Súpisy

Súpis Tranosciany

„Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom“.

Vážení návštevníci,

vďaka realizácii mikroprojektu „Juraj Tranovský – posol piesňovej kultúry,“ na ktorom Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava  partnersky spolupracuje s Múzeom Tešínska v Českom Tešíne, Vám predkladáme súpis Tranosciany. Súpis je pomenovaný podľa podľa významného evanjelického kazateľa Juraja Tranovského (1592 – 1637). Ide o kompletný zoznam rôznych zachovaných vydaní jeho vrcholného diela vo fonde Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne, ktorý je jedným z výstupov vyššie spomenutého projektu.

Súpis Tranosciany v Bibliotéke Čaplovičiane Oravského múzea P. O. Hviezdoslava

Súpis Tranosciany

Súpis Komeniány

Komeniána v Bibliotéke Čaplovičiane – chronologický súpis

Kompletný chronologický súpis diel J. A. Komenského v zbierkach Čaplovičovej knižnice.

Súpis Komeniána

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža. Trasa Malého okruhu sa nemení, Veľký okruh počas trvania prác nebude prístupný.῾

Announcement

EN:

Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon. The route of the Small tour will not change, but the Big tour will be inaccessible.

Informacja

PL:

Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna. Trasa Małej pętli zwiedzanie nie ulegnie zmianie, natomiast Duża pętla będzie wyłączona ze zwiedzania do zakończenia prac.