Literárna expozícia P. O. Hviezdoslava

Dňa 13. novembra 1954, v deň 33. výročia Hviezdoslavovho pohrebu,  bolo oficiálne otvorené Literárne múzeum P. O. Hviezdoslava. Sídlom múzea a literárnej expozície P. O. Hviezdoslava sa stala historická budova Čaplovičovej knižnice na Hviezdoslavovom námestí v Dolnom Kubíne. Oproti budove Čaplovičovej knižnice sa nachádza dom, v ktorom počas pobytu v Dolnom Kubíne Hviezdoslav žil.

Literárne múzeum, nazývané aj Hviezdoslavovo múzeum, bolo v roku 1980 zlúčené s Oravským vlastivedným múzeum a vzniklo Oravské múzeum, pod ktoré patrí literárna expozícia P. O. Hviezdoslava dodnes.

Literárna expozícia v troch miestnostiach približuje život a tvorbu jedného z najvýznamnejších realistických, lyricko-epických autorov slovenskej literatúry z prelomu 19. a 20. storočia – básnika, dramatika, prekladateľa a advokáta Pavla Országha Hviezdoslava (2.2. 1849 Vyšný Kubín – 8.11. 1921 Dolný Kubín). Textový a obrazový materiál je doplnený originálnymi osobnými pamiatkami z pozostalosti básnika Pavla Országha Hviezdoslava.  Je to jeho pracovňa, časť salónu, odev, dary k životným jubileám a množstvo predmetov osobnej potreby. Expozíciu dopĺňajú art protisy akad. maliarky Evy Trizuljakovej, inšpirované Hviezdoslavovým lyrickým cyklom Krvavé sonety a dobový nábytok.

Pred budovou Čaplovičovej knižnice sa nachádza monumentálne dielo akad. sochára Fraňa Štefunku, bronzová socha P. O. Hviezdoslava v nadživotnej veľkosti. Vedľa sochy sú štyri ležaté kvádre s reliéfnou výzdobou a textami zo štyroch oblastí Hviezdoslavovej tvorby.

Otváracie hodiny

Vážení návštevníci!

 Na základe  rozhodnutia vlády SR o uvoľnenie opatrení spojených s COVID 19 Vám oznamujeme, že Literárna expozícia P. O. Hviezdoslava a expozícia Čaplovičovej knižnice Oravského múzea v Dolnom Kubíne sú pre verejnosť otvorené v pracovných dňoch Po – Pi v čase 8.00 – 16.00 h.

Vstupy do oboch expozícií sú v časoch: 8.00h, 9.00h, 10.00 h, 11.00 h, 12.00 h, 13.00 h, 14.00 h, 15.00h, 15.30 h.

 Pri prehliadke expozícií dodržiavajte prosím platné protiepidemické opatrenia: rúško/prekrytie tváre, použitie dezinfekcie v budove a dodržiavanie bezpečného rozostupu. ĎAKUJEME za pochopenie.


 

1.11. - 30.4.Otváracie hodiny1.5.-30.10.Otváracie hodiny
pondelok - piatok8.00 - 16.00 hpondelok - piatok8.00 - 16.00 h
sobota - nedeľalen vopred ohlásené skupinysobota - nedeľalen vopred ohlásené skupiny

Vstupné

Typ vstupenkyCenaZvýhodnené vstupné (Literárna expozícia P.O.H. + Expozícia Čaplovičovej knižnice)
Deti do 6 r.ZdarmaZdarma
Deti nad 6 r., študenti, dôchod., ŤZP1,00 €1,50 €
Dospelí2,00 €2,50 €
Rodinné vstupné
Typ vstupenkyCena
2 dospelí + 3 a viac detí*6,00 €
+ každé ďalšie dieťa*Zdarma

*dieťa vo veku od 6 do 15 rokov, ktoré sa preukáže platným dokladom – cestovný pas, preukaz poistenca

Poskytované zľavy

  • Deti do 6 rokov majú vstup do expozície voľný, okrem vstupu na kultúrne podujatie, ktoré je spoplatnené.
  • Žiaci a študenti základných a stredných škôl majú zľavu 50% zo vstupného na základe veku (do 15 rokov), ktorí sa preukážu platným cestovným pasom alebo preukazom poistenca.
  • Študenti stredných a vysokých škôl majú 50% zľavu iba na základe platného preukazu ISIC alebo študentského preukazu.
  • Dôchodcovia majú nárok na 50% zľavu na základe predloženého OP alebo cestovného pasu od 60 rokov.
  • Ťažko zdravotne postihnutí majú nárok na 50% zľavu na základe platného preukazu ŤZP.
  • ŤZP-S-sprievod majú 100% zľavu na základe platného preukazu.

Kontakt

Ako sa k nám dostanete