Späť

Stopy času

Zreštaurované nástenné hodiny zo zbierok Oravského múzea P.O. Hviezdoslava v Oravskom Podzámku.

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava Oravský Podzámok (ďalej Oravské múzeum), ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa aj v tomto roku rozhodlo zapojiť do výziev zameraných na projektové aktivity múzeí v rámci Fondu na podporu umenia (FPU). Našim zámerom bolo reštaurovanie ôsmych kusov nástenných hodín pochádzajúcich zo zbierkového fondu Oravského múzea. Celková výška finančných prostriedkov vo forme dotácie dosiahla 2000 eur. Múzeum sa podieľalo na finančnom zabezpečení realizácie projektu sumou 1804 eur. Autorom reštaurátorských prác je člen Komory reštaurátorov Slovenskej republiky – Tibor Kováč.

Hodiny, okrem iných významov, sú dômyselné stroje s obdivuhodnou mechanikou. Najvýznamnejším prelomom vo vývoji hodín bolo použitie závažia a krokového kolieska, neskôr kyvadla a zotrvačníkového kolieska (17. storočie). Do polovice 19. storočia slúžilo na pohon hodinového stroja všetkých hodín závažie alebo pero. Do slovenských vidieckych domácností sa dostali v podobe továrenských výrobkov od 2. polovice 19. storočia a prinášali ich so sebou aj navrátilci z Ameriky. V rovnakom období sa postupne rozšírili i vreckové hodinky, ktoré boli obľúbené u remeselníkov a obchodníkov. S budíkmi sa stretávame až koncom 19. storočia. Hodinové stroje sa najčastejšie dovážali zo Schwarzwaldu a Norimbergu. Montovali sa do skriniek hodín v domácich dielňach, prípadne sa k nim doplnili iba ciferníky. Od 18. storočia sa vo Schwarzwalde začali vyrábať kukučkové hodiny, ktoré si spočiatku mohli dovoliť len bohatší. V roľníckom prostredí sa vyskytovali od 19. storočia.

Nástenné hodiny v zbierkovom fonde Oravského múzea predstavujú jedinečné historické artefakty dokumentujúce meranie času s prepojením na život v oravskom regióne. Jednou zo snáh múzea je procesu znehodnocovania zbierkových predmetov predchádzať a viditeľné znaky poškodenia odstrániť prostredníctvom odborného prístupu reštaurátora. Rovnako dôležité je prezentovať hodinové stroje návštevníkom múzea v dobrom fyzickom stave.

Výnimočnosť reštaurovaných hodín potvrdila i dokumentácia vyhotovená počas prác v reštaurátorskej dielni. Ochrana zbierok prostredníctvom odborného ošetrenia a dodržiavanie pokynov reštaurátora nám budú osožné pre ďalšiu činnosť a manipuláciu so spomínanými zbierkovými predmetmi. Ich predošlý fyzický stav nebol spôsobilý na prezentačné účely, čo sa v tomto prípade podarilo zmeniť. Zásah bol zameraný na odstránenie dôsledkov mechanických poškodení, nánosov prachu a na celkové zlepšenie technického stavu zbierkových predmetov s cieľom zastavenia ďalšieho procesu deštrukčných zmien. Reštaurátorské práce pána Tibora Kováča prinavrátili historickým dobovým hodinám nový estetický výraz, umelecko – historickú hodnotu a zároveň zamedzili ďalšiemu hmotnému úpadku. Finančné prostriedky získané z FPU nám dopomôžu k zachovaniu historickej, kultúrnej a spoločenskej hodnoty predmetov. Nové skutočnosti odhalené reštaurátorskými zásahmi sa stanú zdrojom ďalšieho výskumu odborných pracovníkov.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

logo Fondu na podporu umenia

 

Späť na predchádzajúcu stránku