Súpisy

Súpis Tranosciany

„Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom“.

Vážení návštevníci,

vďaka realizácii mikroprojektu „Juraj Tranovský – posol piesňovej kultúry,“ na ktorom Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava  partnersky spolupracuje s Múzeom Tešínska v Českom Tešíne, Vám predkladáme súpis Tranosciany. Súpis je pomenovaný podľa podľa významného evanjelického kazateľa Juraja Tranovského (1592 – 1637). Ide o kompletný zoznam rôznych zachovaných vydaní jeho vrcholného diela vo fonde Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne, ktorý je jedným z výstupov vyššie spomenutého projektu.

Súpis Tranosciany v Bibliotéke Čaplovičiane Oravského múzea P. O. Hviezdoslava

Súpis Tranosciany

Súpis Komeniány

Komeniána v Bibliotéke Čaplovičiane – chronologický súpis

Kompletný chronologický súpis diel J. A. Komenského v zbierkach Čaplovičovej knižnice.

Súpis Komeniána

Oravský hrad & Oravská lesná železnica

SK: Vážení návštevníci, dovoľujeme si Vás upozorniť, že expozície Oravský hrad v Oravskom Podzámku a Oravská lesná železnica v Oravskej lesnej sú z dôvodu každoročnej plánovanej údržby v mesiaci apríl zatvorené s výnimkou veľkonočných sviatkov.

Tešíme sa na Vašu návštevu počas Thurzových slávností (27.-28.4.2019) na Oravskom hrade a na podujatí Keď odfúkne lokomotíva (12.5.2019) na Oravskej lesnej železnici.

 

ENG: Dear visitors, we would like to inform you that due to annual scheduled maintenance works, the Orava Castle and Orava Forest Railway will be closed throughout the month of April, except Easter holidays.

We are looking forward to welcoming you back at Orava Castle during the season-opening Thurzo Festival (27 – 28 April 2019) and during the event When The Locomotive Steams (12 May 2019) at Orava Forest Railway.