EXPOZÍCIE

Ceny vstupeniek na prehliadku hradu

Obranný systém

(súčasť každého okruhu)

Aby bol Oravský hrad v minulosti čo najlepšie zabezpečený, majitelia a kasteláni hradu od konca 13. storočia budovali a zdokonaľovali obranný systém hradu, ktorý mal každého nepriateľa zastaviť a hrad obrániť. Postupne sa formoval, menil a upravoval až do podoby, ktorú má dnes. Od tej doby sa nezmenil jeden veľmi dôležitý fakt, a síce, že do hradu sa dalo vstúpiť iba jedným vchodom, ktorý zároveň slúžil ako východ. Práve toto je dôvod, prečo je obranný systém súčasťou všetkých prehliadok hradu.

V súčasnosti obranný systém tvoria tri hradné brány, obranné múry a Južný bastión. Na vnútornom obrannom múre v priestore medzi I. a II. hradnou bránou je dodnes viditeľný pozostatok obranných prvkov, tzv. smolný nos, ktorým sa pôvodne vylievala na nepriateľov roztavená smola, horúci olej alebo vriaca voda.

Neskôr návštevník prechádza na Hlavné nádvorie, z ktorého sa dostane do ostatný častí hradu. Z nádvoria je viditeľný takmer celý hrad.

H radná brána oravského hradu, autor: M.Pišný

 

Expozícia Rašeliniská Oravy

(súčasť každého okruhu)

Multimediálna expozícia Rašeliniská Oravy sa nachádza v prízemí budovy Fary na nádvorí Oravského hradu. V dvoch miestnostiach sa návštevník oboznámi so vznikom, vývojom a významom rašelinísk, s najvýznamnejšími lokalitami na Orave a charakteristickými druhmi rastlín, živočíchov a húb.

hrad expozícia rašeliniská oravy interiér

Základný okruh (A)

Súčasťou základného okruhu sú expozície v Dolnom, Strednom a Hornom hrade.

Dolný hrad

 1. Západná obranná bašta

  Bašta, postavená v 16. storočí slúžila na obranu západnej časti hradu. Ako jedna z mála budov odolala požiaru v roku 1800, ktorý zastavili takmer 6 metrov hrubé obranné múry. Vďaka tomu sa na prvom podlaží zachoval pôvodný kazetový strop zo 17. storočia.

  hrad zapadba basta pisny

Stredný hrad

 1. Stredné nádvorie

  Dominantou stredného nádvoria je studňa, ktorú dal vyhĺbiť František Thurzo v polovici 16. storočia a mala riešiť problém vodného zdroja v týchto častiach hradu. V rovnakom čase dal v hradnom brale vyhĺbiť jaskyňu, ktorá pôvodne slúžila ako pivnica.

  Súčasťou stredného nádvoria je expozícia dobovej justície, tzv. mučiareň. V týchto priestoroch sa pôvodne nachádzala kuchyňa stredného hradu spolu so špajzou na uskladnenie potravín.

  hrad stredne nadvorie studna pisny

 2. Korvínov palác a Obytná veža

  Obytná veža sa považuje za jednu z najstarších objektov Oravského hradu. V súčasnosti je prepojená s palácom uhorského kráľa Mateja Korvína, ktorý ho dal postaviť v 15. storočí. Celý palác bol v 19. storočí zrekonštruovaný Jozefom Pálfim  a interiér bol vyzdobený drevom z červeného smreka (Larix decidua) a v Rytierskej sále aj nástennou maľbou.

  hrad galeria korvin pisny

 3. Prírodovedná expozícia

  Expozícia je situovaná v priestoroch Paláca Jána z Dubovca a Obytnej veže.

  Expozícia prezentuje návštevníkom prírodu regiónu Oravy. Rozprestiera sa na dvoch podlažiach a sú v nej prezentované pásma vôd, lúk a pasienkov, rašelinísk, pásmo listnatých, ihličnatých až po najvyššie položené pásmo kosodreviny. Vo vstupnej miestnosti sú umiestnené najstaršie exponáty Oravského múzea, napr. dvojhlavé teľa alebo výrez 400-ročnej jedle.

  hrad pridovedna expozicia pisny

 4. Expozícia historického nábytku

  Expozícia je situovaná v priestoroch Paláca Jána z Dubovca a Obytnej veže.

