Kontakty

Menný zoznam

Menný zoznam zamestnancov
Meno E-mail Telefón
Babinská, Michaela, Bc.manažérka predaja marketing@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 53
Belicaj, Jaroslavrušňovodič, zástupca správcu OLŽ olz@oravskemuzeum.sk 0905 500 646
Beňušová, Elena, PhDr.etnografka etnografia@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 18
Biňas, Mariánúdržbár +421 43 581 61 25
Branický, Vladimírrušňovodič, traťmajster olz@oravskemuzeum.sk +421 905 500 646
Brtko, Peter, Mgr.údržbár +421 43 581 61 25
Martvoň, Matejmanažér propagácie propagacia@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 54
Červeňová, Lenka, Mgr. art.reštaurátorka restauratorka@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 23
Ferenčík, Jozefrušňovodič, sprievodca (Oravská lesná železnica) olz@oravskemuzeum.sk 0905 500 646
Floreková, Iveta, Mgr.zástupkyňa riaditeľky, vedúca
Odd. odborných činností,
historička
historia@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 12
Goláková, Margitalektorka (Expozícia Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy a Expozícia Mila Urbana) +421 907 114 021
Grebáč, Peter, Ing.investičný technik peter.grebac@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 17
Hepfelová, Štefániaúčtovníčka, správkyňa majetku pokladna@oravskemuzeum.sk +421 43 586 47 80
Chmelík, Martin, PhDr.historik militaria@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 42
Ileninová, Katarína, Mgr.vedúca Literárnovedného
oddelenia, knihovníčka
biblioteka@oravskemuzeum.sk +421 43 586 47 80
Ivanova, Zuzana, Mgr.prekladateľka,
projektová asistentka
zuzana.ivanova@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 55
Jedláková, Renata, Mgr. knihovníčka bibliotekadk@oravskemuzeum.sk +421 43 586 47 80
Jurigová, Emíliapokladníčka (Oravský hrad) rezervacie@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 51
Kašáková, Máriasprievodkyňa (Oravský hrad) rezervacie@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 51
Korytárová Lofajová, Daša, Mgr., PhD.literárna historička literarne@oravskemuzeum.sk +421 43 586 47 80
Kubicová, Mária, Mgr.vedúca Ekonomického
oddelenia, ekonómka
ekonom@oravskemuzeum.sk +421 43 586 47 80
Kuhajdová, Antóniadokumentátorka, lektorka (Čaplovičova knižnica, Literárna expozícia P. O. Hviezdoslava a Florinov dom) lektordk@oravskemuzeum.sk
Kulášová, Erika, PhDr.etnografka narodopis@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 18
Lofajová Danielová, Barbora, Mgr.archeologička,
projektová manažérka
archeologia@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 15
Michalicová, Martinapokladňa, suveníry (Oravská lesná železnica) pokladnaolz@oravskemuzeum.sk 0905 500 646
Murínová, Miroslava, Mgr.kultúrna manažérka informacie@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 52
Náčinová, Natáliapokladníčka (Oravský hrad) rezervacie@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 51
Náhla, Janafinančná účtovníčka ormuzdk@vuczilina.sk +421 43 586 47 80
Porubčinová, Zdenka, PhDr., CSc.literárna historička +421 43 586 47 80
Reguliová, Máriadokumentátorka +421 43 581 61 20
Removčíková, Oľga, RNDr.botanička, geologička priroda@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 32
Sabaka, Jánsprávca Oravskej lesnej
železnice, rušňovodič
olz@oravskemuzeum.sk 0905 500 646
Samčíková, Eva, Mgr.vedúca Oddelenia marketingu veduca.marketing@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 19
Strážna služba Oravského hradu +421 915 650 397
Strečoková, Ivetaasistentka riaditeľky,
mzdová účtovníčka
muzeum@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 19
Tomáň, Peter, Ing.botanik, zoológ mykologia@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 42
Velič, Jozef (ml.), Bc.správca Oravského hradu spravahradu@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 21
Velič, Jozef (st.)konzervátor +421 43 581 61 21
Výškrabková, Andrea, Mgr.konzervátorka andrea.vyskrabkova@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 21
Zelinka, Branislav, Mgr.správca budov spravca@oravskemuzeum.sk +421 43 581 61 42

Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte nás tu:

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.