Kontakty

Oddelenie odborných činností

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava – Oddelenie odborných činností
027 41 Oravský Podzámok č.9

MenoE-mailTelefón
PhDr. Erika Kulášovávedúca Odd. odborných činností, etnografkanarodopis@oravskemuzeum.sk+421 43 58161 24
Sekcia spoločenských vied
MenoE-mailTelefón
PhDr. Martin Chmelíkhistorikmilitaria@oravskemuzeum.sk+421 43 58161 42
Mgr. Iveta Florekováhistoričkahistoria@oravskemuzeum.sk+421 43 58161 12
Mgr. Barbora Lofajová Danielová, Ph.D.archeologičkaarcheologia@oravskemuzeum.sk+421 43 58161 28
Sekcia prírodných vied
MenoE-mailTelefón
Ing. Peter Tomáňmykológ, zoológmykologia@oravskemuzeum.sk+421 43 58161 42
Sekcia dokumentácie a ochrany zbierkového fondu
MenoE-mailTelefón
Mária Reguliovádokumentátorkadokumentacia@oravskemuzeum.sk+421 43 58161 20