O nás

Zborníky

Od roku 1968 vydáva Oravské múzeum Zborník, ktorý spočiatku nevychádzal pravidelne. Druhý ročník vyšiel až po 3 rokoch (1971), a tretí v roku 1980 pod názvom Spravodaj Oravského múzeum. Od roku 1981 vychádzal Spravodaj dva razy do roka. Potom bolo jeho vydávanie prerušené. Tradícia vydávania Zborníka bola obnovená v roku 1992 a odvtedy vychádza 1-krát ročne. Zborníky je možné kúpiť v pokladni Oravského múzea v Dolnom Kubíne, v predajni suvenírov pod Oravským hradom v Oravskom Podzámku a cez náš e-shop. V prípade špeciálnych objednávok nás kontaktuje na marketing@oravskemuzeum.sk

Ak máte záujem publikovať svoje príspevky v Zborníku Oravského múzea informujte sa na emailovej adrese: biblioteka@oravskemuzeum.sk

Zoznam zborníkov:

Zborník 2017

Zborník Oravského múzea 2017

Viac informácií

Zborník 2016

Zborník Oravského múzea 2016

Viac informácií

Zborník 2015

Zborník Oravského múzea 2015

Viac informácií

Zborník 2014

Zborník Oravského múzea 2014

Viac informácií

Zborník 2013

Zborník Oravského múzea 2013

Viac informácií

Ladislav Nadaši Jégé

Prvý elektronický zborník Oravského múzea

Viac informácií

Zborník 2012

Zborník Oravského múzea 2012

Viac informácií

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.