Podhalie, Orava a oblasť Tešínska – udržateľný cestovný ruch poľsko-slovenského pohraničia založený na prírodných a kultúrnych hodnotách

Verejné konzultácie /diskusie k projektu „Podhalie, Orava a oblasť Tešínska – udržateľný cestovný ruch poľsko-slovenského pohraničia založený na prírodných a kultúrnych hodnotách“

Okresné kultúrne stredisko v Nowom Targu v spolupráci s partnerom z poľskej strany obcou Strumień a zo slovenskej strany Oravským múzeom Pavla Országha Hviezdoslava, pripravuje projekt pod názvom: „Podhalie, Orava a oblasť Tešínska – udržateľný cestovný ruch poľsko-slovenského pohraničia založený na prírodných a kultúrnych hodnotách“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027. V súlade s Programovým manuálu patrí medzi základné princípy pri vypracovaní koncepcie projektu vedenie verejných konzultácií. V zmysle zabezpečenia vysokej úrovne projektu, projektoví partneri srdečne  pozývajú všetky zainteresované osoby a inštitúcie k zapojeniu sa do diskusie. Konzultácie budú prebiehať od 4. septembra 2023 do 18. septembra 2023.

Pripomienky a návrhy ku koncepcii projektu je možné podávať písomne ​​od 4. 9. 2023 do 18. 9. 2023 v nižšie uvedenom formulári, poštou alebo osobne na adresu Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava č.9, 027 41 Oravský Podzámok; alebo na e-mail: veduca.marketing@oravskemuzeum.sk

Osoby, ktoré koordinujú verejné konzultácie, sú:

z poľskej strany:

 • Okresné kultúrne stredisko v Nowom Targu- Tadeusz Watycha tel.: +48 600 408 492 e-mail: reklama@nowotarski.pl
 • Obec Strumień – Ewa Kuboszek-Owsiany vedúca oddelenia rozvoja a propagácie tel.33 8 570 182, e-mail: sekretariat@um.strumien.pl

zo slovenskej strany:

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava –  PaedDr. Mária Jagnešáková, tel.: +421 43 581 61 16, e-mail: veduca.marketing@oravskemuzeum.sk

Srdečne Vás pozývame na zapojenie sa do konzultácií.

_______________________________________________________________________________________

Koncepcia projektu pod názvom Podhalie, Orava a oblasť Tešínska – udržateľný cestovný ruch poľsko-slovenského pohraničia založený na prírodných a kultúrnych hodnotách“ je pripravovaná v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027.

Priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie

Špecifický cieľ: Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie.

 Hlavný cieľ projektu:

Posilnenie hospodárskeho rozvoja poľsko-slovenského pohraničia na základe dostupného prírodného a kultúrneho dedičstva.

 Konkrétne ciele:

 1. Rozvoj spoločných poľsko-slovenských turistických ponúk v oblasti prírodného a kultúrneho dedičstva.
 2. Podpora cezhraničných tematických trás (Múzeum lyžovania – Oravský hrad; Obec Strumień – Oravský hrad).
 3. Zvyšovanie úlohy kultúry v poľsko-slovenskom pohraničí prostredníctvom rozvoja cezhraničného cestovného ruchu.

Partneri projektu:

Vedúci partner: Okresné kultúrne stredisko v Nowom Targu

Partner projektu na poľskej strane: Obec Strumień

Partner projektu zo slovenskej strany: Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava

Cieľové skupiny

– obyvatelia a turisti poľsko-slovenského pohraničia

– žiaci a študenti (vrátane športových škôl)

– tesári, rezbári, kováči a záujemcovia o túto tému

– milovníci prírody a miestnej kultúry

 Oblasť realizácie projektu

Na poľskej strane: Sliezske a Malopoľské vojvodstvo, tešínsky a novotarský okres, obec Strumień a obec Czarny Dunajec

Na slovenskej strane: Žilinský kraj, okres Dolný Kubín, obec Oravský Podzámok

 Predpokladaný rozpočet projektu: 4 032 598,53 EUR vrátane:

Okresné kultúrne stredisko v Novom Targu, cca 2 200 000,00 EUR

Obec Strumień 203 700,00 EUR

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava cca 1 628 898,53 EUR

Plánovaný termín realizácie: jún 2024 – máj 2026.

