Odhaľovanie sprístupňovaním – spoznávame dedičstvo pohraničia Poľska a Slovenska

LOGO INTERREG logo czarny dunajeclogo om zlate

 

Projekt „Odhaľovanie sprístupňovaním – spoznávame dedičstvo pohraničia Poľska a Slovenska“ bol schválený monitorujúcim výborom v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Názov projektu: Odhaľovanie sprístupňovaním – spoznávame dedičstvo pohraničia Poľska a Slovenska

Číslo projektu: INT/ET/TAT/1/III/B/0238

Hlavný cezhraničný partner: Gmina Czarny Dunajec

Realizácia projektu: 1.marc 2020 – 28.február 2021

Celková hodnota projektu: 128 253,03 €

 Suma pre OM: 36 491,64

EFRR: 28 452,53 € / 77,97%

ŠR: 3 649,16 € / 10%

ŽSK: 4 389,95 € /12,03%

 

Cieľ projektu:

Úlohou projektu je zachovať a sprístupniť  ťažko dostupné unikátne kultúrne a prírodné „atrakcie“, ktorými sú Oravsko-novotarské rašeliniská a Oravský hrad. Predmetný cieľ bude realizovaný prostredníctvom moderných a klasických foriem sprístupňovania. V rámci projektu bude na poľskej strane prebiehať výstavba cyklotrasy, osadenie ďalekohľadu, dvoch multimediálnych informačných totemov a informačnej tabule. Na slovenskej strane bude v rámci projektu zakúpený multimediálny informačný totem, poskytujúci informácie o rôznych atrakciách v regióne Orava na poľskej aj slovenskej strane hranice. Nasledovne bude na Oravskom hrade natáčaný krátky film pomocou VR 360 techniky, ktorá dokáže návštevníkom priblížiť reálny pohľad na miestnosti, ktoré nie sú bežne prístupné. V rámci tohto bodu budú zakúpené aj tri kusy VR okuliarov vďaka, ktorým bude možné film vzhliadnuť. Projekt umožní aj zakúpenie LCD televízora, ktorý bude umiestnený v Citadele Oravského hradu a bude na ňom premietaný predmetný film.

Projekt návštevníkom ponúkne moderný spôsob spoznávania prírodných a kultúrnych hodnôt Poľsko-slovenského pohraničia, čím sa zvýši atraktivita a konkurencieschopnosť pohraničného regiónu.

Oravské múzeum bude v rámci projektu realizovať:

Zakúpenie multimediálneho informačného totemu

  • Vytvorenie VR 360 filmu o bežne nedostupných častiach Oravského hradu
  • Zakúpenie 3 okuliarov VR 360, ktoré umožnia premietanie predmetného filmu v obnovenej budove RTO
  • Zakúpenie LCD televízora, ktorý bude osadený v Citadele Oravského hradu