Oravský hrad – Kontakt

Adresa:

Oravský hrad
Administratívna budova č. 2
027 41 Oravský Podzámok

GPS:

49°15’40.3″N
019°21’28.2″E

Rezervácie prehliadok, informácie

Mapa

Ako sa dostanem k hradu?

Auto

V blízkosti hradu sa nachádzajú 2 verejné parkoviská pre autá (platené). Obe parkoviská sú od pokladne hradu vzdialené 4 minúty pešo.

Na prístupovú cestu k hradu platí prísny zákaz vjazdu.

Vlak

Cez obec Oravský Podzámok vedie železničná trať Trstená – Kraľovany. Vlak v obci zastavuje na 2 zastávkach: Oravský Podzámok a Oravský Podzámok – zastávka. Pri ceste vlakom, návštevníkom odporúčame vystúpiť v stanici Oravský Podzámok, ktorá je od pokladne hradu vzdialená cca 10 minút pešo.

Autobus

Návštevníkovi, ktorý využíva na dopravu autobus, odporúčame vystúpiť na zastávke Oravský Podzámok, námestie. Zastávka je od pokladne hradu vzdialená cca. 3 minúty pešo.

Návštevníci a skupiny, ktoré použijú na dopravu vlastný autobus, môžu taktiež parkovať na verejnom parkovisku.

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.