy - VyhodnotenieStiahnuť
Interaktívny informačný systém v rámci multimediálnej expozície rašelinísk Oravy - Výzva na predkladanie ponúkStiahnuť
Reštaurovanie listín - Vyhodnotenie ponúkStiahnuť
Reštaurovanie listín - Výzva na predkladanie ponúkStiahnuť
Projekt pre stavebné povolenie v rámci projektu „Otvorené múzeá“Stiahnuť
Projekt pre stavebné povolenie v rámci projektu Otvorené múzeá - Vyhodnotenie prieskumu trhuStiahnuť
Výroba prírodovedného dokumentárneho filmu - vyhodnotenie ponúkStiahnuť
Výroba prírodovedného dokumentárneho filmu v rámci projektu „Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia“Stiahnuť
Verejná súťaž „Oravský hrad - adaptácia objektu Fary na expozíciu rašelinísk“
ZákazkaOdkaz na stiahnutie
Otváranie časti ponúk KritériáStiahnuť
Informácia podľa §52 zákona o VOStiahnuť
Súťažné podklady 1Stiahnuť
Súťažné podklady 2Stiahnuť
ZákazkaOdkaz na stiahnutie
Výzva na predkladanie ponúk - realizácia procesu verejného obstarávania na podlimitnú zákazku „Oravský hrad - adaptácia objektu Fary na expozíciu rašelinísk Oravy“Stiahnuť
Zákazka s nízkou hodnotou - vypracovanie Ekonomickej a finančnej analýzy pre projekt „Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia“Stiahnuť
Verejná súťaž "Klimatizovaná vitrína pre reštaurované renesančné textílie" - súťažné podkladyStiahnuť
Verejná súťaž "Klimatizovaná vitrína pre reštaurované renesančné textílie" - Výkaz výmerStiahnuť
Verejná súťaž "Výroba, dodávka a montáž zariadenia a inštalačných prvkov historického železničného vozňa DHM II 60107"Stiahnuť
Verejná súťaž "Klimatizovaná vitrína pre reštaurované renesančné textílie" - dodatok č.1Stiahnuť
Verejná súťaž "Reštaurovanie a obnova prízemia Thurzovho paláca" - súťažné podkladyStiahnuť
Verejná súťaž "Reštaurovanie a obnova prízemia Thurzovho paláca" - Výkaz výmerStiahnuť
Verejná súťaž "Reštaurovanie a obnova prízemia Thurzovho paláca" - dodatok č.1Stiahnuť
Verejná súťaž "Reštaurovanie a obnova prízemia Thurzovho paláca" - dodatok č.2Stiahnuť
Ponukové konanie „Oddychová zóna pod Oravským hradom“ – Zápisnica z vyhodnoteniaStiahnuť
Zákazka s nízkou hodnotou "Drevenica Oravská Lesná" - Zápisnica z vyhodnotenia ponúkStiahnuť
Zákazka s nízkou hodnotou "Systém na zavesenie obrazov, drevorezieb, krížov a ďalších plošných výrobkov z dreva" - VyhodnotenieStiahnuť
Zákazka s nízkou hodnotou "Systém na zavesenie obrazov, drevorezieb, krížov a ďalších plošných výrobkov z dreva" - Výzva na predloženie ponúkStiahnuť