O nás

Zborníky

Od roku 1968 vydáva Oravské múzeum Zborník, ktorý spočiatku nevychádzal pravidelne. Druhý ročník vyšiel až po 3 rokoch (1971), a tretí v roku 1980 pod názvom Spravodaj Oravského múzeum. Od roku 1981 vychádzal Spravodaj dva razy do roka. Potom bolo jeho vydávanie prerušené. Tradícia vydávania Zborníka bola obnovená v roku 1992 a odvtedy vychádza 1-krát ročne. Zborníky je možné kúpiť v pokladni Oravského múzea v Dolnom Kubíne, v predajni suvenírov pod Oravským hradom v Oravskom Podzámku a cez náš e-shop. V prípade špeciálnych objednávok nás kontaktuje na marketing@oravskemuzeum.sk

Ak máte záujem publikovať svoje príspevky v Zborníku Oravského múzea informujte sa na emailovej adrese: biblioteka@oravskemuzeum.sk

Zoznam zborníkov:

Zborník 2018

Zborník Oravského múzea 2018

Viac informácií

Zborník 2017

Zborník Oravského múzea 2017

Viac informácií

Zborník 2016

Zborník Oravského múzea 2016

Viac informácií

Zborník 2015

Zborník Oravského múzea 2015

Viac informácií

Zborník 2014

Zborník Oravského múzea 2014

Viac informácií

Zborník 2013

Zborník Oravského múzea 2013

Viac informácií

Ladislav Nadaši Jégé

Prvý elektronický zborník Oravského múzea

Viac informácií

Zborník 2012

Zborník Oravského múzea 2012

Viac informácií

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.