Kontakty

Správa Oravského hradu

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava – Oddelenie správy Oravského hradu
Administratívna budova č. 2
Oravský Podzámok
027 41

Meno E-mail Telefón
Bc. Jozef Veličvedúci odd. Správy hradu spravahradu@oravskemuzeum.sk +421 905 747 545
+421 43 58161 21
Mgr.art. Lenka Červeňováreštaurátorka restauratorka@oravskemuzeum.sk +421 43 58161 23
Mgr. Andrea Výškrabkovákonzervátorka +421 43 58161 21
Mgr. Branislav Zelinkasprávca budov spravca@oravskemuzeum.sk +421 905 240 321
+421 43 58161 42
Jozef Velič st.konzervátor +421 43 5816121
Marián Biňasúdržbár +421 43 5816125
Strážna služba Oravského hradu +421 915 650 397
+421 43 5816111

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.