Kontakty

Správa Oravského hradu

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava – Oddelenie správy Oravského hradu
027 41 Oravský Podzámok č.9

MenoE-mailTelefón
Bc. Jozef Veličzástupca riaditeľky, vedúci odd. Správy hraduspravahradu@oravskemuzeum.sk+421 905 747 545
+421 43 58161 21
Mgr.art. Lenka Červeňováreštaurátorkarestauratorka@oravskemuzeum.sk+421 43 58161 23
Mgr. Andrea Výškrabkovákonzervátorka+421 43 58161 21
Mgr. Branislav Zelinkasprávca budovspravca@oravskemuzeum.sk+421 905 240 321
+421 43 58161 42
Marián Biňasúdržbár+421 43 5816125
Mgr. Peter Brtkoúdržbár+421 43 5816125
Jaroslav Martausúdržbár+421 43 5816125
Strážna služba Oravského hradu+421 915 650 397
+421 43 5816111