O nás

Zborníky

Od roku 1968 vydáva Oravské múzeum Zborník, ktorý spočiatku nevychádzal pravidelne. Druhý ročník vyšiel až po 3 rokoch (1971), a tretí v roku 1980 pod názvom Spravodaj Oravského múzeum. Od roku 1981 vychádzal Spravodaj dva razy do roka. Potom bolo jeho vydávanie prerušené. Tradícia vydávania Zborníka bola obnovená v roku 1992 a odvtedy vychádza 1-krát ročne. Zborníky je možné kúpiť v pokladni Oravského múzea v Dolnom Kubíne, v predajni suvenírov pod Oravským hradom v Oravskom Podzámku a cez náš e-shop. V prípade špeciálnych objednávok nás kontaktuje na marketing@oravskemuzeum.sk

Ak máte záujem publikovať svoje príspevky v Zborníku Oravského múzea informujte sa na emailovej adrese: biblioteka@oravskemuzeum.sk

Zoznam zborníkov:

Zborník 2022

Zborník Oravského múzea 2022

Viac informácií

Zborník 2021

Zborník Oravského múzea 2021

Viac informácií

Zborník 2020

Zborník Oravského múzea 2020

Viac informácií

Zborník 2019

Zborník Oravského múzea 2019

Viac informácií

Zborník 2018

Zborník Oravského múzea 2018

Viac informácií

Zborník 2017

Zborník Oravského múzea 2017

Viac informácií

Zborník 2016

Zborník Oravského múzea 2016

Viac informácií

Zborník 2015

Zborník Oravského múzea 2015

Viac informácií

Zborník 2014

Zborník Oravského múzea 2014

Viac informácií

Zborník 2013

Zborník Oravského múzea 2013

Viac informácií

Ladislav Nadaši Jégé

Prvý elektronický zborník Oravského múzea

Viac informácií

Zborník 2012

Zborník Oravského múzea 2012

Viac informácií

Zborník 2011

Zborník Oravského múzea 2011

Viac informácií

Zborník 2010

Zborník Oravského múzea 2010

Viac informácií