Cenník

Motorový vlak, drezina
Typ cestovného lístka Obojsmerná jazda - cena Jednosmerná jazda - cena
Dospelá osoba 5,00 € 4,00 €
Dieťa 0-6 rokov* Zdarma, bez nároku na miesto Zdarma, bez nároku na miesto
Dieťa 0-15 rokov** 2,50 € 2,00 €
Žiak, študent do 26 rokov 2,50 € 2,00 €
Dôchodca nad 60 rokov 2,50 € 2,00 €
Osoba ZŤP 2,50 € 2,00 €
Sprievod ZŤP-S Zdarma, s nárokom na miesto Zdarma, s nárokom na miesto
Pes, kočík, bicykel 2,50 € 2,50 €
Parná lokomotíva - premáva len počas vybraných podujatí
Typ cestovného lístka Obojsmerná jazda - cena Jednosmerná jazda - cena
Dospelá osoba 8,00€ 7,00 €
Dieťa 0-6 rokov* Zdarma, bez nároku na miesto Zdarma, bez nároku na miesto
Dieťa 0-15 rokov** 4,00€ 3,50€
Žiak, študent do 26 rokov 4,00€ 3,50€
Dôchodca nad 60 rokov 4,00€ 3,50€
Osoba ZŤP 4,00€ 3,50€
Sprievod ZŤP-S Zdarma, s nárokom na miesto Zdarma, s nárokom na miesto
Pes, kočík, bicykel 2,50 € 2,50 €

*dieťa v sprievode rodiča

**dieťa v organizovanej skupine

Rodinné vstupné - iba obojsmerná jazda
Typ cestovného lístka Motorový vlak, drezina - cena Parná lokomotíva - cena
2 dospelí + 3 a viac detí* 15,00 € 24,00 €
+ každé ďalšie dieťa* Zdarma, bez nároku na miesto Zdarma, bez nároku na miesto

*dieťa vo veku 0-15 rokov

Rodinné vstupné platí iba na obojsmernú jazdu.

Poskytované zľavy

  • dieťa do 6 rokov, ktoré sa preukáže platným preukazom poistenca alebo cestovným pasom a nie je súčasťou organizovanej skupiny má nárok na bezplatnú jazdu (bez nároku na miesto), okrem jazdy počas kultúrneho podujatia, ktorá je spoplatnená
  • žiak materskej a základnej školy, ktorý je súčasťou organizovanej skupiny má nárok na 50% zľavu z výšky plného vstupného na základe veku (do 15 rokov), v prípade ak sa preukáže platným cestovným pasom alebo preukazom poistenca
  • študent strednej a vysokej školy má nárok na 50% zľavu z výšky plného vstupného na základe predloženého preukazu poistenca (do 19 rokov) alebo platného preukazu ISIC alebo študentského preukazu (do 26 rokov)
  • dôchodca nad 60 rokov má nárok na 50% zľavu z výšky plného vstupného na základe predloženého OP alebo cestovného pasu
  • držiteľ preukazu osoby s ŤZP alebo ŤZP-S má nárok na 50% zľavu z výšky plného vstupného na základe platného preukazu ŤZP
  • sprievodca osoby s ŤZP má nárok na bezplatný vstup na základe platného preukazu ŤZP-S