Kontakty

Oddelenie odborných činností

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava – Oddelenie odborných činností
Administratívna budova č. 2
Oravský Podzámok 027 41

Meno E-mail Telefón
Mgr. Iveta Florekovávedúca oddelenia,
zástupkyňa riaditeľky, historička
historia@oravskemuzeum.sk +421 43 58161 12
Sekcia spoločenských vied
Meno E-mail Telefón
PhDr. Elena Beňušová etnografka etnografia@oravskemuzeum.sk +421 43 58161 18
PhDr. Martin Chmelíkhistorik militaria@oravskemuzeum.sk +421 43 58161 42
PhDr. Erika Kulášováetnografka narodopis@oravskemuzeum.sk +421 43 58161 18
Mgr. Barbora Lofajová Danielováarcheologička archeologia@oravskemuzeum.sk +421 43 58161 15
Sekcia prírodných vied
Meno E-mail Telefón
RNDr. Oľga Removčíkovábotanička, geologička priroda@oravskemuzeum.sk +421 43 58161 32
Ing. Peter Tomáňmykológ, zoológ mykologia@oravskemuzeum.sk +421 43 58161 42
Sekcia dokumentácie a ochrany zbierkového fondu
Meno E-mail Telefón
Mária Reguliovádokumentátorka +421 43 58161 20