Mykologická a botanická poradňa

Mykologická poradňaBotanická poradňa

Mykologická poradňa

Záujemcovia o bližšie spoznávanie húb, ich určenie a poznatky o ich praktickom využití, z hľadiska konzumácie, liečivých účinkov a ich ochrany môžu využívať služby hubárskej poradne. Otázky a fotografie treba posielať na určený e-mail. Okrem toho je možnosť dohodnúť si osobné stretnutie s odborníkom za účelom determinácie druhov a konzultácie.

     


     

    Botanická poradňa

    Záujemcovia o botaniku, liečivé, jedovaté, úžitkové, chránené a invázne druhy rastlín môžu využívať služby botanickej poradne. Otázky a fotografie treba posielať na určený e-mail. Okrem toho je možnosť dohodnúť si osobné stretnutie s odborníkom za účelom determinácie druhov a konzultácie.