VR film o Oravskom hrade a historických kostýmoch

Interreg PL SK        logo om zlate

Oravský Podzámok 4. február 2021 –  Oravské múzeum v rámci mikroprojektu „Odhaľovanie sprístupňovaním – spoznávame dedičstvo pohraničia Poľska a Slovenska“ č. INT/ET/TAT/III/B/0238, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v Programe cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A- PL-SK 2014-2020 realizovalo na Oravskom hrade natáčanie krátkeho VR filmu o Oravskom hrade a historických kostýmoch. Film v podobe aplikácie vo VR okuliaroch prezentuje hradné priestory a je obohatený o dobové scény, ktoré autenticky približujú život v dávnej minulosti. Návštevníci si budú môcť film pozrieť cez VR okuliare, ktoré boli taktiež zakúpené prostredníctvom projektu. Skrátená 2D verzia filmu bude pre návštevníkov prístupná prostredníctvom TV zakúpenej v rámci mikroprojetu v najvyššej časti Oravského hradu v Citadele.  Myšlienka o natočení VR filmu vznikla so zreteľom na osoby so špeciálnymi potrebami, ktoré sa kvôli náročnému terénu a mnohým schodom nedokážu dostať do hradného areálu.  Cez VR okuliare si návštevníci budú môcť pozrieť hradné priestory v jeho plnej kráse  v obnovenej renesančnej budove, ktorú chceme sprístupniť osobám so špeciálnymi potrebami ešte túto letnú turistickú sezónu.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Galéria fotografií z realizácie filmu