Cenník

Základný okruh

(A = Dolný hrad, Stredný hrad, Horný hrad – Citadela)

V prevádzke celý rok, okrem apríla. Trvanie približne 115 minút.

Odporúčame školským skupinám a zájazdom.

Ceny vstupeniek na Základný okruh
Typ vstupenky Cena
Dospelá osoba 7,00 €
Dieťa 0-6 rokov* Zadarmo
Dieťa 0-15 rokov** 3,50 €
Žiak, študent do 26 rokov 3,50 €
Dôchodca nad 60 rokov 3,50 €
Osoba ZŤP 3,50 €
Sprievod ZŤP-S Zadarmo

*dieťa v sprievode rodiča

**dieťa v organizovanej skupine

Rodinné vstupné - iba Základný okruh
Typ vstupenky Cena
2 dospelí + 3 a viac detí* 21,00 €
+ každé ďalšie dieťa* Zdarma

*dieťa vo veku 0-15 rokov

Rodinné vstupné platí iba na Základný okruh (A).

Malý okruh

(B = Thurzov palác)

V prevádzke od 1. mája do 31. októbra. Trvanie približne 70 minút.

Ceny vstupeniek na Malý okruh
Typ vstupenky Cena
Dospelá osoba 5,00 €
Dieťa 0-6 rokov* Zdarma
Dieťa 0-15 rokov** 2,50 €
Žiak, študent do 26 rokov 2,50 €
Dôchodca nad 60 rokov 2,50 €
Osoba ZŤP 2,50 €
Sprievod ZŤP-S Zdarma

*dieťa v sprievode rodiča

**dieťa v organizovanej skupine

Veľký okruh

(A+B= Spojenie oboch okruhov, zvýhodnené vstupné)

V prevádzke od 1. mája do 31. októbra. Trvanie približne 180 minút.

Ceny vstupeniek na Veľký okruh
Typ vstupenky Cena
Dospelá osoba 10,00 €
Dieťa 0-6 rokov* Zdarma
Dieťa 0-15 rokov** 5,00 €
Žiak, študent do 26 rokov 5,00 €
Dôchodca nad 60 rokov 5,00 €
Osoba ZŤP 5,00 €
Sprievod ZŤP-S Zdarma

*dieťa v sprievode rodiča

**dieťa v organizovanej skupine

Poskytované zľavy

  • dieťa do 6 rokov, ktoré sa preukáže platným preukazom poistenca alebo cestovným pasom a nie je súčasťou organizovanej skupiny má nárok na bezplatný vstup, okrem vstupu na kultúrne podujatie, ktoré je spoplatnené
  • žiak materskej a základnej školy, ktorý je súčasťou organizovanej skupiny má nárok na 50% zľavu z výšky plného vstupného na základe veku (do 15 rokov), v prípade ak sa preukáže platným cestovným pasom alebo preukazom poistenca
  • študent strednej a vysokej školy má nárok na 50% zľavu z výšky plného vstupného na základe predloženého preukazu poistenca (do 19 rokov) alebo platného preukazu ISIC alebo študentského preukazu (do 26 rokov)
  • dôchodca nad 60 rokov má nárok na 50% zľavu z výšky plného vstupného na základe predloženého OP alebo cestovného pasu
  • držiteľ preukazu osoby s ŤZP alebo ŤZP-S má nárok na 50% zľavu z výšky plného vstupného na základe platného preukazu ŤZP
  • sprievodca osoby s ŤZP má nárok na bezplatný vstup na základe platného preukazu ŤZP-S
  • držiteľ regionálnej karty zliav Orava Card má nárok na 20% zľavu z výšky plného vstupného (iba Základný okruh)

Foto a kamera

Fotografovanie Kamerovanie
Počas prehliadky 3,00 €* 5,00 €*
Svadobné fotenie a kamerovanie 100,00 € 100,00 €

*poplatok sa nevzťahuje na tieto priestory: Thurzov palác a II. Hradná galéria. Poplatok sa pri jednotlivých okruhoch nemení.

Prenájom priestorov

Priestor Do dvoch hodín za každú hodinu naviac
Terasa pri filagórii 665,00 € 330,00 €
Západná bašta 665,00 € 330,00 €
Rytierska sála 1000,00 € 330,00 €
Výstavná miestnosť na Strednom nádvorí 665,00 € 330,00 €
Hlavné nádvorie (filmovanie, celodenné akcie) - 5000,00 €/ deň

Informácie pre záujemcov o svadobné fotenie a prenájom priestorov

Doplňujúce informácie

  • Sprievodcovia turistických zájazdov nemajú nárok na bezplatný vstup.
  • Zriaďovateľom Oravského múzea P. O. Hviezdoslava je Žilinský samosprávny kraj a nie Ministerstvo kultúry SR, a preto Oravské múzeum nie je povinné sprístupniť svoje expozície každú prvú nedeľu v mesiaci návštevníkom zdarma.

Zakúpením vstupenky prijíma návštevník ustanovenia Návštevníckeho poriadku Oravského hradu.

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.