Súpisy

Súpis Tranosciany

„Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom“.

Vážení návštevníci,

vďaka realizácii mikroprojektu „Juraj Tranovský – posol piesňovej kultúry,“ na ktorom Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava  partnersky spolupracuje s Múzeom Tešínska v Českom Tešíne, Vám predkladáme súpis Tranosciany. Súpis je pomenovaný podľa podľa významného evanjelického kazateľa Juraja Tranovského (1592 – 1637). Ide o kompletný zoznam rôznych zachovaných vydaní jeho vrcholného diela vo fonde Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne, ktorý je jedným z výstupov vyššie spomenutého projektu.

Súpis Tranosciany v Bibliotéke Čaplovičiane Oravského múzea P. O. Hviezdoslava

Súpis Tranosciany

Súpis Komeniány

Komeniána v Bibliotéke Čaplovičiane – chronologický súpis

Kompletný chronologický súpis diel J. A. Komenského v zbierkach Čaplovičovej knižnice.

Súpis Komeniána