Cenník

Základný okruh

(A = Dolný hrad, Stredný hrad, Horný hrad – Citadela)

V prevádzke celý rok, okrem apríla. Trvanie približne 1 hodina 30 minút.

Odporúčame školským skupinám a zájazdom.

Ceny vstupeniek na Základný okruh
Typ vstupenky Cena
Deti do 6 r. Zdarma
Deti do 6 r. - podujatie min. 1,00 €
Deti nad 6 r., študenti, dôchod., ŤZP 3,50 €
Dospelí 7,00 €
Rodinné vstupné - iba Základný okruh
Typ vstupenky Cena
2 dospelí + 3 a viac detí* 21,00 €
+ každé ďalšie dieťa* Zdarma

*dieťa vo veku od 6 do 15 rokov, ktoré sa preukáže platným dokladom – cestovný pas, preukaz poistenca

Rodinné vstupné platí iba na Základný okruh (A).

Malý okruh

(B = Thurzov palác)

V prevádzke od 1. mája do 31. októbra. Trvanie približne 45 minút. Vstup je kapacitne obmedzený – najviac 20 ľudí v jednej skupine.

Ceny vstupeniek na Malý okruh
Typ vstupenky Cena
Deti do 6 r. Zdarma
Deti nad 6 r., študenti, dôchod., ŤZP 2,50 €
Dospelí 5,00 €

Veľký okruh

(A+B= Spojenie oboch okruhov, zvýhodnené vstupné)

V prevádzke od 1. mája do 31. októbra. Trvanie približne 2 hodiny 15 minút minút. Vstup je kapacitne obmedzený – najviac 20 ľudí v jednej skupine.

Ceny vstupeniek na Veľký okruh
Typ vstupenky Cena
Deti do 6 r. Zdarma
Deti nad 6 r., študenti, dôchod., ŤZP 5,00 €
Dospelí 10,00 €

Poskytované zľavy

  • Deti do 6 rokov majú vstup do expozície voľný, okrem vstupu na kultúrne podujatie, ktoré je spoplatnené.
  • Žiaci a študenti základných a stredných škôl majú zľavu 50% zo vstupného na základe veku (do 15 rokov), ktorí sa preukážu platným cestovným pasom alebo preukazom poistenca.
  • Študenti stredných a vysokých škôl majú 50% zľavu iba na základe platného preukazu ISIC alebo študentského preukazu.
  • Dôchodcovia majú nárok na 50% zľavu na základe predloženého OP alebo cestovného pasu od 60 rokov.
  • Ťažko zdravotne postihnutí majú nárok na 50% zľavu na základe platného preukazu ŤZP.
  • ŤZP-S-sprievod majú 100% zľavu na základe platného preukazu.

Foto a kamera

Fotografovanie Kamerovanie
Počas prehliadky 3,00 €* 5,00 €*
Svadobné fotenie a kamerovanie 100,00 € 100,00 €

*poplatok sa nevzťahuje na tieto priestory: Thurzov palác a II. Hradná galéria. Poplatok sa pri jednotlivých okruhoch nemení.

Prenájom priestorov

Priestor Do dvoch hodín za každú hodinu naviac
Terasa pri filagórii 665,00 € 330,00 €
Západná bašta 665,00 € 330,00 €
Rytierska sála 1000,00 € 330,00 €
Výstavná miestnosť na Strednom nádvorí 665,00 € 330,00 €
Hlavné nádvorie (filmovanie, celodenné akcie) - 5000,00 €/ deň

Informácie pre záujemcov o svadobné fotenie a prenájom priestorov

Doplňujúce informácie

  • Sprievodcovia turistických zájazdov nemajú nárok na bezplatný vstup.
  • Zriaďovateľom Oravského múzea P. O. Hviezdoslava je Žilinský samosprávny kraj a nie Ministerstvo kultúry SR, a preto Oravské múzeum nie je povinné sprístupniť svoje expozície každú prvú nedeľu v mesiaci návštevníkom zdarma.