Cenník

Základný okruh

(A = Dolný hrad, Stredný hrad, Horný hrad – Citadela)

V prevádzke celý rok, okrem apríla. Trvanie približne 115 minút.

Odporúčame školským skupinám a zájazdom.

Ceny vstupeniek na Základný okruh
Typ vstupenky Cena
Dospelá osoba 7,00 €
Dieťa 0-6 rokov* Zadarmo
Dieťa 0-15 rokov** 3,50 €
Žiak, študent do 26 rokov 3,50 €
Dôchodca nad 60 rokov 3,50 €
Osoba ZŤP 3,50 €
Sprievod ZŤP-S Zadarmo

*dieťa v sprievode rodiča

**dieťa v organizovanej skupine

Rodinné vstupné - iba Základný okruh
Typ vstupenky Cena
2 dospelí + 3 a viac detí* 21,00 €
+ každé ďalšie dieťa* Zdarma

*dieťa vo veku 0-15 rokov

Rodinné vstupné platí iba na Základný okruh (A).

Malý okruh

(B = Thurzov palác)

V prevádzke od 1. mája do 31. októbra. Trvanie približne 70 minút.

Ceny vstupeniek na Malý okruh
Typ vstupenky Cena
Dospelá osoba 5,00 €
Dieťa 0-6 rokov* Zdarma
Dieťa 0-15 rokov** 2,50 €
Žiak, študent do 26 rokov 2,50 €
Dôchodca nad 60 rokov 2,50 €
Osoba ZŤP 2,50 €
Sprievod ZŤP-S Zdarma

*dieťa v sprievode rodiča

**dieťa v organizovanej skupine

Veľký okruh

(A+B= Spojenie oboch okruhov, zvýhodnené vstupné)

V prevádzke od 1. mája do 31. októbra. Trvanie približne 180 minút.

Ceny vstupeniek na Veľký okruh
Typ vstupenky Cena
Dospelá osoba 10,00 €
Dieťa 0-6 rokov* Zdarma
Dieťa 0-15 rokov** 5,00 €
Žiak, študent do 26 rokov 5,00 €
Dôchodca nad 60 rokov 5,00 €
Osoba ZŤP 5,00 €
Sprievod ZŤP-S Zdarma

*dieťa v sprievode rodiča

**dieťa v organizovanej skupine

Poskytované zľavy

  • dieťa do 6 rokov, ktoré sa preukáže platným preukazom poistenca alebo cestovným pasom a nie je súčasťou organizovanej skupiny má nárok na bezplatný vstup, okrem vstupu na kultúrne podujatie, ktoré je spoplatnené
  • žiak materskej a základnej školy, ktorý je súčasťou organizovanej skupiny má nárok na 50% zľavu z výšky plného vstupného na základe veku (do 15 rokov), v prípade ak sa preukáže platným cestovným pasom alebo preukazom poistenca
  • študent strednej a vysokej školy má nárok na 50% zľavu z výšky plného vstupného na základe predloženého preukazu poistenca (do 19 rokov) alebo platného preukazu ISIC alebo študentského preukazu (do 26 rokov)
  • dôchodca nad 60 rokov má nárok na 50% zľavu z výšky plného vstupného na základe predloženého OP alebo cestovného pasu
  • držiteľ preukazu osoby s ŤZP alebo ŤZP-S má nárok na 50% zľavu z výšky plného vstupného na základe platného preukazu ŤZP
  • sprievodca osoby s ŤZP má nárok na bezplatný vstup na základe platného preukazu ŤZP-S
  • držiteľ regionálnej karty zliav Orava Card má nárok na 20% zľavu z výšky plného vstupného (iba Základný okruh)

Foto a kamera

Fotografovanie Kamerovanie
Počas prehliadky 3,00 €* 5,00 €*
Svadobné fotenie a kamerovanie 100,00 € 100,00 €

*poplatok sa nevzťahuje na tieto priestory: Thurzov palác a II. Hradná galéria. Poplatok sa pri jednotlivých okruhoch nemení.

Prenájom priestorov

Priestor Do dvoch hodín za každú hodinu naviac
Terasa pri filagórii 665,00 € 330,00 €
Západná bašta 665,00 € 330,00 €
Rytierska sála 1000,00 € 330,00 €
Výstavná miestnosť na Strednom nádvorí 665,00 € 330,00 €
Hlavné nádvorie (filmovanie, celodenné akcie) - 5000,00 €/ deň

Informácie pre záujemcov o svadobné fotenie a prenájom priestorov

Doplňujúce informácie

  • Sprievodcovia turistických zájazdov nemajú nárok na bezplatný vstup.
  • Zriaďovateľom Oravského múzea P. O. Hviezdoslava je Žilinský samosprávny kraj a nie Ministerstvo kultúry SR, a preto Oravské múzeum nie je povinné sprístupniť svoje expozície každú prvú nedeľu v mesiaci návštevníkom zdarma.

Zakúpením vstupenky prijíma návštevník ustanovenia Návštevníckeho poriadku Oravského hradu.

Oznam

SK:

Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie Základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, južný bastión – tunel, III. brána, hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, západná bašta, Korvínov palác, palác Jána z Dubovca a obytná veža. Trasa Malého okruhu sa nemení, Veľký okruh počas trvania prác nebude prístupný.

EN:

Due to remediation of the inner castle reef of the Orava castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The Main tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon. The route of the Small tour will not change, but the Big tour will be inaccessible.

PL:

Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna. Trasa Małej pętli zwiedzanie nie ulegnie zmianie, natomiast Duża pętla będzie wyłączona ze zwiedzania do zakończenia prac.