Florinov dom

Dvojpodlažný remeselnícky, pôvodne farbiarsky dom, situovaný v historickom centre mesta Dolný Kubín, bol vybudovaný v 18. storočí. Od konca 19. storočia bol používaný už len na bývanie. Po požiari Dolného Kubína (1893) ho získal Jozef Kohúth, významný historik a monografista Oravy, ktorý v ňom býval až do svojej smrti v roku 1900. Časom dom prešiel do majetku rodiny Herkeľovcov.

V rokoch 1953 – 1973 v ňom žil básnik, publicista, diplomat a osvetový pracovník Teodor Herkeľ Florin. Zaslúžil sa o organizovanie celoslovenskej prehliadky umeleckého prednesu – Hviezdoslavov Kubín. Je autorom 11 básnických zbierok, založil a redigoval Bibliofílie Hviezdoslavovho Kubína (vyše 30 zv.).

Priestory objektu sú múzeom využívané na krátkodobé tematické výstavy odborných pracovníkov prezentujúcich bohaté spoločenskovedné a prírodovedné zbierky inštitúcie.

Pamätná izba T. H. Florina

Od roku 1997 je v objekte sprístupnená Pamätná izba Thea Herkeľa Florina s pôvodným zariadením básnika. Vystavené sú tiež jeho básnické zbierky, predmety osobnej potreby a biografický obrazovo-textový materiál.

Výstavné priestory vo Florinovm dome

Otváracie hodiny

2.1. - 31.12.
Deň Otváracie hodiny
pondelok - piatok 8:00 - 16:00 h (len telefonická rezervácia)
sobota - nedeľa len vopred ohlásené skupiny

V prípade záujmu o prehliadku výstavy a pamätnej izby Thea H. Florina počas víkendov v mesiacoch november – apríl sa prosím nahláste vopred na tel. č. +421 43 586 47 80 v pracovných dňoch v čase 8:00 – 16:00 hod.

V mesiacoch máj – október kontaktujte lektorku v budove Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne na tel. č. 0905240320, ktorá zabezpečí vstup do objektu v pondelok až sobotu v čase 8:00 – 16:00 a v nedeľu v čase 10:00 – 17:00.

Vstupné

Lístok Cena
Deti do 6 r. zdarma
Deti nad 6 r., študenti, dôchod., ŤZP 0,50 €
Dospelí 1,00 €

Výstavy vo Florinovom dome

Prejsť na výstavy

Kontakt

Z dôvodu absentujúceho internetového pripojenia je možná len telefonická rezervácia prehliadky.

Adresa :

Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Florinov dom – Kohútov sad
Hviezdoslavovo nám. 1692/7
026 01  Dolný Kubín

Telefón Florinov dom

+421 43 586 54 61

Telefón Oravské múzeum P. O. H.

+421 43 586 47 80

Ako sa k nám dostanete