Expozície Oravskej lesnej železnice

Vnútorné expozície Oravskej lesnej železnice

Vstupná miestnosť expozície na Tanečníku

Vstupná miestnosť je venovaná vzniku a fungovaniu Oravskej lesnej železnice. Obsahuje prvý, úvodný informačný panel s textom a fotografiami, venovanými vzniku Oravskej lesnej železnice. V hlavnej vitríne na boku prvej miestnosti sú inštalované modely lesných dopravných prostriedkov a predmetov z obdobia pred vznikom lesných železníc: priehrada, plte, drevené mosty, model horárne. V tejto expozícii sa nachádzajú vystavené aj   exponáty nástrojov na prácu s drevom.

Druhá vitrína priamo oproti vstupným dverám je venovaná lesnej železnici. Dominantnou pamiatkou je model úvratí, ktoré zaisťujú lesnej železnici miesto v dejinách techniky. Okolo modelu sú umiestnené náveste a informačná tabuľa z lesnej železnice, ako aj drevené makety na výrobu foriem, z ktorých sa odlievali súčiastky na koľajové vozidlá.
Samostatný celok predstavuje masívny štipák, ktorý slúžil na manipuláciu s guľatinou.

olz expozicia prva miestnostpisny

Druhá miestnosť

Záverečná miestnosť zachytáva dejiny a súčasnosť Oravskej lesnej železnice. Nachádza sa v nej  5 informačných panelov, ktoré prezentujú základný prehľad o dejinách Oravskej lesnej železnice.
Pri okne sa nachádza inštalácia, predsavujúca dvoch drevorubačov pri práci v lese. Sú to figuríny vybavené dobovým pracovným oblečením a remeselníckymi nástrojmi, používanými pri lesnej ťažbe.

Expozícia je doplnená troma vitrínami. V prvej z nich sa nachádzajú dobové komunikačné prostriedky na lesnej železnici: telefón, baterky, lampáše. Druhá je venovaná dobovým dokumentom, ktoré sa týkajú lesných železníc. Obsahuje mapu Oravy s vyznačenými pozemkami Oravského komposesorátu a s traťou lesnej železnice. Okrem mapy tu prezentujeme protokoly zo stavby lesnej železnice. Tretia vitrína prezentuje propagačný materiál z činnosti Oravskej lesnej železnice pre verejnosť a aktuality zo súčasnej muzeálnej prevádzky.

olz expozicia pisny druha miestnost

Goralská drevenica

Premiestnenie pôvodnej goralskej usadlosti z obce Oravská Polhora, na ktorej vplyvom veľkého množstva snehu spadla strecha, bola rekonštruovaná za účelom záchrany pôvodnej architektúry v rámci projektu „Gorali včera a dnes“ .

Trojdielny zrubový objekt na sedle Beskyd s  izbou, pitvorom, kuchyňou a komorou prezentuje hodnoty ľudového staviteľstva v oblasti Oravských Beskýd. Priestory drevenice sú zariadené dobovým  nábytkom, ktorý slúžil  základným potrebám bývania. Súčasťou zariadenia je i detský nábytok a rôzne interiérové doplnky. Osobitnú pozornosť si zaslúžia predmety spojené s prípravou a pečením chleba, ako aj pracovné  nástroje používané pri práci s drevom, pri spracovaní ľanu, pri poľnohospodárstve, či chove dobytka.

OLZ, goralská drevenica

 

 

Vonkajšie expozície Oravskej lesnej železnice

Areál stanice Tanečník

V areáli stanice Tanečník sa môžu návštevníci občerstviť a aktívne tráviť čas, kým čakajú na svoju vyhliadkovú jazdu vláčikom. Nachádza sa tu bufet, voliéry s pávmi a ovečkami a tiež preliezačky pre deti. Súčasťou areálu je aj vonkajšia expozícia venovaná pôvodným dopravným prostriedkom a zbierkovými predmetom. Počas špecializovaných podujatí Oravského múzea slúži tento priestor na ukážky rôznych druhov remesiel.

 

Vyhliadková veža stanice Sedlo Beskyd

Nad stanicou Sedlo Beskyd sa nachádza drevená vyhliadková veža. Návštevníci sa k nej môžu dostať chodníkom po lúke od stanice Sedlo Beskyd. Cesta k rozhľadni trvá približne 5 minút. Vyhliadková veža je postavená v nadmorskej výške 970 m. n. m. Veža ponúka návštevníkom nádherný výhľad na okolie: Rozsutec, Západné Tatry, vysielač na kopci Magurka nad Námestovom. Rozhľadňa má tri poschodia a výšku 12 metrov. Je celoročne prístupná pre návštevníkov ale aj okoloidúcich turistov.

olz vyhliadkova veza

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža. Trasa Malého okruhu sa nemení, Veľký okruh počas trvania prác nebude prístupný.῾

Announcement

EN:

Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon. The route of the Small tour will not change, but the Big tour will be inaccessible.

Informacja

PL:

Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna. Trasa Małej pętli zwiedzanie nie ulegnie zmianie, natomiast Duża pętla będzie wyłączona ze zwiedzania do zakończenia prac.