Kontakty

Oddelenie marketingu

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava – Oddelenie marketingu
Administratívna budova č. 2
Oravský Podzámok
027 41

MenoE-mailTelefón
Mgr. Eva Samčíkovávedúca oddeleniaveduca.marketing@oravskemuzeum.sk+421 43 581 61 19,
+421 908 908 595
Bc. Michaela Babinskámanažérka predajamarketing@oravskemuzeum.sk+421 43 581 61 53
Mgr. Zuzana Ivanovamanažér propagácie/ projektový asistentpropagacia@oravskemuzeum.sk+421 43 581 61 54
Mgr. Miroslava Murínovákultúrna manažérkainformacie@oravskemuzeum.sk+421 43 581 61 52