Súpisy

Súpis Tranosciany

„Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom“.

Vážení návštevníci,

vďaka realizácii mikroprojektu „Juraj Tranovský – posol piesňovej kultúry,“ na ktorom Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava  partnersky spolupracuje s Múzeom Tešínska v Českom Tešíne, Vám predkladáme súpis Tranosciany. Súpis je pomenovaný podľa podľa významného evanjelického kazateľa Juraja Tranovského (1592 – 1637). Ide o kompletný zoznam rôznych zachovaných vydaní jeho vrcholného diela vo fonde Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne, ktorý je jedným z výstupov vyššie spomenutého projektu.

Súpis Tranosciany v Bibliotéke Čaplovičiane Oravského múzea P. O. Hviezdoslava

Súpis Tranosciany

Súpis Komeniány

Komeniána v Bibliotéke Čaplovičiane – chronologický súpis

Kompletný chronologický súpis diel J. A. Komenského v zbierkach Čaplovičovej knižnice.

Súpis Komeniána

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.