  Nábytok umiestnený v tomto priestore je dlhodobou výstavou. Pochádza z 19. až 20. storočia a dokumentuje vkus vtedajšej doby. V jednej z miestností sa nachádzajú maľované erby Františka Thurzu a Barbory Kostkovej, pochádzajúce zo 16. storočia. V žoldnierskej jedálni je umiestnená cenná zbierka cínového riadu z 18. storočia.

  hrad expozicia nabytku thurzo pisny

 5. Etnografická expozícia

   Expozícia je situovaná v priestoroch Paláca Jána z Dubovca a Obytnej veže.

  Stála etnografická expozícia Ľudová kultúra na Orave púta exponátmi so špecifickými znakmi oravskej ľudovej kultúry, tematicky  viazanými na poľnohospodárstvo, pastierstvo, domácnosť, remeslo a textil. Exponáty dopĺňajú zdokumentované výročné obyčaje, ktoré sú v niektorých lokalitách dodnes živé. Expozícia Oravské zemianstvo (ľavá miestnosť) prezentuje status oravských zemanov. Živá expozícia (pravá miestnosť) slúži ako polyfunkčný priestor, ktorý spája minulosť s prítomnosťou.

  hrad etnografia pisny

Horný hrad – Citadela

Najstaršia a najvyššie položená časť hradu. Pochádza z 13. storočia, keď vznikol románsky hrad. Horný hrad slúžil ako kasárne pre vojsko, sklad núdzových zásob pre prípad obliehania a tiež ako obytný priestor. Pôvodne ho tvoril komplex rôznorodých budov. Zo stavebných prvkov pôvodného Horného hradu sa do súčasnosti zachovalo málo. V 2. polovici 16. storočia ho František Thurzo architektonicky zjednotil. Drevené časti nahradil kameň a múry boli zosilnené.

 1. Vstupná a prechodová miestnosť

  Dominantou vstupnej miestnosti je cisterna (tzv. dažďová studňa), hlavný zdroj vody v tomto priestore. Voda sa do cisterny dostávala pomocou lievika, ktorý sem viedol z pôvodne zakrivenej strechy.

  Druhá miestnosť slúži ako živá expozícia a doposiaľ v nej boli prezentované rôzne výstavy. Zaujímavosťou v druhej miestnosti je práve strop, ktorý má tvar hviezdice a je jedinečným v celom hrade.

  hrad citadela horny hrad pisny

 2. Archeologická expozícia

  Najvyššie položená expozícia, rozprestierajúca sa po celej ploche Citadely, je rozdelená do 3 častí.

  • Prvá časť je venovaná archeologickému výskumu na Orave. Začína pri staršej dobe kamennej (počiatky ľudstva) a cez dobu bronzovú, dobu železnú, dobu sťahovania národov a dobu slovanskú smeruje k 13. storočiu, teda k obdobiu prvej písomnej zmienky o Oravskom hrade.
  • Druhá časť sa venuje archeologickému výskumu Oravského hradu a jeho výsledkom. Na informačných paneloch sú rôzne fotografie a popisy výskumov a vo vitrínach nálezy, ktoré sa našli v priestoroch hradu počas výskumov v rôznych obdobiach.
  • Tretia a zároveň najvyššia sprístupnená časť Citadely sa nachádza vo výške cca. 600 m.n.m a 110m nad úrovňou rieky Orava. Prezentuje generálnu rekonštrukciu hradu, ku ktorej sa pristúpilo v roku 1953 a bola ukončená v roku 1968 (100. výročie založenia OM). Dominantou časti je 3D model Oravského hradu.

  hrad citadela archeologia pisny

 3. Médiatéka

  Jedna z najzaujímavejších expozícií sa venuje filmom, rozprávkam či seriálom natočeným na Oravskom hrade. Najstarším a zároveň najznámejším filmom je Nosferatu, ktorý bol v roku 1922 vytvorený na motívy románu Brama Stokera Dracula. Ďalej sa na Oravskom hrade natáčali diela ako: Kráľ Drozdia brada, Sokoliar Tomáš či Láska na vlásku.

  oravsky hrad mediateka interier

   

Malý okruh (B)

Súčasťou Malého okruhu sú expozície v Thurzovom paláci.

 

Klenotnica Oravského hradu

 1. Vstupná miestnosť

  Súčasťou tejto miestnosti sú fragmenty vzácnych renesančných nástenných malieb, datovaných do obdobia  Juraja Thurzu (16.-17. storočie), ktorý ukončil výstavbu paláca. V medailónoch sa nachádzajú portréty Alžbety Czoborovej – Thurzovej a Juraja Thurza.

