Vstupné

Typ vstupenkyCenaZvýhodnené vstupné do Literárnej expozície P. O. Hviezdoslava a Expozície Čaplovičovej knižnice - cena
Deti do 6 r.ZdarmaZdarma
Deti nad 6 r., študenti, dôchod., ŤZP1,50 €2,00 €
Dospelí3,00 €4,00 €
Školské výlety a letné tábory-2,00 €
Rodinné vstupné
Typ vstupenkyCena
2 dospelí + 1 a viac detí*7,50 €
+ každé ďalšie dieťa*Zdarma

*dieťa vo veku od 6 do 15 rokov, ktoré sa preukáže platným dokladom – cestovný pas, preukaz poistenca

Poskytované zľavy

  • Deti do 6 rokov majú vstup do expozície voľný, okrem vstupu na kultúrne podujatie, ktoré je spoplatnené.
  • Žiaci a študenti základných a stredných škôl majú zľavu 50% zo vstupného na základe veku (do 15 rokov), ktorí sa preukážu platným cestovným pasom alebo preukazom poistenca.
  • Študenti stredných a vysokých škôl majú 50% zľavu iba na základe platného preukazu ISIC alebo študentského preukazu.
  • Dôchodcovia majú nárok na 50% zľavu na základe predloženého OP alebo cestovného pasu od 60 rokov.
  • Ťažko zdravotne postihnutí majú nárok na 50% zľavu na základe platného preukazu ŤZP.
  • ŤZP-S-sprievod majú 100% zľavu na základe platného preukazu.