Svadobné obrady

Oravské múzeum ponúka prenájom priestorov Kaplnky sv. Michala a Rytierskej sály na obrady pri uzatváraní manželstva.

Skôr než si pár dohodne termín sobáša na Oravskom hrade, je nutné kontaktovať obecný úrad (civilný sobáš) alebo farský úrad (cirkevný sobáš), kde si dohodnú sobášiaceho a ďalšie podrobnosti.

Po dohodnutí termínu je nutné rezervovať priestory na Oddelení marketingu telefonicky, mailom alebo osobne.

Kontakt

Obecný úrad v Oravskom Podzámku

Farský úrad v Oravskom Podzámku

Rezervácie svadobných obradov, informácie

Adresa

Informačné centrum Oravského hradu

Cirkevný svadobný obrad

Kaplnka sv. Michala na Oravskom hrade je obľúbeným miestom mladých párov na vstup do stavu manželského. Jej prekrásne priestory umocňujú slávnostnú atmosféru svadobného dňa.
Priestory kaplnky umožňujú maximálne 100 hostí.

Civilný svadobný obrad

Civilný obrad sa koná v jednej z najkrajších miestností na Oravskom hrade – v Rytierskej sále.
Priestory sály umožňujú maximálne 50 hostí.

Civilný svadobný obrad s ceremóniou

Civilný obrad s ceremóniou sa koná v Rytierskej sále Oravského hradu. Je to klasický civilný obrad ozvláštnený scénkou zo života rodiny Thurzovcov. Vystúpenie v dobových kostýmoch vhodne dotvára atmosféru tohoto historického priestoru. Postup je rovnaký ako pri civilnom obrade.

Obrad Poplatok
Cirkevný obrad 500,00 €
Civilný obrad 250,00 €
Civilný obrad s ceremóniou 350,00 €
Svadobné fotografovanie 100,00 €/ 2 hodiny

Doplňujúce informácie

  • Poplatok za kameru a fotoaparát múzeum neúčtuje.
  • Hudobný sprievod, prípadne spevákov si zabezpečia budúci mladomanželia.
  • Špeciálna svadobná výzdoba v priestoroch kaplnky ani v ostatných priestoroch Oravského hradu nie je možná, pretože v interiéroch sa nachádzajú zbierkové predmety vysokej historickej hodnoty, ktoré by sa mohli poškodiť.

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.