Späť

Inštalácia nového multimediálneho informačného totemu

Interreg PL SK            logo om zlate

V rámci mikroprojektu „Odhaľovanie sprístupňovaním – spoznávame dedičstvo pohraničia Poľska a Slovenska“ č. INT/ET/TAT/1/III/B/0238 bol v informačnom centre Oravského hradu nainštalovaný multimediálny informačný totem, ktorý návštevníkom poskytne potrebné informácie o cieľoch a partneroch mikroprojetu, Oravskom hrade a prehliadkach, turistických lokalitách a atrakciách poľsko-slovenského pohraničia. Informačný totem poskytuje aj poznatky vo forme zábavy pre najmenších návštevníkov.

 

Späť na predchádzajúcu stránku