Expozície Oravskej lesnej železnice

Vnútorné expozície Oravskej lesnej železnice

Vstupná miestnosť expozície na Tanečníku

Vstupná miestnosť je venovaná vzniku a fungovaniu Oravskej lesnej železnice. Obsahuje prvý, úvodný informačný panel s textom a fotografiami, venovanými vzniku Oravskej lesnej železnice. V hlavnej vitríne na boku prvej miestnosti sú inštalované modely lesných dopravných prostriedkov a predmetov z obdobia pred vznikom lesných železníc: priehrada, plte, drevené mosty, model horárne. V tejto expozícii sa nachádzajú vystavené aj   exponáty nástrojov na prácu s drevom.

Druhá vitrína priamo oproti vstupným dverám je venovaná lesnej železnici. Dominantnou pamiatkou je model úvratí, ktoré zaisťujú lesnej železnici miesto v dejinách techniky. Okolo modelu sú umiestnené náveste a informačná tabuľa z lesnej železnice, ako aj drevené makety na výrobu foriem, z ktorých sa odlievali súčiastky na koľajové vozidlá.
Samostatný celok predstavuje masívny štipák, ktorý slúžil na manipuláciu s guľatinou.

 

Druhá miestnosť

Záverečná miestnosť zachytáva dejiny a súčasnosť Oravskej lesnej železnice. Nachádza sa v nej  5 informačných panelov, ktoré prezentujú základný prehľad o dejinách Oravskej lesnej železnice.
Pri okne sa nachádza inštalácia, predsavujúca dvoch drevorubačov pri práci v lese. Sú to figuríny vybavené dobovým pracovným oblečením a remeselníckymi nástrojmi, používanými pri lesnej ťažbe.

Expozícia je doplnená troma vitrínami. V prvej z nich sa nachádzajú dobové komunikačné prostriedky na lesnej železnici: telefón, baterky, lampáše. Druhá je venovaná dobovým dokumentom, ktoré sa týkajú lesných železníc. Obsahuje mapu Oravy s vyznačenými pozemkami Oravského komposesorátu a s traťou lesnej železnice. Okrem mapy tu prezentujeme protokoly zo stavby lesnej železnice. Tretia vitrína prezentuje propagačný materiál z činnosti Oravskej lesnej železnice pre verejnosť a aktuality zo súčasnej muzeálnej prevádzky.

Vonkajšie expozície Oravskej lesnej železnice

Areál stanice Tanečník

V areáli stanice Tanečník sa môžu návštevníci občerstviť a aktívne tráviť čas, kým čakajú na svoju vyhliadkovú jazdu vláčikom. Nachádza sa tu bufet, voliéry s pávmi a ovečkami a tiež preliezačky pre deti. Súčasťou areálu je aj vonkajšia expozícia venovaná pôvodným dopravným prostriedkom a zbierkovými predmetom. Počas špecializovaných podujatí Oravského múzea slúži tento priestor na ukážky rôznych druhov remesiel.

Remeselný dom

V areáli stanice tanečník sa nachádza aj Remeselný dom, ktorý prezentuje rôzne remeslá typické pre Oravu.

 

Vyhliadková veža stanice Sedlo Beskyd a nová expozícia „Gorali včera a dnes“

Nad stanicou Sedlo Beskyd sa nachádza drevená vyhliadková veža. Návštevníci sa k nej môžu dostať chodníkom po lúke od stanice Sedlo Beskyd. Cesta k rozhľadni trvá približne 5 minút. Vyhliadková veža je postavená v nadmorskej výške 970 m. n. m. Veža ponúka návštevníkom nádherný výhľad na okolie: Rozsutec, Západné Tatry, vysielač na kopci Magurka nad Námestovom. Rozhľadňa má tri poschodia a výšku 12 metrov. Je celoročne prístupná pre návštevníkov ale aj okoloidúcich turistov.

Expozícia „Gorali včera a dnes“ je situovaná v novopostavenom (2022) objekte v areáli stanice Sedlo Beskyd, ktorý na nachádza pri hlavnej železničnej trati. Predmety vystavené v priestoroch drevenice prezentujú goralskú kultúru typickú pre oblasť Beskýd.