Kontakty

Oddelenie odborných činností

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava – Oddelenie odborných činností
027 41 Oravský Podzámok č.9

MenoE-mailTelefón
Mgr. Iveta Florekovávedúca oddelenia,
zástupkyňa riaditeľky, historička
historia@oravskemuzeum.sk+421 43 58161 12
Sekcia spoločenských vied
MenoE-mailTelefón
PhDr. Martin Chmelíkhistorikmilitaria@oravskemuzeum.sk+421 43 58161 42
Jánošíková Martina, Mgr.etnografkaetnografia@oravskemuzeum.sk+421 43 58 16 127
PhDr. Erika Kulášováetnografkanarodopis@oravskemuzeum.sk+421 43 58161 24
Sekcia prírodných vied
MenoE-mailTelefón
Ing. Peter Tomáňmykológ, zoológmykologia@oravskemuzeum.sk+421 43 58161 42
Sekcia dokumentácie a ochrany zbierkového fondu
MenoE-mailTelefón
Mária Reguliovádokumentátorkadokumentacia@oravskemuzeum.sk+421 43 58161 20