Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych išntitúcií v poľsko-slovenkom pohraničí

LOGO INTERREG

logo projektu otvorené múzeá

 

logá partnerov otvorené múzeá

Projekt „Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych išntitúcií v poľsko-slovenkom pohraničí“ bol schválený monitorujúcim výborom v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

8 partnerov:

Vedúci partner: Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów

– Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

– Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

– Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach

– Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

– Liptovské múzeum v Ružomberku

– Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

– Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

Trvanie projektu: 01.06.2018  – 30.09.2021

Celková hodnota projektu: 3 176 919,31,- €
Oprávnené výdavky projektu: 2 929 647,01,- €

Suma pre Oravské múzeum: 1 374 691,67 €

EFRR: 1 168 487,91 € 85 %
Štátny rozpočet: 137 606,47 €
ŽSK: 68 597,29 €

 

Otvorené múzeá

Oravské múzeum spolu s partnermi projektu vytvorí nový cezhraničný produkt cestovného ruchu, otvorený pre nové skupiny príjemcov (osoby s postihnutím a so špeciálnymi potrebami). Zrealizuje rekonštrukciu a dostavbu renesančnej budovy č. 9 v Oravskom Podzámku, ktorú prispôsobí na koncertné a výstavné účely, usporiada umelecko-vzdelávacie podujatia, a tým vytvorí jedinečnú atrakciu pre domácich a zahraničných turistov v poľsko-slovenskom pohraničí.

Rekonštrukcia renesančnej budovy

Renesančná budova č. 9 v Oravskom Podzámku chátra, je ohrozená statikou a spodnou vodou. V rekonštruovanej budove vznikne zážitková miestnosť s relaxačnými prvkami a interaktívnymi stenami pre stimuláciu rôznych zmyslov. K dispozícii bude multimediálna technika, interaktívne 3D makety, hry na podporu koncentrácie.

V rámci modernizačných prác je naplánovaná dostavba objektu riešená samostatnou prístavbou, ktorej prízemie bude využívané ako vzdelávacie stredisko, v podkroví sú navrhnuté priestory/pracovne pre obslužný personál – odborných pracovníkov, ktorí sa budú venovať osobám so špeciálnymi potrebami.

Multimediálny sprievodca

Oravské múzeum v rámci projektu bude taktiež realizovať spolu s ostatnými partnermi aplikáciu- multimediálneho sprievodcu, ktorý priblíži návštevníkom objekty, dejiny stavby, informácie.

Obrázky – vizualizácia budovy č. 9