Služby bádateľom

Čaplovičova knižnica sprístupňuje historický fond bádateľskej verejnosti, vopred ohláseným záujemcom na základe ich osobných, telefonických alebo mailových požiadaviek v pracovných dňoch.

Otváracie hodiny pre služby bádateľom
Deň Otváracie hodiny
pondelok - piatok 09:00 - 15:00 h

Výpožičné služby

  • Prezenčne

Služby

  • Reprografické služby
  • Skenovanie do formátu A3
  • Digitálne fotografovanie

Knižničný poriadok – cenník poplatkov za služby

Sekcia Bibliotéka Čaplovičiana

Reprografické služby
staré tlače od roku 1701 do roku 1800 1 strana A4 0,20€
staré tlače do roku 1801 do roku 1918 1 strana A4 0,10€
seriálové publikácie (noviny, časopisy) do roku 1950 1 strana A4 0,05€
knihy, noviny, časopisy po roku 1918 - -

Poznámka: obojstranná kópia A4 dvojnásobok ceny A4; 1 strana A3 dvojnásobok ceny A4

Skenovanie do formátu A3
rukopisy, inkunábuly, staré tlače 16.–17. storočia 1 strana 0,70€
výtvarná zbierka, staré mapy (rukopisné a tlačené) 1 strana 0,70€
staré tlače 1701 – 1918 1 strana 0,70€
seriálové publikácie (noviny, časopisy) do roku 1918 1 strana 0,70€
všetky tlače, periodi ká po roku 1918 1 strana 0,30€
napálenie + CD/DVD 1 kus 1,00€
Poznámka: skenovanie do 600 DPI dvojnásobok ceny; neštandardné skenovanie nad 600 DPI päťnásobok ceny
Digitálne fotografovanie
Rukopisy, inkunábuly, staré tlače 1501 –1918, výtvarná zbierka, staré mapy, seriálové (noviny, časopisy) a iné publikácie 20. – 21. storočia 1 snímka 0,50€

Viac informácií o ponúkaných službách