Kontakty

Menný zoznam

Menný zoznam zamestnancov
Meno E-mail Telefón
Babinská, Michaela, Bc.manažérka predaja marketing@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 53
Belicaj, Jaroslavrušňovodič, správca OLŽ olz@oravskemuzeum.sk 0905 500 646
Beňušová, Elena, PhDr.etnografka etnografia@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 18
Biňas, Mariánúdržbár +421 43 581 61 25
Branický, Vladimírrušňovodič, traťmajster, zástupca správcu OLŽ olz@oravskemuzeum.sk +421 905 500 646
Brtko, Peter, Mgr.údržbár +421 43 581 61 25
Martvoň, Matejmanažér propagácie propagacia@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 54
Červeňová, Lenka, Mgr. art.reštaurátorka restauratorka@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 23
Ferenčík, Jozefrušňovodič, sprievodca (Oravská lesná železnica) olz@oravskemuzeum.sk 0905 500 646
Floreková, Iveta, Mgr.zástupkyňa riaditeľky, vedúca
Odd. odborných činností,
historička
historia@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 12
Goláková, Margitalektorka (Expozícia Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy a Expozícia Mila Urbana) +421 907 114 021
Grebáč, Peter, Ing.investičný technik peter.grebac@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 17
Šuttová, Adrianaúčtovníčka, správkyňa majetku pokladna@oravskemuzeum.sk +421 43 586 47 80
Chmelík, Martin, PhDr.historik militaria@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 42
Ileninová, Katarína, Mgr.vedúca Literárnovedného
oddelenia, knihovníčka
biblioteka@oravskemuzeum.sk +421 43 586 47 80
Ivanova, Zuzana, Mgr.prekladateľka,
projektová asistentka
zuzana.ivanova@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 55
Jedláková, Renata, Mgr. knihovníčka bibliotekadk@oravskemuzeum.sk +421 43 586 47 80
Jurigová, Emíliapokladníčka (Oravský hrad) rezervacie@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 51
Kašáková, Máriasprievodkyňa (Oravský hrad) rezervacie@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 51
Korytárová Lofajová, Daša, Mgr., PhD.literárna historička literarne@oravskemuzeum.sk +421 43 586 47 80
Kubicová, Mária, Mgr.vedúca Ekonomického
oddelenia, ekonómka
ekonom@oravskemuzeum.sk +421 43 586 47 80
Kuhajdová, Antóniadokumentátorka, lektorka (Čaplovičova knižnica, Literárna expozícia P. O. Hviezdoslava a Florinov dom) lektordk@oravskemuzeum.sk
Kulášová, Erika, PhDr.etnografka narodopis@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 18
Lofajová Danielová, Barbora, Mgr.archeologička,
projektová manažérka
archeologia@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 15
Michalicová, Martinapokladňa, suveníry (Oravská lesná železnica) pokladnaolz@oravskemuzeum.sk 0905 500 646
Murínová, Miroslava, Mgr.kultúrna manažérka informacie@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 52
Náčinová, Natáliapokladníčka (Oravský hrad) rezervacie@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 51
Náhla, Janafinančná účtovníčka ormuzdk@vuczilina.sk +421 43 586 47 80
Porubčinová, Zdenka, PhDr., CSc.literárna historička +421 43 586 47 80
Reguliová, Máriadokumentátorka +421 43 581 61 20
Removčíková, Oľga, RNDr.botanička, geologička priroda@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 32
Samčíková, Eva, Mgr.vedúca Oddelenia marketingu veduca.marketing@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 19
Strážna služba Oravského hradu +421 915 650 397
Strečoková, Ivetaasistentka riaditeľky,
mzdová účtovníčka
muzeum@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 19
Tomáň, Peter, Ing.botanik, zoológ mykologia@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 42
Velič, Jozef (ml.), Bc.správca Oravského hradu spravahradu@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 21
Velič, Jozef (st.)konzervátor +421 43 581 61 21
Výškrabková, Andrea, Mgr.konzervátorka andrea.vyskrabkova@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 21
Zelinka, Branislav, Mgr.správca budov spravca@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 42

Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte nás tu: