Občianske združenie

Oravská muzeálna spoločnosť

V roku 2017 podnikli zamestnanci Oravského múzea kroky ku založeniu občianskeho združenia s názvom Oravská muzeálna spoločnosť. Cieľom združenia je podporovať aktivity múzea, napomáhať k rozvoju kultúry a turizmu v našom regióne. Oravská muzeálna spoločnosť bola oficiálne zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR v júli 2017. Združenie bude vyvíjať aktivity na zachovanie, ochranu a obnovu kultúrnych pamiatok v regióne, dostávať ich do povedomia širokej verejnosti, venovať sa výskumu, publikačnej činnosti, rozvoju kultúry a turizmu.

Oravská muzeálna spoločnosť privíta nových členov, ktorí majú záujem zapájať sa do aktivít združenia. V prípade záujmu o členstvo v občianskom združení Oravská muzeálna spoločnosť  si môžete vyžiadať prihlášku na mailovej adrese literarne@oravskemuzeum.sk.

Obchodné meno (Názov): Oravská muzeálna spoločnosť
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 50988891
Sídlo: Hviezdoslavovo nám.7, 02601 Dolný Kubín
Bankové spojenie SLSP Dolný Kubín
IBAN SK31 0900 0000 0051 3444 2827

 

Občianskemu združeniu Oravská muzeálna spoločnosť môžete pomôcť poukázaním 2% z vašich daní, ktoré budú použité na rozvoj našich aktivít.

Tlačivo si môžete stiahnuť  TU

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.