Kontakty

Správa Oravského hradu

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava – Oddelenie správy Oravského hradu
Administratívna budova č. 2
Oravský Podzámok
027 41

Meno E-mail Telefón
Bc. Jozef Veličvedúci odd. Správy hradu spravahradu@oravskemuzeum.sk +421 905 747 545
+421 43 58161 21
Mgr.art. Lenka Červeňováreštaurátorka restauratorka@oravskemuzeum.sk +421 43 58161 23
Mgr. Andrea Výškrabkovákonzervátorka +421 43 58161 21
Mgr. Branislav Zelinkasprávca budov spravca@oravskemuzeum.sk +421 905 240 321
+421 43 58161 42
Jozef Velič st.konzervátor +421 43 5816121
Marián Biňasúdržbár +421 43 5816125
Strážna služba Oravského hradu +421 915 650 397
+421 43 5816111

Oznam/annoucement/ogłoszenie

SK:

Vážení návštevníci!

Na základe aktuálnej situácie na Slovensku spojenej s potenciálnou nákazou COVID 19 (koronavírus) sú s platnosťou od 11.3.2020 až do odvolania Oravský hrad, Oravská lesná železnica a Čaplovičova knižnica zatvorené.

Za pochopenie ďakujeme.

ENG:

Dear visitors!

Due to the situation in Slovakia in case COVID 19 (Coronavirus) will be the Orava Castle, Orava Forest Railway and Čaplovičian Bibliotheque from 11.3.2020 until recall for the visitors closed.

Thank you for your understanding.

PL:

Szanowni zwiedzający!

W związku z aktualną sytuacją na Słowacji wynikającą z potencjalnego zakażenia COVID 19 (Koronawirus) są Zamek orawski, orawska Kolejka Leśna i Biblioteka Čaploviča  od 11.3.2020 aż do odwołania zamknięte.

Dziękujemy za wyrozumiałość.