Služby bádateľom

Čaplovičova knižnica sprístupňuje historický fond bádateľskej verejnosti, vopred ohláseným záujemcom na základe ich osobných, telefonických alebo mailových požiadaviek v pracovných dňoch.

Otváracie hodiny pre služby bádateľom
Deň Otváracie hodiny
pondelok - piatok 09:00 - 15:00 h

Výpožičné služby

  • Prezenčne

Služby

  • Reprografické služby
  • Skenovanie do formátu A3
  • Digitálne fotografovanie

Knižničný poriadok – cenník poplatkov za služby

Sekcia Bibliotéka Čaplovičiana

Reprografické služby
staré tlače od roku 1701 do roku 1800 1 strana A4 0,20€
staré tlače do roku 1801 do roku 1918 1 strana A4 0,10€
seriálové publikácie (noviny, časopisy) do roku 1950 1 strana A4 0,05€
knihy, noviny, časopisy po roku 1918 - -

Poznámka: obojstranná kópia A4 dvojnásobok ceny A4; 1 strana A3 dvojnásobok ceny A4

Skenovanie do formátu A3
rukopisy, inkunábuly, staré tlače 16.–17. storočia 1 strana 0,70€
výtvarná zbierka, staré mapy (rukopisné a tlačené) 1 strana 0,70€
staré tlače 1701 – 1918 1 strana 0,70€
seriálové publikácie (noviny, časopisy) do roku 1918 1 strana 0,70€
všetky tlače, periodi ká po roku 1918 1 strana 0,30€
napálenie + CD/DVD 1 kus 1,00€
Poznámka: skenovanie do 600 DPI dvojnásobok ceny; neštandardné skenovanie nad 600 DPI päťnásobok ceny
Digitálne fotografovanie
Rukopisy, inkunábuly, staré tlače 1501 –1918, výtvarná zbierka, staré mapy, seriálové (noviny, časopisy) a iné publikácie 20. – 21. storočia 1 snímka 0,50€

Viac informácií o ponúkaných službách

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.