Cenník

Základný okruh

(A = Dolný hrad, Stredný hrad, Horný hrad – Citadela)

V prevádzke celý rok, okrem apríla. Trvanie približne 115 minút.

Odporúčame školským skupinám a zájazdom.

Ceny vstupeniek na Základný okruh
Typ vstupenky Cena
Dospelá osoba 7,00 €
Dieťa 0-6 rokov* Zadarmo
Dieťa 0-15 rokov** 3,50 €
Žiak, študent do 26 rokov 3,50 €
Dôchodca nad 60 rokov 3,50 €
Osoba ZŤP 3,50 €
Sprievod ZŤP-S Zadarmo

*dieťa v sprievode rodiča

**dieťa v organizovanej skupine

Rodinné vstupné - iba Základný okruh
Typ vstupenky Cena
2 dospelí + 3 a viac detí* 21,00 €
+ každé ďalšie dieťa* Zdarma

*dieťa vo veku 0-15 rokov

Rodinné vstupné platí iba na Základný okruh (A).

Malý okruh

(B = Thurzov palác)

V prevádzke od 1. mája do 31. októbra. Trvanie približne 70 minút.

Ceny vstupeniek na Malý okruh
Typ vstupenky Cena
Dospelá osoba 5,00 €
Dieťa 0-6 rokov* Zdarma
Dieťa 0-15 rokov** 2,50 €
Žiak, študent do 26 rokov 2,50 €
Dôchodca nad 60 rokov 2,50 €
Osoba ZŤP 2,50 €
Sprievod ZŤP-S Zdarma

*dieťa v sprievode rodiča

**dieťa v organizovanej skupine

Veľký okruh

(A+B= Spojenie oboch okruhov, zvýhodnené vstupné)

V prevádzke od 1. mája do 31. októbra. Trvanie približne 180 minút.

Ceny vstupeniek na Veľký okruh
Typ vstupenky Cena
Dospelá osoba 10,00 €
Dieťa 0-6 rokov* Zdarma
Dieťa 0-15 rokov** 5,00 €
Žiak, študent do 26 rokov 5,00 €
Dôchodca nad 60 rokov 5,00 €
Osoba ZŤP 5,00 €
Sprievod ZŤP-S Zdarma

*dieťa v sprievode rodiča

**dieťa v organizovanej skupine

Poskytované zľavy

  • dieťa do 6 rokov, ktoré sa preukáže platným preukazom poistenca alebo cestovným pasom a nie je súčasťou organizovanej skupiny má nárok na bezplatný vstup, okrem vstupu na kultúrne podujatie, ktoré je spoplatnené
  • žiak materskej a základnej školy, ktorý je súčasťou organizovanej skupiny má nárok na 50% zľavu z výšky plného vstupného na základe veku (do 15 rokov), v prípade ak sa preukáže platným cestovným pasom alebo preukazom poistenca
  • študent strednej a vysokej školy má nárok na 50% zľavu z výšky plného vstupného na základe predloženého preukazu poistenca (do 19 rokov) alebo platného preukazu ISIC alebo študentského preukazu (do 26 rokov)
  • dôchodca nad 60 rokov má nárok na 50% zľavu z výšky plného vstupného na základe predloženého OP alebo cestovného pasu
  • držiteľ preukazu osoby s ŤZP alebo ŤZP-S má nárok na 50% zľavu z výšky plného vstupného na základe platného preukazu ŤZP
  • sprievodca osoby s ŤZP má nárok na bezplatný vstup na základe platného preukazu ŤZP-S
  • držiteľ regionálnej karty zliav Orava Card má nárok na 20% zľavu z výšky plného vstupného (iba Základný okruh)

Foto a kamera

Fotografovanie Kamerovanie
Počas prehliadky 3,00 €* 5,00 €*
Svadobné fotenie a kamerovanie 100,00 € 100,00 €

*poplatok sa nevzťahuje na tieto priestory: Thurzov palác a II. Hradná galéria. Poplatok sa pri jednotlivých okruhoch nemení.

Prenájom priestorov

Priestor Do dvoch hodín za každú hodinu naviac
Terasa pri filagórii 665,00 € 330,00 €
Západná bašta 665,00 € 330,00 €
Rytierska sála 1000,00 € 330,00 €
Výstavná miestnosť na Strednom nádvorí 665,00 € 330,00 €
Hlavné nádvorie (filmovanie, celodenné akcie) - 5000,00 €/ deň

Informácie pre záujemcov o svadobné fotenie a prenájom priestorov

Doplňujúce informácie

  • Sprievodcovia turistických zájazdov nemajú nárok na bezplatný vstup.
  • Zriaďovateľom Oravského múzea P. O. Hviezdoslava je Žilinský samosprávny kraj a nie Ministerstvo kultúry SR, a preto Oravské múzeum nie je povinné sprístupniť svoje expozície každú prvú nedeľu v mesiaci návštevníkom zdarma.

Zakúpením vstupenky prijíma návštevník ustanovenia Návštevníckeho poriadku Oravského hradu.