Svadobné obrady

Oravské múzeum ponúka prenájom priestorov Kaplnky sv. Michala a Rytierskej sály na obrady pri uzatváraní manželstva.

Skôr než si pár dohodne termín sobáša na Oravskom hrade, je nutné kontaktovať obecný úrad (civilný sobáš) alebo farský úrad (cirkevný sobáš), kde si dohodnú sobášiaceho a ďalšie podrobnosti.

Po dohodnutí termínu je nutné rezervovať priestory na Oddelení marketingu telefonicky, mailom alebo osobne.

Kontakt

Obecný úrad v Oravskom Podzámku

Farský úrad v Oravskom Podzámku

Rezervácie svadobných obradov, informácie

Adresa

Informačné centrum Oravského hradu

Cirkevný svadobný obrad

Kaplnka sv. Michala na Oravskom hrade je obľúbeným miestom mladých párov na vstup do stavu manželského. Jej prekrásne priestory umocňujú slávnostnú atmosféru svadobného dňa.
Priestory kaplnky umožňujú maximálne 100 hostí.

Civilný svadobný obrad

Civilný obrad sa koná v jednej z najkrajších miestností na Oravskom hrade – v Rytierskej sále.
Priestory sály umožňujú maximálne 50 hostí.

Civilný svadobný obrad s ceremóniou

Civilný obrad s ceremóniou sa koná v Rytierskej sále Oravského hradu. Je to klasický civilný obrad ozvláštnený scénkou zo života rodiny Thurzovcov. Vystúpenie v dobových kostýmoch vhodne dotvára atmosféru tohoto historického priestoru. Postup je rovnaký ako pri civilnom obrade.

Obrad Poplatok
Cirkevný obrad 500,00 €
Civilný obrad 250,00 €
Civilný obrad s ceremóniou 350,00 €
Svadobné fotografovanie 100,00 €/ 2 hodiny

Doplňujúce informácie

  • Poplatok za kameru a fotoaparát múzeum neúčtuje.
  • Hudobný sprievod, prípadne spevákov si zabezpečia budúci mladomanželia.
  • Špeciálna svadobná výzdoba v priestoroch kaplnky ani v ostatných priestoroch Oravského hradu nie je možná, pretože v interiéroch sa nachádzajú zbierkové predmety vysokej historickej hodnoty, ktoré by sa mohli poškodiť.

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.