Hájovňa pod Babou horou

Idylické miesto v lone oravskej prírody pod majestátnou Babou horou je spojené s osobami dvoch významných predstaviteľov slovenskej literatúry.  V 80. rokoch 19. storočia sa okolitou prírodou často prechádzal básnik Pavol Országh Hviezdoslav a hľadal inšpiráciu k svojmu dielu Hájnikova žena. Začiatkom 20. storočia sa toto miesto stalo rodiskom a inšpiráciou ďalšieho významného predstaviteľa slovenskej literatúry, Mila Urbana. V areáli hájovne v Rovniach sú preto inštalované dve literárne expozície Oravského múzea. V hájovni sa nachádza literárna expozícia venovaná azda najznámejšiemu dielu Pavla Országha Hviezdoslava, Hájnikova žena.  Druhá literárna expozícia je venovaná jednému z najvýznamnejších reprezentantov modernej slovenskej literatúry, Milovi Urbanovi.

Expozícia Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy

Literárna expozícia bola sprístupnená v októbri 1979 v rámci 25. Hviezdoslavovho Kubína. Išlo o prvé skutočne literárne múzeum na Slovensku, venované konkrétnemu dielu básnika. Expozícia chce na jednej strane predstaviť prostredie, v ktorom básnik čerpal inšpiráciu a na druhej strane približuje dielo Hájnikova žena od jeho vzniku, prvého vydania tlačou cez všetky doterajšie vydania a odraz v iných umeniach.

Popis expozície:

  • Vstupný priestor do expozície – pitvor aj predná izba je štylizovanou rekonštrukciou pôvodného obytného priestoru hájnickej rodiny. Ďalšia miestnosť sprítomňuje básnika a jeho dielo cez pracovný kútik s rukopismi na pracovnom stole. Nechýba ani povestná pelerína, charakteristická časť odevu Pavla Országha Hviezdoslava. Pracovňu dopĺňajú artprotisy akad. maliarky Evy Trizuljakovej.
  • Stredná miestnosť predstavuje dielo Hájnikova žena v knižnej podobe. Približuje martinské prostredie, ktoré uviedlo Hájnikovu ženu po prvýkrát v Slovenských pohľadoch i ďalšie reedície a preklady Hájnikovej ženy.
  • Poslednú miestnosť možno označiť ako prezentáciu Hájnikovej ženy cez výtvarné, dramatické a filmové spracovanie. Hájnikovu ženu vo výtvarnom umení predstavujú viacerí maliari a ilustrátori (Ľ. Fulla, M. Benka). Súčasťou expozície je možnosť multimediálnej prezentácie Hviezdoslavovej tvorby.

V pôvodnej hájovni, ktorú navštevoval P. O. Hviezdoslav, zničenej požiarom v roku 1912 (na jej základoch bola postavená súčasná budova) sa v roku 1904 narodil prozaik Milo Urban. Jemu je venovaná expozícia v susednom objekte, ktorý patrí do areálu hájovne.

Expozícia Mila Urbana

Hájovňa v Rovniach je rodiskom Mila Urbana, spisovateľa, publicistu i prekladateľa. Orave zostal verný napriek všetkým životným peripetiám a neustále sa na ňu „vracal“ nielen vo svojej tvorbe.
Súčasná expozícia nadviazala na predchádzajúcu výstavu venovanú autorovi.

Popis expozície:

  • Pri vstupe do expozície sa stretneme s „horou“, v ktorej je symbolicky zasadený portrét Mila Urbana. Kalendárium, charakteristika neľahkej doby, v ktorej žil, je prierezom najdôležitejších momentov jeho života i tvorby. Inovatívnym prvkom je svetelná vitrína – obrazová kronika života Mila Urbana. Zaujímavá je kópia „pracovne“ z čias pobytu v Chorvátskom Grobe, časť venovaná neprekonateľnému dielu Živý bič i novinárskej a prekladateľskej práci. Taktiež nechýbajú predmety z osobnej pozostalosti Mila Urbana.

Otváracie hodiny

Posledný lektorovaný vstup do expozícií je utorok až sobota o 14:30 hod. a v nedeľu o 15:30 hod.


Vážení návštevníci,

oznamujeme Vám, že v mesiaci október sú otváracie hodiny v týchto literárnych expozíciách Oravského múzea nasledovné:

expozícia Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy a expozícia Mila Urbana v Oravskej Polhore v dňoch Ut – So: 9.00 – 15.30 h.; Ne: 10.00 – 16.30 h.

Zároveň Vám oznamujeme , že vo štvrtok 17. októbra 2019 budú z dôvodu odstávky elektrickej energie uvedené expozície zatvorené.

Ďakujeme za pochopenie.

23.4.-30.9.
Deň Otváracie hodiny
Pondelok Zatvorené
Utorok - sobota 9.00 - 16.00h
Nedeľa 10.00 - 17.00h
1.10.-31.10.
Pondelok Zatvorené
Utorok - sobota 9.00 - 15.30h
Nedeľa 10.00 - 16.30h
Vstupné
Typ vstupenky Expozícia Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy - cena Expozícia Mila Urbana - cena Zvýhodnené vstupné do oboch expozícií - cena
Deti do 6 r. Zdarma Zdarma Zdarma
Deti nad 6 r., študenti, dôchod., ŤZP 1,00 € 1,00 € 1,50 €
Dospelí 2,00 € 2,00 € 2,50 €
Školské výlety - - 1,00 €
Rodinné vstupné
Typ vstupenky Expozícia Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy - cena Expozícia Mila Urbana - cena
2 dospelí + 3 a viac detí* 6,00 € 6,00 €
+ každé ďalšie dieťa* Zdarma Zdarma

*dieťa vo veku od 6 do 15 rokov, ktoré sa preukáže platným dokladom – cestovný pas, preukaz poistenca

Poskytované zľavy

  • Deti do 6 rokov majú vstup do expozície voľný, okrem vstupu na kultúrne podujatie, ktoré je spoplatnené.
  • Žiaci a študenti základných a stredných škôl majú zľavu 50% zo vstupného na základe veku (do 15 rokov), ktorí sa preukážu platným cestovným pasom alebo preukazom poistenca.
  • Študenti stredných a vysokých škôl majú 50% zľavu iba na základe platného preukazu ISIC alebo študentského preukazu.
  • Dôchodcovia majú nárok na 50% zľavu na základe predloženého OP alebo cestovného pasu od 60 rokov.
  • Ťažko zdravotne postihnutí majú nárok na 50% zľavu na základe platného preukazu ŤZP.
  • ŤZP-S-sprievod majú 100% zľavu na základe platného preukazu.

Mapa a kontakt

Kontakt

Z dôvodu chýbajúceho internetového pripojenia je možná iba telefonická rezervácia.

Telefón

+421 907 114 021

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža. Trasa Malého okruhu sa nemení, Veľký okruh počas trvania prác nebude prístupný.῾

Announcement

EN:

Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon. The route of the Small tour will not change, but the Big tour will be inaccessible.

Informacja

PL:

Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna. Trasa Małej pętli zwiedzanie nie ulegnie zmianie, natomiast Duża pętla będzie wyłączona ze zwiedzania do zakończenia prac.