Interreg PL SK      oravsky hrad logo

Oravské múzeum v rámci mikroprojektu „Odhaľovanie sprístupňovaním – spoznávame dedičstvo pohraničia Poľska a Slovenska“ č. INT/ET/TAT/III/B/0238, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v Programe cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A- PL-SK 2014-2020 realizovalo na Oravskom hrade 3D digitalizáciu historických kostýmov. Odevy pochádzajú z hrobiek Thurzovcov a Henkelovcov, ktoré sa nachádzajú v Kaplnke sv. Michala. Celkovo bolo v rámci mikroprojektu digitalizovaných päť odevov a čiapka, ktoré pochádzajú zo 17. storočia a  v súčasnosti sú vystavené v špeciálnej klimatizovanej vitríne v Klenotnici Oravského hradu. Cieľom 3D digitalizácie bolo uchovanie odevov pre nasledujúce generácie aj vo virtuálnom priestore. Oravské múzeum patrí do malej skupiny múzeí v rámci Európy, ktoré sa môžu pýšiť zbierkovými predmetmi takéhoto druhu. Zámerom múzea je   vzácne exponáty priblížiť aj osobám so špeciálnymi potrebami. Odevy sú prístupné na platforme sketchfab s krátkym opisom v troch jazykových mutáciách.

 

 

 

JURAJ THURO - mentieka

JURAJ THURZO - dolomán

JURAJ THURZO - čiapka

IMRICH THURZO - nohavice a kabátec

LAZAR HENKEL - kabátik