Orava Castle Audioguide

Stiahnite si našu aplikáciu a prežite prehliadku Oravského hradu naplno!

 

Mobilná aplikácia Oravský hrad Audio-sprievodca Vám umožní prežiť prehliadku Oravského hradu naplno vo svojom jazyku! Započúvajte sa do rozprávania, ktoré Vám priblíži históriu Oravského hradu. Záujmové body, ktoré sú rozmiestnené v areáli Oravského hradu Vám ponúkajú ucelený zážitok v slovenskom, anglickom, poľskom, nemeckom, maďarskom a ruskom jazyku. Pri každom záujmovom bode nájdete zvukovú nahrávku, text a aj fotografie.

Aplikácia je vhodná aj pre sluchovo postihnutých návštevníkov, ktorí si môžu čítať texty a pozerať fotografie o každom záujmovom bode.

Inštalácia aplikácie

  • Aplikáciu je možné nainštalovať do smartfónov, ktoré používajú operačné systémy: Android 4.0 a vyššie iOS 7.0 a vyššie . Skontrolujte si či Váš mobilný telefón spĺňa tieto požiadavky.
  • Zapnite vo svojom mobilnom telefóne Wi-Fi a pripojte sa do siete FREE-DSiDATA v Informačnom centre alebo použite vlastné dátové pripojenie.
  • Prostredníctvom online obchodov vo Vašich mobilných telefónoch – napr. Obchod Play, App Store vyhľadajte aplikáciu Oravský hrad Audio-sprievodca a nainštalujte si ju.
  • Po nainštalovaní aplikácie ju otvorte a vyberte si jazyk, ktorý do nej chcete stiahnuť. Keď sa skončí sťahovanie vybraného jazyka, môžete používať aplikáciu bez internetového pripojenia.
  • Pri prehliadke Oravského hradu stačí, keď budete nasledovať lektora. Každé dôležité miesto je označené stojanom s číslom. Podľa toho budete vedieť, kedy si máte spustiť ďalšiu nahrávku. Nezabudnite použiť slúchadlá alebo si stíšte mobil a jeho reproduktor si priložte ku uchu, aby ste nevyrušovali ostatných ľudí v skupine!

Prajeme Vám príjemný kultúrny zážitok!

audioguide banner apple audioguide windows banner audioguide android

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža. Trasa Malého okruhu sa nemení, Veľký okruh počas trvania prác nebude prístupný.῾

Announcement

EN:

Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon. The route of the Small tour will not change, but the Big tour will be inaccessible.

Informacja

PL:

Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna. Trasa Małej pętli zwiedzanie nie ulegnie zmianie, natomiast Duża pętla będzie wyłączona ze zwiedzania do zakończenia prac.