Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo oravskemuzeum.sk (alias www.oravskemuzeum.sk) spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom Ministerstva financií č. 55/2014 Z. z.

Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Webové sídlo je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádných štýlov (CSS), s miernym obmedzením aj pri JavaScript sekvencií. Je definované v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Súbory na tomto sídle sú primárne publikové vo formáte .pdf. Pre zobrazenie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je voľne šíriteľný a je ho možné stiahnuť z webu spoločnosti Adobe. Viacero súborov sú vo formátoch .docx, .rtf a .xlsx, ktoré je možné zobraziť a editovať vo väčšine bežne používaných textových a tabuľkových editoroch.

Webové sídlo má zabudovaný modul RSS, ktorým je možné získavať krátke textové správy s pravidelným odberom.

Web sídlo je spracované v redakčnom systéme WordPress.

Podporované prehliadače:

  • Chrome
  • Firefox 24 a vyššie
  • IE 10 a vyššie bez režimu spätnej kompatibility
  • Safary 6 a vyššie
  • iOS 7 a vyššie
  • Android 4.4 a vyššie

V prípade akýchkoľvek problémov s dostupnosťou webového sídla kontaktujte technickú správu webu na e-mailovej adrese propagacia@oravskemuzem.sk.

Tvorcom webu je Studio Echt. Technickým prevádzkovateľom webu je Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava.