O nás

Zborníky

Od roku 1968 vydáva Oravské múzeum Zborník, ktorý spočiatku nevychádzal pravidelne. Druhý ročník vyšiel až po 3 rokoch (1971), a tretí v roku 1980 pod názvom Spravodaj Oravského múzeum. Od roku 1981 vychádzal Spravodaj dva razy do roka. Potom bolo jeho vydávanie prerušené. Tradícia vydávania Zborníka bola obnovená v roku 1992 a odvtedy vychádza 1-krát ročne. Zborníky je možné kúpiť v pokladni Oravského múzea v Dolnom Kubíne či v predajni suvenírov pod Oravským hradom v Oravskom Podzámku. V prípade špeciálnych objednávok nás kontaktuje na marketing@oravskemuzeum.sk

Ak máte záujem publikovať svoje príspevky v Zborníku Oravského múzea informujte sa na emailovej adrese: zbornik@oravskemuzeum.sk

Zoznam zborníkov:

Zborník 2016

Zborník Oravského múzea 2016

Zborník 2015

Zborník Oravského múzea 2015

Viac informácií

Zborník 2014

Zborník Oravského múzea 2014

Ladislav Nadaši Jégé

Prvý elektronický zborník Oravského múzea