Kontakty

Správa Oravského hradu

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava – Oddelenie správy Oravského hradu
Administratívna budova č. 2
Oravský Podzámok
027 41

Meno E-mail Telefón
Bc. Jozef Veličvedúci Odd. správy hradu spravahradu@oravskemuzeum.sk +421 905 747 545
+421 43 5816121
Mgr.art. Lenka Červeňováreštaurátorka restauratorka@oravskemuzeum.sk +421 43 5816123
Mgr. Andrea Výškrabkovákonzervátorka +421 43 5816121
Mgr. Branislav Zelinkasprávca budov spravca@oravskemuzeum.sk +421 905 240 321
+421 43 5816115
Jozef Velič st.konzervátor +421 43 5816121
Ján Skubeňreferent BOZP, PO, CO bozpo@oravskemuzeum.sk +421 43 5816115
Marián Biňasúdržbár +421 43 5816125
Strážna služba Oravského hradu +421 915 650 397
+421 43 5816111