Kontakty

Menný zoznam

Menný zoznam zamestnancov
Meno E-mail Telefón
Babinská, Michaela, Bc.manažérka predaja marketing@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 53
Belicaj, Jaroslavrušňovodič, správca OLŽ olz@oravskemuzeum.sk 0905 500 646
Beňušová, Elena, PhDr.etnografka etnografia@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 18
Biňas, Mariánúdržbár +421 43 581 61 25
Branický, Vladimírrušňovodič, traťmajster, zástupca správcu OLŽ olz@oravskemuzeum.sk +421 905 500 646
Brtko, Peter, Mgr.údržbár +421 43 581 61 25
Martvoň, Matejmanažér propagácie propagacia@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 54
Červeňová, Lenka, Mgr. art.reštaurátorka restauratorka@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 23
Ferenčík, Jozefrušňovodič, sprievodca (Oravská lesná železnica) olz@oravskemuzeum.sk 0905 500 646
Floreková, Iveta, Mgr.zástupkyňa riaditeľky, vedúca
Odd. odborných činností,
historička
historia@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 12
Goláková, Margitalektorka (Expozícia Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy a Expozícia Mila Urbana) +421 907 114 021
Grebáč, Peter, Ing.investičný technik peter.grebac@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 17
Hepfelová, Štefániaúčtovníčka, správkyňa majetku pokladna@oravskemuzeum.sk +421 43 586 47 80
Chmelík, Martin, PhDr.historik militaria@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 42
Ileninová, Katarína, Mgr.vedúca Literárnovedného
oddelenia, knihovníčka
biblioteka@oravskemuzeum.sk +421 43 586 47 80
Ivanova, Zuzana, Mgr.prekladateľka,
projektová asistentka
zuzana.ivanova@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 55
Jedláková, Renata, Mgr. knihovníčka bibliotekadk@oravskemuzeum.sk +421 43 586 47 80
Jurigová, Emíliapokladníčka (Oravský hrad) rezervacie@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 51
Kašáková, Máriasprievodkyňa (Oravský hrad) rezervacie@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 51
Korytárová Lofajová, Daša, Mgr., PhD.literárna historička literarne@oravskemuzeum.sk +421 43 586 47 80
Kubicová, Mária, Mgr.vedúca Ekonomického
oddelenia, ekonómka
ekonom@oravskemuzeum.sk +421 43 586 47 80
Kuhajdová, Antóniadokumentátorka, lektorka (Čaplovičova knižnica, Literárna expozícia P. O. Hviezdoslava a Florinov dom) lektordk@oravskemuzeum.sk
Kulášová, Erika, PhDr.etnografka narodopis@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 18
Lofajová Danielová, Barbora, Mgr.archeologička,
projektová manažérka
archeologia@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 15
Michalicová, Martinapokladňa, suveníry (Oravská lesná železnica) pokladnaolz@oravskemuzeum.sk 0905 500 646
Murínová, Miroslava, Mgr.kultúrna manažérka informacie@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 52
Náčinová, Natáliapokladníčka (Oravský hrad) rezervacie@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 51
Náhla, Janafinančná účtovníčka ormuzdk@vuczilina.sk +421 43 586 47 80
Porubčinová, Zdenka, PhDr., CSc.literárna historička +421 43 586 47 80
Reguliová, Máriadokumentátorka +421 43 581 61 20
Removčíková, Oľga, RNDr.botanička, geologička priroda@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 32
Samčíková, Eva, Mgr.vedúca Oddelenia marketingu veduca.marketing@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 19
Strážna služba Oravského hradu +421 915 650 397
Strečoková, Ivetaasistentka riaditeľky,
mzdová účtovníčka
muzeum@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 19
Tomáň, Peter, Ing.botanik, zoológ mykologia@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 42
Velič, Jozef (ml.), Bc.správca Oravského hradu spravahradu@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 21
Velič, Jozef (st.)konzervátor +421 43 581 61 21
Výškrabková, Andrea, Mgr.konzervátorka andrea.vyskrabkova@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 21
Zelinka, Branislav, Mgr.správca budov spravca@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 42

Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte nás tu:

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.