Expozície Oravskej lesnej železnice

Vnútorné expozície Oravskej lesnej železnice

Vstupná miestnosť expozície na Tanečníku

Vstupná miestnosť je venovaná vzniku a fungovaniu Oravskej lesnej železnice. Obsahuje prvý, úvodný informačný panel s textom a fotografiami, venovanými vzniku Oravskej lesnej železnice. V hlavnej vitríne na boku prvej miestnosti sú inštalované modely lesných dopravných prostriedkov a predmetov z obdobia pred vznikom lesných železníc: priehrada, plte, drevené mosty, model horárne. V tejto expozícii sa nachádzajú vystavené aj   exponáty nástrojov na prácu s drevom.

Druhá vitrína priamo oproti vstupným dverám je venovaná lesnej železnici. Dominantnou pamiatkou je model úvratí, ktoré zaisťujú lesnej železnici miesto v dejinách techniky. Okolo modelu sú umiestnené náveste a informačná tabuľa z lesnej železnice, ako aj drevené makety na výrobu foriem, z ktorých sa odlievali súčiastky na koľajové vozidlá.
Samostatný celok predstavuje masívny štipák, ktorý slúžil na manipuláciu s guľatinou.

olz expozicia prva miestnostpisny

Druhá miestnosť

Záverečná miestnosť zachytáva dejiny a súčasnosť Oravskej lesnej železnice. Nachádza sa v nej  5 informačných panelov, ktoré prezentujú základný prehľad o dejinách Oravskej lesnej železnice.
Pri okne sa nachádza inštalácia, predsavujúca dvoch drevorubačov pri práci v lese. Sú to figuríny vybavené dobovým pracovným oblečením a remeselníckymi nástrojmi, používanými pri lesnej ťažbe.

Expozícia je doplnená troma vitrínami. V prvej z nich sa nachádzajú dobové komunikačné prostriedky na lesnej železnici: telefón, baterky, lampáše. Druhá je venovaná dobovým dokumentom, ktoré sa týkajú lesných železníc. Obsahuje mapu Oravy s vyznačenými pozemkami Oravského komposesorátu a s traťou lesnej železnice. Okrem mapy tu prezentujeme protokoly zo stavby lesnej železnice. Tretia vitrína prezentuje propagačný materiál z činnosti Oravskej lesnej železnice pre verejnosť a aktuality zo súčasnej muzeálnej prevádzky.

olz expozicia pisny druha miestnost

 

 

 

 

Vonkajšie expozície Oravskej lesnej železnice

Areál stanice Tanečník

V areáli stanice Tanečník sa môžu návštevníci občerstviť a aktívne tráviť čas, kým čakajú na svoju vyhliadkovú jazdu vláčikom. Nachádza sa tu bufet, voliéry s pávmi a ovečkami a tiež preliezačky pre deti. Súčasťou areálu je aj vonkajšia expozícia venovaná pôvodným dopravným prostriedkom a zbierkovými predmetom. Počas špecializovaných podujatí Oravského múzea slúži tento priestor na ukážky rôznych druhov remesiel.

 

Vyhliadková veža stanice Sedlo Beskyd

Nad stanicou Sedlo Beskyd sa nachádza drevená vyhliadková veža. Návštevníci sa k nej môžu dostať chodníkom po lúke od stanice Sedlo Beskyd. Cesta k rozhľadni trvá približne 5 minút. Vyhliadková veža je postavená v nadmorskej výške 970 m. n. m. Veža ponúka návštevníkom nádherný výhľad na okolie: Rozsutec, Západné Tatry, vysielač na kopci Magurka nad Námestovom. Rozhľadňa má tri poschodia a výšku 12 metrov. Je celoročne prístupná pre návštevníkov ale aj okoloidúcich turistov.

olz vyhliadkova veza