Cenník

Motorový vlak, drezina
Typ cestovného lístka Jednosmerná jazda - cena Obojsmerná jazda - cena
Dospelí 4,00 € 5,00 €
Študenti, dôchodcovia, ŤZP 2,00 € 2,50 €
Pes, kočík, bicykel 2,50 € 2,50 €
Deti do 6 rokov Zdarma, bez nároku na miesto Zdarma, bez nároku na miesto
Deti do 6 rokov - podujatie 1,00 € 1,00 €
Parná lokomotíva - premáva len na vybraných podujatiach
Typ cestovného lístka Jednosmerná jazda - cena Obojsmerná jazda - cena
Dospelí 7,00 € 8,00€
Študenti, dôchodcovia, ŤZP 3,50€ 4,00€
Pes, kočík, bicykel 2,50 € 2,50 €
Deti do 6 rokov Zdarma, bez nároku na miesto Zdarma, bez nároku na miesto
Deti do 6 rokov - podujatie 1,00 € 1,00 €
Rodinné vstupné - iba obojsmerná jazda
Typ cestovného lístka Motorový vlak, drezina - cena Parná lokomotíva - cena
2 dospelí + 3 a viac detí* 15,00 € 24,00 €
+ každé ďalšie dieťa* Zdarma, bez nároku na miesto Zdarma, bez nároku na miesto

*dieťa vo veku od 6 do 15 rokov, ktoré sa preukáže platným dokladom – cestovný pas, preukaz poistenca

Poskytované zľavy

  • Deti do 6 rokov majú vstup do expozície voľný, okrem vstupu na kultúrne podujatie, ktoré je spoplatnené.
  • Žiaci a študenti základných a stredných škôl majú zľavu 50% zo vstupného na základe veku (do 15 rokov), ktorí sa preukážu platným cestovným pasom alebo preukazom poistenca.
  • Študenti stredných a vysokých škôl majú 50% zľavu iba na základe platného preukazu ISIC alebo študentského preukazu.
  • Dôchodcovia majú nárok na 50% zľavu na základe predloženého OP alebo cestovného pasu od 60 rokov.
  • Ťažko zdravotne postihnutí majú nárok na 50% zľavu na základe platného preukazu ŤZP.
  • ŤZP-S-sprievod majú 100% zľavu na základe platného preukazu.