Občianske združenie

Oravská muzeálna spoločnosť

V roku 2017 podnikli zamestnanci Oravského múzea kroky ku založeniu občianskeho združenia s názvom Oravská muzeálna spoločnosť. Cieľom združenia je podporovať aktivity múzea, napomáhať k rozvoju kultúry a turizmu v našom regióne. Oravská muzeálna spoločnosť bola oficiálne zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR v júli 2017. Združenie bude vyvíjať aktivity na zachovanie, ochranu a obnovu kultúrnych pamiatok v regióne, dostávať ich do povedomia širokej verejnosti, venovať sa výskumu, publikačnej činnosti, rozvoju kultúry a turizmu.

Oravská muzeálna spoločnosť privíta nových členov, ktorí majú záujem zapájať sa do aktivít združenia. V prípade záujmu o členstvo v občianskom združení Oravská muzeálna spoločnosť  si môžete vyžiadať prihlášku na mailovej adrese literarne@oravskemuzeum.sk.

Obchodné meno (Názov): Oravská muzeálna spoločnosť
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 50988891
Sídlo: Hviezdoslavovo nám.7, 02601 Dolný Kubín
Bankové spojenie SLSP Dolný Kubín
IBAN SK31 0900 0000 0051 3444 2827

 

Občianskemu združeniu Oravská muzeálna spoločnosť môžete pomôcť poukázaním 2% z vašich daní, ktoré budú použité na rozvoj našich aktivít.

Tlačivo si môžete stiahnuť  TU

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.