Služby bádateľom

Čaplovičova knižnica sprístupňuje historický fond bádateľskej verejnosti, vopred ohláseným záujemcom na základe ich osobných, telefonických alebo mailových požiadaviek v pracovných dňoch.

Otváracie hodiny pre služby bádateľom
Deň Otváracie hodiny
pondelok - piatok 09:00 - 15:00 h

Výpožičné služby

  • Prezenčne

Služby

  • Reprografické služby
  • Skenovanie do formátu A3
  • Digitálne fotografovanie

Knižničný poriadok – cenník poplatkov za služby

Sekcia Bibliotéka Čaplovičiana

Reprografické služby
staré tlače od roku 1701 do roku 1800 1 strana A4 0,20€
staré tlače do roku 1801 do roku 1918 1 strana A4 0,10€
seriálové publikácie (noviny, časopisy) do roku 1950 1 strana A4 0,05€
knihy, noviny, časopisy po roku 1918 - -

Poznámka: obojstranná kópia A4 dvojnásobok ceny A4; 1 strana A3 dvojnásobok ceny A4

Skenovanie do formátu A3
rukopisy, inkunábuly, staré tlače 16.–17. storočia 1 strana 0,70€
výtvarná zbierka, staré mapy (rukopisné a tlačené) 1 strana 0,70€
staré tlače 1701 – 1918 1 strana 0,70€
seriálové publikácie (noviny, časopisy) do roku 1918 1 strana 0,70€
všetky tlače, periodi ká po roku 1918 1 strana 0,30€
napálenie + CD/DVD 1 kus 1,00€
Poznámka: skenovanie do 600 DPI dvojnásobok ceny; neštandardné skenovanie nad 600 DPI päťnásobok ceny
Digitálne fotografovanie
Rukopisy, inkunábuly, staré tlače 1501 –1918, výtvarná zbierka, staré mapy, seriálové (noviny, časopisy) a iné publikácie 20. – 21. storočia 1 snímka 0,50€

Viac informácií o ponúkaných službách

Oravský hrad & Oravská lesná železnica

SK: Vážení návštevníci, dovoľujeme si Vás upozorniť, že expozície Oravský hrad v Oravskom Podzámku a Oravská lesná železnica v Oravskej lesnej sú z dôvodu každoročnej plánovanej údržby v mesiaci apríl zatvorené s výnimkou veľkonočných sviatkov.

Tešíme sa na Vašu návštevu počas Thurzových slávností (27.-28.4.2019) na Oravskom hrade a na podujatí Keď odfúkne lokomotíva (12.5.2019) na Oravskej lesnej železnici.

 

ENG: Dear visitors, we would like to inform you that due to annual scheduled maintenance works, the Orava Castle and Orava Forest Railway will be closed throughout the month of April, except Easter holidays.

We are looking forward to welcoming you back at Orava Castle during the season-opening Thurzo Festival (27 – 28 April 2019) and during the event When The Locomotive Steams (12 May 2019) at Orava Forest Railway.