Florinov dom

Dvojpodlažný remeselnícky, pôvodne farbiarsky dom, situovaný v historickom centre mesta Dolný Kubín, bol vybudovaný v 18. storočí. Od konca 19. storočia bol používaný už len na bývanie. Po požiari Dolného Kubína (1893) ho získal Jozef Kohúth, významný historik a monografista Oravy, ktorý v ňom býval až do svojej smrti v roku 1900. Časom dom prešiel do majetku rodiny Herkeľovcov.

V rokoch 1953 – 1973 v ňom žil básnik, publicista, diplomat a osvetový pracovník Teodor Herkeľ Florin. Zaslúžil sa o organizovanie celoslovenskej prehliadky umeleckého prednesu – Hviezdoslavov Kubín. Je autorom 11 básnických zbierok, založil a redigoval Bibliofílie Hviezdoslavovho Kubína (vyše 30 zv.).

Priestory objektu sú múzeom využívané na krátkodobé tematické výstavy odborných pracovníkov prezentujúcich bohaté spoločenskovedné a prírodovedné zbierky inštitúcie.

Pamätná izba T. H. Florina

Od roku 1997 je v objekte sprístupnená Pamätná izba Thea Herkeľa Florina s pôvodným zariadením básnika. Vystavené sú tiež jeho básnické zbierky, predmety osobnej potreby a biografický obrazovo-textový materiál.

Výstavné priestory vo Florinovm dome

Otváracie hodiny

Vážení návštevníci,

srdečne Vás pozývame na III. ročník projektu „Remeslo v meste,“ ktoré začína už túto nedeľu 3. júla 2022 v čase 10.00 – 17.00 hod. v areáli Florinovho domu. Príďte si vyskúšať, dozvedieť sa všeličo nové a zažiť jedinečnú atmosféru s oravskými remeselníkmi. Termíny a program nedeľných remesiel:

3. júl 2022 Košikárstvo

17. júl 2022 Hudobné nástroje

31. júl 2022 Spracovanie vlny

14. august 2022 Včelárstvo a Medovnikárstvo

28. august 2022 Hrnčiarstvo

Vstup do areálu je bezplatný.

Návštevníci sa riadia aktuálnymi opatreniami zverejnenými na www.korona.gov.sk


Vážení návštevníci,

vo výstavných priestoroch Farbiarskeho domu je pre Vás od nedele 3. júla 2022 sprístupnená výstava s názvom „Cechy – strážcovia remesla.“ Výstava prezentuje jednotlivé remeslá v regióne Oravy spolu s dobovými pracovnými nástrojmi a výrobkami zo zbierok Oravského múzea. Textovo-obrazová časť prináša informácie o oravských remeselných cechoch v období 17. a 18. storočia. Výstava potrvá do 30.10. 2022.

Z technických dôvodov je v pracovných dňoch (pondelok – piatok 8.00 – 16.00 h.) nutná telefonická rezervácia na t.č. 0905 240320. Výstava počas júla a augusta bude otvorená v nedele v čase 10.00 – 17.00 hod. v nasledujúcich termínoch: 3. júl, 17. júl, 31. júl, 14. august a 28. august. V uvedené termíny nie je potrebná telefonická rezervácia. Ďakujeme za pochopenie.

 

2.1. - 31.12.
DeňOtváracie hodiny
pondelok - piatok8.00 - 16.00 h (len telefonická rezervácia)
sobota - nedeľalen vopred ohlásené skupiny

Vstupné

Typ vstupenkyCena
Deti do 6 r.Zdarma
Deti nad 6 r., študenti, dôchod., ŤZP1,00 €
Dospelí2,00 €
Rodinné vstupné
Typ vstupenkyCena
2 dospelí + 1 a viac detí*5,00 €
+ každé ďalšie dieťa*Zdarma

*dieťa vo veku od 6 do 15 rokov, ktoré sa preukáže platným dokladom – cestovný pas, preukaz poistenca

Poskytované zľavy

  • Deti do 6 rokov majú vstup do expozície voľný, okrem vstupu na kultúrne podujatie, ktoré je spoplatnené.
  • Žiaci a študenti základných a stredných škôl majú zľavu 50% zo vstupného na základe veku (do 15 rokov), ktorí sa preukážu platným cestovným pasom alebo preukazom poistenca.
  • Študenti stredných a vysokých škôl majú 50% zľavu iba na základe platného preukazu ISIC alebo študentského preukazu.
  • Dôchodcovia majú nárok na 50% zľavu na základe predloženého OP alebo cestovného pasu od 60 rokov.
  • Ťažko zdravotne postihnutí majú nárok na 50% zľavu na základe platného preukazu ŤZP.
  • ŤZP-S-sprievod majú 100% zľavu na základe platného preukazu.

Výstavy vo Florinovom dome

Prejsť na výstavy

Kontakt

Z dôvodu absentujúceho internetového pripojenia je možná len telefonická rezervácia prehliadky.

Adresa :

Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Florinov dom – Kohútov sad
Hviezdoslavovo nám. 1692/7
026 01  Dolný Kubín

Telefón Florinov dom

+421 43 586 54 61

Telefón Oravské múzeum P. O. H.

+421 43 586 47 80

Rezervácie prehliadky

+421 905 240 320

Ako sa k nám dostanete