Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych išntitúcií v poľsko-slovenkom pohraničí

LOGO INTERREG

logo projektu otvorené múzeá

 

logá partnerov otvorené múzeá

Projekt „Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych išntitúcií v poľsko-slovenkom pohraničí“ bol schválený monitorujúcim výborom v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

8 partnerov:

Vedúci partner: Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów

– Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

– Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

– Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach

– Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

– Liptovské múzeum v Ružomberku

– Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

– Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

Suma pre OM: 1 374 913,67 €
EFRR: 1 168 676,61 € 85 %
Štátny rozpočet: 137 606,47 €
ŽSK: 68 600,-

 

Otvorené múzeá

Oravské múzeum spolu s partnermi projektu vytvorí nový cezhraničný produkt cestovného ruchu, otvorený pre nové skupiny príjemcov (osoby s postihnutím a so špeciálnymi potrebami). Zrealizuje rekonštrukciu a dostavbu renesančnej budovy č. 9 v Oravskom Podzámku, ktorú prispôsobí na koncertné a výstavné účely, usporiada umelecko-vzdelávacie podujatia, a tým vytvorí jedinečnú atrakciu pre domácich a zahraničných turistov v poľsko-slovenskom pohraničí.

Rekonštrukcia renesančnej budovy

Renesančná budova č. 9 v Oravskom Podzámku chátra, je ohrozená statikou a spodnou vodou. V rekonštruovanej budove vznikne zážitková miestnosť s relaxačnými prvkami a interaktívnymi stenami pre stimuláciu rôznych zmyslov. K dispozícii bude multimediálna technika, interaktívne 3D makety, hry na podporu koncentrácie.

V rámci modernizačných prác je naplánovaná dostavba objektu riešená samostatnou prístavbou, ktorej prízemie bude využívané ako vzdelávacie stredisko, v podkroví sú navrhnuté priestory/pracovne pre obslužný personál – odborných pracovníkov, ktorí sa budú venovať osobám so špeciálnymi potrebami.

Multimediálny sprievodca

Oravské múzeum v rámci projektu bude taktiež realizovať spolu s ostatnými partnermi aplikáciu- multimediálneho sprievodcu, ktorý priblíži návštevníkom objekty, dejiny stavby, informácie.

Obrázky – vizualizácia budovy č. 9

 

Oravský hrad & Oravská lesná železnica

SK: Vážení návštevníci, dovoľujeme si Vás upozorniť, že expozície Oravský hrad v Oravskom Podzámku a Oravská lesná železnica v Oravskej lesnej sú z dôvodu každoročnej plánovanej údržby v mesiaci apríl zatvorené s výnimkou veľkonočných sviatkov.

Tešíme sa na Vašu návštevu počas Thurzových slávností (27.-28.4.2019) na Oravskom hrade a na podujatí Keď odfúkne lokomotíva (12.5.2019) na Oravskej lesnej železnici.

 

ENG: Dear visitors, we would like to inform you that due to annual scheduled maintenance works, the Orava Castle and Orava Forest Railway will be closed throughout the month of April, except Easter holidays.

We are looking forward to welcoming you back at Orava Castle during the season-opening Thurzo Festival (27 – 28 April 2019) and during the event When The Locomotive Steams (12 May 2019) at Orava Forest Railway.