Objavte tajomstvá hradných pevností

Projekt „OBJAVTE TAJOMSTVÁ HRADNÝCH PEVNOSTÍ“  je implementovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce  INTERREG V-A Slovenská republika- Česká republika 2014-2020, ktorý je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – Fond malých projektov.

názov projektu: Objavte tajomstvá hradných pevností
č. projektu: SK/FMP/6c/06/022
žiadateľ: Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava
cezhraničný partner projektu: Múzeum Beskyd Frýdek-Místek

Cieľom projektu je zatraktívnenie, ochrana a rozvoj dvoch významných objektov európskeho kultúrneho významu. Jednou z hlavných aktivít bude sprístupnenie jednej z doteraz neprístupných častí Oravského hradu, ktoré budú v rámci projektu osvetlené. Medzi ďalšie aktivity patrí vytvorenie odstavnej plochy pre bicykle, možnosť ich bezpečného uzamknutia a zároveň aj umožnenie odloženia batožiny v uzamykateľných skrinkách. Medzi aktivity spojené s faunou a flórou bude patriť spoločný výstava o hradných pevnostiach Oravský hrad a hrad Hukvaldy a zároveň vydanie publikácie určenej pre širokú verejnosť bez ohľadu na vek.

  • výstava „Objavte tajomstvá hradných pevností“
  • vydanie publikácie o faune a flóre pod názvom „Tajemství kveteny hradu Hukvaldy“
  • osvetlenie v Kazematoch Oravského hradu
  • vytvorenie spevnenej plochy pre bicykle
  • zakúpenie uzamykateľného stojanu nqa bicykle
  • zakúpenie uzamykateľných boxov na batožinu

Celková výška oprávnených výdavkov: 35 181,73€
Financovanie z EFRR: 29 904, 47€ (85%)
Financovanie zo štátneho rozpočtu: 3 518,17€ (10%)
Financovanie zo zdrojov ŽSK: 1 759,09€ (5%)
Náklady na aktivity cezhraničného partnera: 6 492€ (18,45%)