Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych išntitúcií v poľsko-slovenkom pohraničí

LOGO INTERREG

logo projektu otvorené múzeá

 

logá partnerov otvorené múzeá

Projekt „Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych išntitúcií v poľsko-slovenkom pohraničí“ bol schválený monitorujúcim výborom v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

8 partnerov:

Vedúci partner: Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów

– Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

– Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

– Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach

– Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

– Liptovské múzeum v Ružomberku

– Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

– Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

Suma pre OM: 1 374 913,67 €
EFRR: 1 168 676,61 € 85 %
Štátny rozpočet: 137 606,47 €
ŽSK: 68 600,-

 

Otvorené múzeá

Oravské múzeum spolu s partnermi projektu vytvorí nový cezhraničný produkt cestovného ruchu, otvorený pre nové skupiny príjemcov (osoby s postihnutím a so špeciálnymi potrebami). Zrealizuje rekonštrukciu a dostavbu renesančnej budovy č. 9 v Oravskom Podzámku, ktorú prispôsobí na koncertné a výstavné účely, usporiada umelecko-vzdelávacie podujatia, a tým vytvorí jedinečnú atrakciu pre domácich a zahraničných turistov v poľsko-slovenskom pohraničí.

Rekonštrukcia renesančnej budovy

Renesančná budova č. 9 v Oravskom Podzámku chátra, je ohrozená statikou a spodnou vodou. V rekonštruovanej budove vznikne zážitková miestnosť s relaxačnými prvkami a interaktívnymi stenami pre stimuláciu rôznych zmyslov. K dispozícii bude multimediálna technika, interaktívne 3D makety, hry na podporu koncentrácie.

V rámci modernizačných prác je naplánovaná dostavba objektu riešená samostatnou prístavbou, ktorej prízemie bude využívané ako vzdelávacie stredisko, v podkroví sú navrhnuté priestory/pracovne pre obslužný personál – odborných pracovníkov, ktorí sa budú venovať osobám so špeciálnymi potrebami.

Multimediálny sprievodca

Oravské múzeum v rámci projektu bude taktiež realizovať spolu s ostatnými partnermi aplikáciu- multimediálneho sprievodcu, ktorý priblíži návštevníkom objekty, dejiny stavby, informácie.

Obrázky – vizualizácia budovy č. 9

 

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža. Trasa Malého okruhu sa nemení, Veľký okruh počas trvania prác nebude prístupný.῾

Announcement

EN:

Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon. The route of the Small tour will not change, but the Big tour will be inaccessible.

Informacja

PL:

Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna. Trasa Małej pętli zwiedzanie nie ulegnie zmianie, natomiast Duża pętla będzie wyłączona ze zwiedzania do zakończenia prac.