Hájovňa pod Babou horou

Idylické miesto v lone oravskej prírody pod majestátnou Babou horou je spojené s osobami dvoch významných predstaviteľov slovenskej literatúry.  V 80. rokoch 19. storočia sa okolitou prírodou často prechádzal básnik Pavol Országh Hviezdoslav a hľadal inšpiráciu k svojmu dielu Hájnikova žena. Začiatkom 20. storočia sa toto miesto stalo rodiskom a inšpiráciou ďalšieho významného predstaviteľa slovenskej literatúry, Mila Urbana. V areáli hájovne v Rovniach sú preto inštalované dve literárne expozície Oravského múzea. V hájovni sa nachádza literárna expozícia venovaná azda najznámejšiemu dielu Pavla Országha Hviezdoslava, Hájnikova žena.  Druhá literárna expozícia je venovaná jednému z najvýznamnejších reprezentantov modernej slovenskej literatúry, Milovi Urbanovi.

Expozícia Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy

Literárna expozícia bola sprístupnená v októbri 1979 v rámci 25. Hviezdoslavovho Kubína. Išlo o prvé skutočne literárne múzeum na Slovensku, venované konkrétnemu dielu básnika. Expozícia chce na jednej strane predstaviť prostredie, v ktorom básnik čerpal inšpiráciu a na druhej strane približuje dielo Hájnikova žena od jeho vzniku, prvého vydania tlačou cez všetky doterajšie vydania a odraz v iných umeniach.

Popis expozície:

  • Vstupný priestor do expozície – pitvor aj predná izba je štylizovanou rekonštrukciou pôvodného obytného priestoru hájnickej rodiny. Ďalšia miestnosť sprítomňuje básnika a jeho dielo cez pracovný kútik s rukopismi na pracovnom stole. Nechýba ani povestná pelerína, charakteristická časť odevu Pavla Országha Hviezdoslava. Pracovňu dopĺňajú artprotisy akad. maliarky Evy Trizuljakovej.
  • Stredná miestnosť predstavuje dielo Hájnikova žena v knižnej podobe. Približuje martinské prostredie, ktoré uviedlo Hájnikovu ženu po prvýkrát v Slovenských pohľadoch i ďalšie reedície a preklady Hájnikovej ženy.
  • Poslednú miestnosť možno označiť ako prezentáciu Hájnikovej ženy cez výtvarné, dramatické a filmové spracovanie. Hájnikovu ženu vo výtvarnom umení predstavujú viacerí maliari a ilustrátori (Ľ. Fulla, M. Benka). Súčasťou expozície je možnosť multimediálnej prezentácie Hviezdoslavovej tvorby.

V pôvodnej hájovni, ktorú navštevoval P. O. Hviezdoslav, zničenej požiarom v roku 1912 (na jej základoch bola postavená súčasná budova) sa v roku 1904 narodil prozaik Milo Urban. Jemu je venovaná expozícia v susednom objekte, ktorý patrí do areálu hájovne.

Expozícia Mila Urbana

Hájovňa v Rovniach je rodiskom Mila Urbana, spisovateľa, publicistu i prekladateľa. Orave zostal verný napriek všetkým životným peripetiám a neustále sa na ňu „vracal“ nielen vo svojej tvorbe.
Súčasná expozícia nadviazala na predchádzajúcu výstavu venovanú autorovi.

Popis expozície:

  • Pri vstupe do expozície sa stretneme s „horou“, v ktorej je symbolicky zasadený portrét Mila Urbana. Kalendárium, charakteristika neľahkej doby, v ktorej žil, je prierezom najdôležitejších momentov jeho života i tvorby. Inovatívnym prvkom je svetelná vitrína – obrazová kronika života Mila Urbana. Zaujímavá je kópia „pracovne“ z čias pobytu v Chorvátskom Grobe, časť venovaná neprekonateľnému dielu Živý bič i novinárskej a prekladateľskej práci. Taktiež nechýbajú predmety z osobnej pozostalosti Mila Urbana.

Otváracie hodiny

Vážení návštevníci,
oznamujeme Vám, že od 29.10.  t.r. sú z dôvodu ukončenia letnej turistickej sezóny expozície Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy a Mila Urbana v Oravskej Polhore zatvorené.


Posledný lektorovaný vstup do expozícií je utorok až sobota o 15.hod. a v nedeľu o 16:30 hod.

15.4.-31.10.
Deň Otváracie hodiny
Pondelok Zatvorené
Utorok-sobota 9:00-16:30
Nedeľa 10:30-18:00
Vstupné
deti do 6 r. deti nad 6 r., študenti, seniori a ŤZP dospelí školské výlety
Expozícia Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy zdarma 1,00 € 2,00 € -
Expozícia Mila Urbana zdarma 1,00 € 2,00 € -
Zvýhodnené vstupné do oboch expozícií zdarma 1,50 € 2,50 € 1,00 €

Mapa a kontakt

Kontakt

Z dôvodu chýbajúceho internetového pripojenia je možná iba telefonická rezervácia.

Telefón

+421 907 114 021