Kontakty

Oddelenie odborných činností

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava – Oddelenie odborných činností
Administratívna budova č. 2
Oravský Podzámok 027 41

Meno E-mail Telefón
Mgr. Iveta Florekovávedúca oddelenia,
zástupkyňa riaditeľky, historička
historia@oravskemuzeum.sk +421 43 58161 12
Sekcia spoločenských vied
Meno E-mail Telefón
PhDr. Elena Beňušová etnografka etnografia@oravskemuzeum.sk +421 43 58161 18
PhDr. Martin Chmelíkhistorik militaria@oravskemuzeum.sk +421 43 58161 42
PhDr. Erika Kulášováetnografka narodopis@oravskemuzeum.sk +421 43 58161 18
Mgr. Barbora Lofajová Danielováarcheologička archeologia@oravskemuzeum.sk +421 43 58161 15
Sekcia prírodných vied
Meno E-mail Telefón
RNDr. Oľga Removčíkovábotanička, geologička priroda@oravskemuzeum.sk +421 43 58161 32
Ing. Peter Tomáňmykológ, zoológ mykologia@oravskemuzeum.sk +421 43 58161 42
Sekcia dokumentácie a ochrany zbierkového fondu
Meno E-mail Telefón
Mária Reguliovádokumentátorka +421 43 58161 20

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.