Cenník

Motorový vlak, drezina
Typ cestovného lístka Obojsmerná jazda - cena Jednosmerná jazda - cena
Dospelá osoba 5,00 € 4,00 €
Dieťa 0-6 rokov* Zdarma, bez nároku na miesto Zdarma, bez nároku na miesto
Dieťa 0-15 rokov** 2,50 € 2,00 €
Žiak, študent do 26 rokov 2,50 € 2,00 €
Dôchodca nad 60 rokov 2,50 € 2,00 €
Osoba ZŤP 2,50 € 2,00 €
Sprievod ZŤP-S Zdarma, s nárokom na miesto Zdarma, s nárokom na miesto
Pes, kočík, bicykel 2,50 € 2,50 €
Parná lokomotíva - premáva len počas vybraných podujatí
Typ cestovného lístka Obojsmerná jazda - cena Jednosmerná jazda - cena
Dospelá osoba 8,00€ 7,00 €
Dieťa 0-6 rokov* Zdarma, bez nároku na miesto Zdarma, bez nároku na miesto
Dieťa 0-15 rokov** 4,00€ 3,50€
Žiak, študent do 26 rokov 4,00€ 3,50€
Dôchodca nad 60 rokov 4,00€ 3,50€
Osoba ZŤP 4,00€ 3,50€
Sprievod ZŤP-S Zdarma, s nárokom na miesto Zdarma, s nárokom na miesto
Pes, kočík, bicykel 2,50 € 2,50 €

*dieťa v sprievode rodiča

**dieťa v organizovanej skupine

Rodinné vstupné - iba obojsmerná jazda
Typ cestovného lístka Motorový vlak, drezina - cena Parná lokomotíva - cena
2 dospelí + 3 a viac detí* 15,00 € 24,00 €
+ každé ďalšie dieťa* Zdarma, bez nároku na miesto Zdarma, bez nároku na miesto

*dieťa vo veku 0-15 rokov

Rodinné vstupné platí iba na obojsmernú jazdu.

Poskytované zľavy

  • dieťa do 6 rokov, ktoré sa preukáže platným preukazom poistenca alebo cestovným pasom a nie je súčasťou organizovanej skupiny má nárok na bezplatnú jazdu (bez nároku na miesto), okrem jazdy počas kultúrneho podujatia, ktorá je spoplatnená
  • žiak materskej a základnej školy, ktorý je súčasťou organizovanej skupiny má nárok na 50% zľavu z výšky plného vstupného na základe veku (do 15 rokov), v prípade ak sa preukáže platným cestovným pasom alebo preukazom poistenca
  • študent strednej a vysokej školy má nárok na 50% zľavu z výšky plného vstupného na základe predloženého preukazu poistenca (do 19 rokov) alebo platného preukazu ISIC alebo študentského preukazu (do 26 rokov)
  • dôchodca nad 60 rokov má nárok na 50% zľavu z výšky plného vstupného na základe predloženého OP alebo cestovného pasu
  • držiteľ preukazu osoby s ŤZP alebo ŤZP-S má nárok na 50% zľavu z výšky plného vstupného na základe platného preukazu ŤZP
  • sprievodca osoby s ŤZP má nárok na bezplatný vstup na základe platného preukazu ŤZP-S

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.