Cenník

Motorový vlak, drezina
Typ cestovného lístkaObojsmerná jazda - cenaJednosmerná jazda - cena
Dospelá osoba7,00 €6,00 €
Dieťa 0-6 rokov*Zadarmo, bez nároku na miestoZadarmo, bez nároku na miesto
Dieťa 0-6 rokov na podujatí1,00 €1,00 €
Dieťa 0-15 rokov**3,50 €3,00 €
Žiak, študent do 26 rokov3,50 €3,00 €
Dôchodca nad 60 rokov3,50 €3,00 €
Osoba ZŤP3,50 €3,00 €
Sprievod ZŤP-SZadarmo, s nárokom na miestoZadarmo, s nárokom na miesto
Pes, kočík, bicykel****2,50 €2,50 €
Parná lokomotíva - premáva len počas vybraných podujatí
Typ cestovného lístkaObojsmerná jazda - cenaJednosmerná jazda - cena
Dospelá osoba10,00 €8,00 €
Dieťa 0-6 rokov*Zadarmo, bez nároku na miestoZadarmo, bez nároku na miesto
Dieťa 0-6 rokov na podujatí1,00 €1,00 €
Dieťa 0-15 rokov**5,00 €4,50€
Žiak, študent do 26 rokov5,00€4,50€
Dôchodca nad 60 rokov5,00€4,50€
Osoba ZŤP5,00€4,50€
Sprievod ZŤP-SZadarmo, s nárokom na miestoZadarmo, s nárokom na miesto
Pes, kočík, bicykel****2,50 €2,50 €

*dieťa v sprievode rodiča

**dieťa, žiak, študent v organizovanej skupine

****pes musí mať nasadený ochranný náhubok a vôdzku

Každá 16 osoba v akejkoľvek organizovanej skupine má jazdu zadarmo

Rodinné vstupné - iba obojsmerná jazda
Typ cestovného lístkaMotorový vlak, drezina - cenaParná lokomotíva - cena
2 dospelí + 1 a viac detí*17,50 €25,00 €
+ každé ďalšie dieťa***Zadarmo, bez nároku na miesto 0-6, s nárokom na miesto 7-15Zadarmo, bez nároku na miesto 0-6, s nárokom na miesto 7-15

***dieťa vo veku 0-15 rokov + každé ďalšie dieťa

Rodinné vstupné platí iba na obojsmernú jazdu.

Poskytované zľavy

  • dieťa do 6 rokov, ktoré sa preukáže platným preukazom poistenca alebo cestovným pasom a nie je súčasťou organizovanej skupiny má nárok na bezplatnú jazdu (bez nároku na miesto), okrem jazdy počas kultúrneho podujatia, ktorá je spoplatnená
  • žiak materskej a základnej školy, ktorý je súčasťou organizovanej skupiny má nárok na 50% zľavu z výšky plného vstupného na základe veku (do 15 rokov), v prípade ak sa preukáže platným cestovným pasom alebo preukazom poistenca
  • študent strednej a vysokej školy má nárok na 50% zľavu z výšky plného vstupného na základe predloženého preukazu poistenca (do 19 rokov) alebo platného preukazu ISIC alebo študentského preukazu (do 26 rokov)
  • dôchodca nad 60 rokov má nárok na 50% zľavu z výšky plného vstupného na základe predloženého OP alebo cestovného pasu
  • držiteľ preukazu osoby s ŤZP alebo ŤZP-S má nárok na 50% zľavu z výšky plného vstupného na základe platného preukazu ŤZP
  • sprievodca osoby s ŤZP má nárok na bezplatný vstup na základe platného preukazu ŤZP-S