Konferencia v rámci projektu „Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí”

 

LOGO INTERREG

Sumarizačná konferenciana realizácie projektu „Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí” sa uskutoční dňa 28. júna 2021 v
Múzeu poľského letectva v Krakove (Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie), audiovizuálna sála, al. Jana Pawła II 39, 31-864 Krakov.

Program konferencie:
12:00 – Prezentácia propagačného videa
12:05 – Začiatok konferencie. Privítanie hostí zástupkyňou maršalka Malopoľského vojvodstva pani Iwonou Gibas
12:15 – príhovor zástupcu Spoločného technického sekretariátu
12:20 – príhovor riaditeľa Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów (Múzea Kaštiele Karwacjanov cov a Gładyszovcov) Zdzisława Tohla (Vedúceho partnera projektu)
12:30 – Prezentácie partnerov projektu:
1. Múzeum Kaštiele Karwacjanovcov a Gładyszovcov;
2. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu (Obvodné múzeum v Nowom Sączi);
3. Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec; (Múzeum Nadwiślański etnografický park vo Wygiełzowie a zámok Lipowiec);
4. Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach (Mestský kultúrny dom v Czechowiciach-Dziedziciach);
5. Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne;
6. Liptovské múzeum v Ružomberku;
7. Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej (Múzeum – Oravský etnografický park v Zubrzyci Górnej);
8. Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem (Tatranské múzeum Dr. Tytusa Chałubińského v Zakopanom).
13:30 – Tlačový briefing
14:00 – Ukončenie stretnutia

Projekt  je spolufinancovaný v rámci cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Polska-Słowacja na lata 2014-2020.

zaproszenie                                           pozvánka