 Vecná úloha č.1 Vznik cezhraničných tematických trás

Investičné aktivity:

 1. Okresné kultúrne stredisko v Nowom Targu

Úloha zahŕňa vytvorenie chodníka týkajúceho sa kultúrneho dedičstva v lokalite Orava-Podhale, bohatého na prírodné zdroje geotermálnych vôd a rašelinísk. Vznikne aj náučný chodník Podhalie – Orava – oblasť Tešínska, ktorý bude propagovať zdravý spôsob trávenia voľného času. V týchto oblastiach sa nachádzajú rašeliniská a zdroje soľankovej vody. Chodníky budú vhodne označené a budú na nich osadené informačné tabule. Okresné kultúrne stredisko vybuduje objekty cestovného ruchu určené aj na rekreáciu „Centrum cezhraničnej spolupráce“, kde sa budú nachádzať: konferenčná a výstavná sála, turistické centrum a prístrešok pre autá spolu s technickou a stavebnou infraštruktúrou. Investícia sa bude nachádzať priamo na Ceste okolo Tatier v Chochołówe. Tieto budovy budú slúžiť na: expozíciu týkajúcu sa okrem iného obce Chocholow – strediska goralského zrubového staviteľstva rozdelenú na: tesárstvo, kováčstvo a ďalšie oblasti, ktoré súvisia s regiónom t.j. expozícia športu (v ktorej sa predstavia siluety športovcov z Podhalia, najmä Chocholowa a starý lyžiarsky výstroj – lyže, topánky, viazanie, ale aj fragmenty prenosov z lyžiarskych pretekov), drevorezba s motívmi hôr a goralská kultúra. V rámci úlohy vznikne aj Turistické informačné centrum, ktoré bude prevádzkovať Okresné kultúrne stredisko v Nowom Targu.

 1. Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava zrealizuje:
 • komplexnú rekonštrukciu II. hradnej brány,
 • obnovu kamennej Gloriety,
 • výstavbu funkčného padacieho mosta,
 • novú interaktívnu multimediálnu expozíciu prírody v Paláci Jána z Dubovca.
 1. Obec Strumień
 • vybuduje v areáli Mestského strediska kultúry a rekreácie v Strumieni objekt drobnej architektúry – soľankovú vežu,
 • vybuduje priestor pre vonkajšie podujatia v Mestskom stredisku kultúry a rekreácie v Strumieni s potrebným inventárom.

Vecná úloha č.2 Budovanie/vytvorenie poľsko-slovenskej turistickej ponuky na 365 dní v roku

 1. Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava
 • vytvorenie AR aplikácie padacieho mostu a obranného systému hradu (vizualizácia obranného systému Oravského hradu a ukážka fungovania padacieho mostu, 3D animácia obranného systému), investície a turistické atrakcie zrealizované v rámci projektu partnermi

2.Obec Strumień

 • vydanie propagačného materiálu propagujúceho turistické atrakcie partnerov

Vecná úloha č.3 Stretnutie troch kultúr

Mäkké aktivity

 1. Okresné kultúrne stredisko v Nowom Targu
 • organizácia podujatia „Od doštičky do izbičky”
 • prezentácia kultúry Podhalia, Oravy i oblasti Tešínska

 

2. Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava

 • organizácia podujatiaj na Oravskom hrade pod názvom „Turnaj Jána z Dubovca”
 • organizácia Slávnostného koncertu vážnej hudby na Veľkej terase Oravského hradu
 • propagačné video z podujatia Turnaj Jána z Dubovca a obnovených expozícií a propagácia v médiach a na sociálnych sieťach

 

3. Obec Strumień

 • organizácia podujatia „Farby tradície – poľsko-slovenské stretnutie regionálneho umenia“ a oficiálne otvorenie soľankovej veže
 • organizácia medzinárodného filmového pikniku pod názvom „Kultúra v obrázkoch“

Vecná úloha č.4 Komunikácia – povinná úloha

 • propagačné aktivity zahrňujúce: informačné tabule, nákup reklamných predmetov, propagačná kampaň projektu min. 3,

Formulár na verejnú konzultáciu

Zhrnutie procesu participácie