 2. Stĺpová sála

  Priestor sály je ukážkou pôvodnej rozlohy miestností prízemia paláca v čase jeho výstavby. Cez miestnosť viedol hradný vodovod, spomínaný už v roku 1595.

  hrad klenotnica stlpova pisny

   

 3. Hradná kuchyňa

  Základom kuchyne bolo ohnisko alebo pec, kde sa na otvorenom ohni pripravovali pokrmy. Obľúbeným nástrojom v  kuchyni bol mechanický ražeň, používaný pri opekaní mäsa, inštalovaný na kuchynskej peci. Doplnkom expozície je informačný panel, na ktorom sa nachádza recept na prípravu kurčaťa na uhorský spôsob zo 17. storočia.

  hrad klenotnica kuchyna pisny

 4. Alchymistická dielňa

  O pomoc alchymistov sa uchádzali najmä panovníci, ktorí potrebovali stále viac zlata na chod ich impéria. Alchymisti im tvrdili, že sú schopní miešaním rôznych prvkov vytvoriť zlato. Najčastejšie ku svojej práci používali náradie od lekárov, či lekárnikov ale aj prístroje vlastnej výroby.

  hrad klenotnicaalcymisticka dielna pisny

 5. Salón umenia

  Prvá umelecká zbierka Oravského múzea sa začala formovať v rámci zberateľskej činnosti komposesorátneho múzea. Medzi najvýznamnejšie patria obrazy riaditeľov Oravského komposesorátu, sochy, plastiky a maľby.

 6. Šperkovnica

  Dominantným prvkom v miestnosti je zlatý renesančný prsteň, ktorý spolu s ostatnými predmetmi pochádza z rodinnej hrobky v Kaplnke sv. Michala. Od roku 2017 je súčasťou klenotnice aj zväčšený model pamätnej mince, vydanej pri príležitosti 400. výročia úmrtia Juraja Thurza.

 7. Expozícia historických textílií

  Oravské múzeum patrí medzi jedno z mála múzeí na svete, ktoré vystavuje originály renesančných pohrebných textílií. Z krypty Thurzovcov pochádzajú dve skupiny textílií spájané s Jurajom Thurzom a jeho synom Imrichom. Ostatné textílie pochádzajú zo susednej krypty Henkelovcov. Z toho dôvodu sú exponáty zabezpečené proti priamemu slnečnému žiareniu, náhlej zmene teplôt či proti vlhkosti.

 8. Sakristia

  Pôvodne koncová miestnosť Thurzovho paláca po spojení s kaplnkou slúžila ako miestnosť pre kňaza. Steny a klenby miestnosti dali v 17. storočí vyzdobiť nástennými maľbami s rastlinným motívom. Výnimočným exponátom je relikviár z 18. storočia. V strede relikviára sa nachádza kapsula s vloženou relikviou sv. Štefana Kráľa.

  hrad klenotnica sakristia pisny

Kaplnka sv. Michala

 1. Kaplnka sv. Michala

  Pôvodne protestantská modlitebňa bola postavená v roku 1611 úpravou obranných častí hradu. V roku 1751 bola rekatolizovaná  a zasvätená sv. Michalovi. Pôvodný renesančný oltár bol prevezený do kostola v Necpaloch a nahradený novým dreveným oltárom.
  Významným miestom v dejinách rodu Thurzovcov sa kaplnka stala kvôli rodovej krypte, v ktorej boli pochovaní viacerí členovia oravsko-bytčianskej vetvy tohto rodu.
  Neodmysliteľnou súčasťou kaplnky je barokový organ z 18. storočia, zrekonštruovaný v roku 2013.

  hrad kaplnka oltar pisny

I. poschodie Thurzovho paláca

 1. I. poschodie Thurzovho paláca

  Palác postavený na prelome 16.  a 17. storočia je stavebnou prezentáciou najvýznamnejších členov  rodu Thurzovcov – Františka a Juraja. Hradná zbrojnica spolu so Salónom Thurzovcov sa pýši pôvodnými renesančnými  nástennými maľbami pochádzajúcimi zo začiatku 17. storočia. Atmosféru honosného sídla dotvára luxusný historický nábytok, dobová zbroj a repliky historických odevov.

Sprievodca expozíciami Oravského hradu na stiahnutie:

Sprievodca expozíciami Oravského hradu

Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte nás.