Cenník

Základný okruh

(A = Dolný hrad, Stredný hrad, Horný hrad – Citadela)

V prevádzke počas celého roka, okrem apríla.

V mesiaci september 2020 je možné Základný okruh navštíviť počas pracovných dní (Po-Pi) iba v sprievode lektora.

V mesiaci september 2020 je počas víkendov (So-Ne) možné hrad navštíviť individuálne/ bez sprievodcu.

Organizovaným skupinám ponúkame prehliadku Oravského Hradu so sprievodcom (slovenský, anglický jazyk) za príplatok 10€ počas víkendov a bez príplatku počas pracovných dní. Prehliadku je nutné si objednať dva dni vopred na e-mailovej adrese rezervacie@oravskemuzeum.sk, alebo telefonicky na čísle 043/5816151. Počet osôb v organizovanej skupine je od 15 do 55 návštevníkov.

 

Ceny vstupeniek na Základný okruh
Typ vstupenkyCena
Dospelá osoba7,00 €
Dieťa 0-6 rokov*Zadarmo
Dieťa 0-15 rokov**3,50 €
Žiak, študent do 26 rokov3,50 €
Dôchodca nad 60 rokov3,50 €
Osoba ZŤP3,50 €
Sprievod ZŤP-SZadarmo
Príplatok za sprievodcu pre organizované skupiny10,00 €

*dieťa v sprievode rodiča

**dieťa v organizovanej skupine

Rodinné vstupné - iba Základný okruh
Typ vstupenkyCena
2 dospelí + 3 a viac detí*21,00 €
+ každé ďalšie dieťa*Zdarma

*dieťa vo veku 0-15 rokov

Rodinné vstupné platí iba na Základný okruh (A).

Malý okruh

(B = Thurzov palác)

V prevádzke od 1. mája do 31. októbra.

Organizovaným skupinám ponúkame prehliadku Malého okruhu so sprievodcom za príplatok 10€ počas víkendov a bez poplatku počas pracovných dní (slovenský, anglický jazyk). Maximálny počet osôb v organizovanej skupine je 25 návštevníkov. Rezerváciu je potrebné vykonať minimálne 48 hodín vopred (rezervacie@oravskemuzeum.sk, alebo telefonicky na čísle 043/5816151).

Ceny vstupeniek na Malý okruh
Typ vstupenkyCena
Dospelá osoba5,00 €
Dieťa 0-6 rokov*Zdarma
Dieťa 0-15 rokov**2,50 €
Žiak, študent do 26 rokov2,50 €
Dôchodca nad 60 rokov2,50 €
Osoba ZŤP2,50 €
Sprievod ZŤP-SZdarma
Príplatok za sprievodcu pre organizované skupiny10,00 €

*dieťa v sprievode rodiča

**dieťa v organizovanej skupine

Veľký okruh

(A+B= Spojenie oboch okruhov, zvýhodnené vstupné)

V prevádzke od 1. mája do 31. októbra.

Organizovaným skupinám ponúkame prehliadku Veľkého okruhu so sprievodcom za príplatok 10€ počas víkendov a bez príplatku počas pracovných dní (slovenský, anglický jazyk). Maximálny počet osôb v organizovanej skupine je 25 návštevníkov. Rezerváciu je potrebné vykonať minimálne 48 hodín vopred (rezervacie@oravskemuzeum.sk, alebo telefonicky na čísle 043/5816151).

Ceny vstupeniek na Veľký okruh
Typ vstupenkyCena
Dospelá osoba10,00 €
Dieťa 0-6 rokov*Zdarma
Dieťa 0-15 rokov**5,00 €
Žiak, študent do 26 rokov5,00 €
Dôchodca nad 60 rokov5,00 €
Osoba ZŤP5,00 €
Sprievod ZŤP-SZdarma
Príplatok za sprievodcu pre organizované skupiny10,00 €

*dieťa v sprievode rodiča

**dieťa v organizovanej skupine

Poskytované zľavy

  • dieťa do 6 rokov, ktoré sa preukáže platným preukazom poistenca alebo cestovným pasom a nie je súčasťou organizovanej skupiny má nárok na bezplatný vstup, okrem vstupu na kultúrne podujatie, ktoré je spoplatnené
  • žiak materskej a základnej školy, ktorý je súčasťou organizovanej skupiny má nárok na 50% zľavu z výšky plného vstupného na základe veku (do 15 rokov), v prípade ak sa preukáže platným cestovným pasom alebo preukazom poistenca
  • študent strednej a vysokej školy má nárok na 50% zľavu z výšky plného vstupného na základe predloženého preukazu poistenca (do 19 rokov) alebo platného preukazu ISIC alebo študentského preukazu (do 26 rokov)
  • dôchodca nad 60 rokov má nárok na 50% zľavu z výšky plného vstupného na základe predloženého OP alebo cestovného pasu
  • držiteľ preukazu osoby s ŤZP alebo ŤZP-S má nárok na 50% zľavu z výšky plného vstupného na základe platného preukazu ŤZP
  • sprievodca osoby s ŤZP má nárok na bezplatný vstup na základe platného preukazu ŤZP-S
  • držiteľ regionálnej karty zliav Orava Card má nárok na 20% zľavu z výšky plného vstupného (iba Základný okruh)

Foto a kamera

FotografovanieKamerovanie
Počas prehliadky3,00 €*5,00 €*
Svadobné fotenie a kamerovanie100,00 €100,00 €

*poplatok sa nevzťahuje na tieto priestory: Thurzov palác a II. Hradná galéria. Poplatok sa pri jednotlivých okruhoch nemení.

Prenájom priestorov

PriestorDo dvoch hodínza každú hodinu naviac
Terasa pri filagórii665,00 €330,00 €
Západná bašta665,00 €330,00 €
Rytierska sála1000,00 €330,00 €
Výstavná miestnosť na Strednom nádvorí665,00 €330,00 €
Hlavné nádvorie (filmovanie, celodenné akcie)-5000,00 €/ deň

Informácie pre záujemcov o svadobné fotenie a prenájom priestorov

Doplňujúce informácie

  • Sprievodcovia turistických zájazdov nemajú nárok na bezplatný vstup.
  • Zriaďovateľom Oravského múzea P. O. Hviezdoslava je Žilinský samosprávny kraj a nie Ministerstvo kultúry SR, a preto Oravské múzeum nie je povinné sprístupniť svoje expozície každú prvú nedeľu v mesiaci návštevníkom zdarma.

Zakúpením vstupenky prijíma návštevník ustanovenia Návštevníckeho poriadku Oravského hradu.