Kontakty

Oddelenie odborných činností

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava – Oddelenie odborných činností
Administratívna budova č. 2
Oravský Podzámok 027 41

Meno E-mail Telefón
Mgr. Iveta Florekovávedúca oddelenia,
zástupkyňa riaditeľky, historička
historia@oravskemuzeum.sk +421 43 58161 12
Sekcia spoločenských vied
Meno E-mail Telefón
PhDr. Elena Beňušová etnografka etnografia@oravskemuzeum.sk +421 43 58161 18
PhDr. Martin Chmelíkhistorik militaria@oravskemuzeum.sk +421 43 58161 42
PhDr. Erika Kulášováetnografka narodopis@oravskemuzeum.sk +421 43 58161 18
Mgr. Barbora Lofajová Danielováarcheologička archeologia@oravskemuzeum.sk +421 43 58161 15
Sekcia prírodných vied
Meno E-mail Telefón
RNDr. Oľga Removčíkovábotanička, geologička priroda@oravskemuzeum.sk +421 43 58161 32
Ing. Peter Tomáňmykológ, zoológ mykologia@oravskemuzeum.sk +421 43 58161 42
Sekcia dokumentácie a ochrany zbierkového fondu
Meno E-mail Telefón
Mária Reguliovádokumentátorka +421 43 58161 20

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.