Späť

„Spájajú nás Beskydy“

   

 

Malý projekt „SPÁJAJÚ NÁS BESKYDY“  je implementovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce  INTERREG V-A Slovenská republika- Česká republika 2014-2020, ktorý je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – Fond malých projektov.

názov projektu: Spájajú nás Beskydy
č. projektu: SK/FMP/11b/10/017
žiadateľ: Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava
cezhraničný partner projektu: Múzeum Beskyd Frýdek-Místek

Cieľom projektu je  vzájomná spolupráca projektových partnerov, výmena skúseností a odovzdanie odborných poznatkov z prírodných a kultúrno-historických oblastí. Obe partnerské múzeá považujú za dôležité vykonávať osvetu a priblížiť širokej verejnosti oblasť Oravských a Moravsko-sliezskych Beskýd. Jedným zo základných úloh projektu je zlepšenie cezhraničnej spoluprácie inštitúcií a vydanie spoločnej publikácie o Beskydách a ich okolí. Projekt umožňuje spoluprácu odborných pracovníkov na rôznych aktivitách, ktoré sú určené pre návštevníkov múzeí ale aj odbornú verejnosť.

  • tvorba informačných bannerov do „Mykologickej poradne“ vo Frýdku-Místku
  • vydanie publikácie o Oravských a Moravsko-sliezskych Beskydách
  • spoločná odborná konferencia o prírodných pomeroch v Beskydách
  • exkurzia pre pracovníkov oboch múzeí a vzájomná výmena poznatkov z oblasti Beskýd
  • tvorba roll-upov do „mykologickej a bylinkárskej poradne“ v oravskom múzeu
  • Zriadenie internetovej hubárskej a bylinkárskej poradne na webovej stránke Oravského múzea
  • realizácia podujatia „Chute a vône húb a byliniek“ na oravskej lesnej železnici v mesiaci august
  • tlač nástenných informačných bannerov do rôznych odborných poradní Múzea Beskyd Frýdek-Místek
  • zakúpenie notebooku do mykologickej a bylinkárskej poradne v Oravskom múzeu
  • realizácia dvoch workshopov pre širokú verejnosť na tému „vodné bezstavovce“ a „machorasty“

Celková výška oprávnených výdavkov: 22 633,86€
Financovanie z EFRR: 19 238,78€ (85%)
Financovanie zo štátneho rozpočtu: 2 263,38€ (10%)
Financovanie zo zdrojov ŽSK: 1 131,70€ (5%)
Z toho náklady na aktivity cezhraničného partnera: 7 963,86€ (35,19%)

Späť na predchádzajúcu stránku