Súťaž Fénix – kultúrna pamiatka roka 2006

Reštaurovanie Kaplnky sv. Michala

V roku 2006 získalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v súťaži Fénix ocenenie kultúrna pamiatka roka v kategórii reštaurátorské práce – obnova Kaplnky sv. Michala.

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže Kultúrna pamiatka roka je ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, ktoré pri organizovaní súťaže spolupracuje s vedeckými odbornými inštitúciami z oblasti ochrany pamiatkového fondu s partnermi súťaže. Titul kultúrna pamiatka roka udeľuje minister kultúry Slovenskej republiky na základe návrhov odbornej poroty.

Kaplnku sv. Michala dal postaviť Juraj Thurzo  v rokoch 1610 – 1611 ako protestantskú modlitebňu. Vďaka komplexnej obnove kaplnky dnes môžeme obdivovať množstvo umeleckých prejavov z čias Juraja Thurza takmer v pôvodnej nádhere. V jednoloďovom priestore preklenutom valenou klenbou nesenou dvojicou štíhlych stĺpov s toskánskymi hlavicami môžeme pozorovať prekvapivo dobre zachované pôvodné renesančné florálne maľby okolo okien vo sviežich farbách.

 

Pamiatka roka 2019

Reštaurovanie Thurzovho paláca

v roku 2020 získalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava titul pamiatka roka 2019 v kategórii reštaurovanie za obnovu Thurzovho paláca na Oravskom hrade.

Redakčná rada časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo spoločne s vydavateľmi časopisu, Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky udelili po dvadsiaty deviaty raz prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti kultúrneho dedičstva za rok 2019.

Komplexná pamiatková obnova renesančného Thurzovho paláca, v priestoroch tzv. Dolného hradu začala už v roku 2014. Vysoká kvalita nástenných malieb, ktoré boli objavené v priestoroch prízemia a prvého nadzemného podlažia, sa vyrovná dielam vo vyspelých renesančných centrách strednej Európy. Nástenné maľby sa vyznačujú dokonalým zvládnutím perspektívy – ilúzie architektonických a ornamentálnych prvkov a dosahujú trojdimenzionálny efekt stvárnenia. Okrem omietkových povrchov interiéru a reštaurovania nástenných malieb boli obnovené aj okenné a dverné výplne, podlahy a technická infraštruktúra. V priestoroch Thurzovho paláca vznikla nová ,moderná muzeálna expozícia, v ktorej sa nachádzajú  najvzácnejšie zbierkové predmety z fondu Oravského múzea. Obnovené priestory nadobudli nový rozmer a výsledok je mimoriadnym prínosom pre kultúrne a historické dedičstvo Slovenska, ktoré oceňujú aj samotní návštevníci.“