Cenník

Motorový vlak, drezina
Typ cestovného lístka Jednosmerná jazda - cena Obojsmerná jazda - cena
Dospelí 4,00 € 5,00 €
Študenti, dôchodcovia, ŤZP 2,00 € 2,50 €
Pes, kočík, bicykel 2,50 € 2,50 €
Deti do 6 rokov Zdarma, bez nároku na miesto Zdarma, bez nároku na miesto
Deti do 6 rokov - podujatie 1,00 € 1,00 €
Parná lokomotíva - premáva len na vybraných podujatiach
Typ cestovného lístka Jednosmerná jazda - cena Obojsmerná jazda - cena
Dospelí 7,00 € 8,00€
Študenti, dôchodcovia, ŤZP 3,50€ 4,00€
Pes, kočík, bicykel 2,50 € 2,50 €
Deti do 6 rokov Zdarma, bez nároku na miesto Zdarma, bez nároku na miesto
Deti do 6 rokov - podujatie 1,00 € 1,00 €
Rodinné vstupné - iba obojsmerná jazda
Typ cestovného lístka Motorový vlak, drezina - cena Parná lokomotíva - cena
2 dospelí + 3 a viac detí* 15,00 € 24,00 €
+ každé ďalšie dieťa* Zdarma, bez nároku na miesto Zdarma, bez nároku na miesto

*dieťa vo veku od 6 do 15 rokov, ktoré sa preukáže platným dokladom – cestovný pas, preukaz poistenca

Poskytované zľavy

  • Deti do 6 rokov majú vstup do expozície voľný, okrem vstupu na kultúrne podujatie, ktoré je spoplatnené.
  • Žiaci a študenti základných a stredných škôl majú zľavu 50% zo vstupného na základe veku (do 15 rokov), ktorí sa preukážu platným cestovným pasom alebo preukazom poistenca.
  • Študenti stredných a vysokých škôl majú 50% zľavu iba na základe platného preukazu ISIC alebo študentského preukazu.
  • Dôchodcovia majú nárok na 50% zľavu na základe predloženého OP alebo cestovného pasu od 60 rokov.
  • Ťažko zdravotne postihnutí majú nárok na 50% zľavu na základe platného preukazu ŤZP.
  • ŤZP-S-sprievod majú 100% zľavu na základe platného preukazu.

Oravský hrad & Oravská lesná železnica

SK: Vážení návštevníci, dovoľujeme si Vás upozorniť, že expozície Oravský hrad v Oravskom Podzámku a Oravská lesná železnica v Oravskej lesnej sú z dôvodu každoročnej plánovanej údržby v mesiaci apríl zatvorené s výnimkou veľkonočných sviatkov.

Tešíme sa na Vašu návštevu počas Thurzových slávností (27.-28.4.2019) na Oravskom hrade a na podujatí Keď odfúkne lokomotíva (12.5.2019) na Oravskej lesnej železnici.

 

ENG: Dear visitors, we would like to inform you that due to annual scheduled maintenance works, the Orava Castle and Orava Forest Railway will be closed throughout the month of April, except Easter holidays.

We are looking forward to welcoming you back at Orava Castle during the season-opening Thurzo Festival (27 – 28 April 2019) and during the event When The Locomotive Steams (12 May 2019) at Orava Forest Railway.